ล่าสุดอัจฉริยะ จาร กรรม เขย่า มหา อํา นา จ เต็ม เรื่อง

อัจฉริยะ จาร กรรม เขย่า มหา อํา นา จ เต็ม เรื่อง

ต้องอ่าน

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินและบุกรุกกระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่งมีอาชีพแน่นอน เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป… แต่หลายปีผ่านไป ดอกตูมน้อยๆ ค่อยผลิบาน เฉิงตงน้อยค่อยๆ เติบใหญ่ เติบใหญ่ และเติบใหญ่ ไม่เพียงตำแหน่งบนล่างถูกสลับ แม้แต่ฐานะนายบ่าวก็ล้วนกลับตาลปัตร กลายเป็นเขาที่ต้องนอนกัดผ้าเช็ดหน้าน้ำตารินอยู่ในม่านมุ้งแล้วถามตัวเองว่า… แม้เดินทางกลับมายังถิ่นของตนเองแล้ว ซีเฟิงหย่วนยังหวั่นต่อพญายมราชผู้นั้นไม่น้อย และลางสังหรณ์ก็เป็นจริง เพราะผ่านไปเพียงครึ่งวัน อีกฝ่ายก็มาเยือนหมายเอาคืนเรื่องที่เขาก่อความวุ่นวายไว้ที่ยมโลก…

หากการวิเคราะห์กรงเล็บมังกรน้ำแข็งออกมาไม่น่าพอใจ เขาก็คงจะต้องตัดสินใจอัญเชิญเบเฮโมทแสงดาวออกมาแทน …. “รูปและนามจึงรวมเป็นชีวิตแ ท้ๆ อันหนึ่ง และมันก็เริ่มแปดเปื้อน ความบริสุทธิ์ผุดผ่องเดิมแท ้ที่เป็น “พุทธภาวะ” นั้น ก็ถูกฉาบถูกทาด้วย “อำนาจแห่งโลก” ด้วยอำนาจแห่งกฎของความแท้จ ริง ด้วยความจริงแห่งไตรลักษณ์. อนุปัสสนาขั้นที่ ๔ เธอย่อมเกิด ความเบื่อหน่าย (นิพพิทา) ต่อเวทนานั้นมิใช่เพลิดเพลิน. เมื่อเบื่อหน่ายอยู่ ย่อมละความเพลิดเพลินเสียได้. ตายเพราะความตะกละหรอก มันคงจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่ “… จิตมุ่งมั่นเคร่งต่อการปฏิบัติ ไม่ตึงไม่หย่อน ชอบสันโดษอยู่แต่ในอาศรมเพียงองค์เดียว…

อัจฉริยะ จาร กรรม เขย่า มหา อํา นา จ เต็ม เรื่อง

เราพากันฉงนต่อการปฏิบัติ ว่าทำไมมันจึงมืดมนและตายด้าน หรือรู้ก็รู้อย่างท่องจำไม่รู้สึกด้วยใจจริงว่ามีแสงสว่าง หรือละกิเลสได้ ทั้งนี้ ก็เนื่องจากการที่เราไม่ทำการศึกษาพินิจพิจารณา และปฏิบัติอย่างแยบคาย โดยนัยที่กล่าวนี้. ข้อ ๑๓ ถึงข้อ ๑๖ ทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็น ความรู้ที่แล่นไปในทางของอริยสัจจ์โดยตรง กล่าวคือ ข้อ ๑๓ เป็นการรู้แจ้งในเรื่องของความทุกข์ในฐานะที่เป็นเรื่องที่ควรรู้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นทุกข์อยู่อย่างไร และเป็นทุกข์จริง ๆ ปีติเกิดขึ้นเพราะพบสิ่งที่เป็นตัวการสำคัญ และมีหวังที่จะละ. ข้อ ๑๔ เป็นความรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ โดยเฉพาะคือกิเลสทั้งปวงล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเป็นสิ่งที่ควรละ และตนกำลังละอยู่ หรือละได้แล้วเช่น ในขณะที่กำลังเจริญอานาปานสติอยู่นี้ ก็เป็นการรู้สิ่งควรละ และเป็นการละสิ่งที่ควรละนั้น พร้อมกันอยู่ในตัว ปีติจึงเกิดขึ้น. ข้อ ๑๕ เป็นการรู้ถึงสิ่งที่ควรทำให้เกิดมี ที่ตนกำลังทำให้มี หรือได้ทำให้มีขึ้นแล้ว.

จรัล ราชสีห์

สมาชิกของกองกำลังนรกนั้นพบว่าเสียงนั้นมันดังมาจากบนหลังของออร์เบ็ค อย่างไรก็ตามเนื่องจากมังกรศักสิทธิ์นี้มีการเรืองแสงตามธรรมชาติ พวกเขาจึงไม่สามารถสังเกตเห็นชายคนนี้ได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงเห็นว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งขี่มังกรศักสิทธิ์อยู่ …. ขบวนการนักศึกษาที่มีจุดเริ ่มต้นจากการต่อต้านสงครามเว ียดนามและ ระบบเผด็จการทหาร ก็ได้สร้าง “ปัญญาชนรุ่นหนึ่ง” ขึ้นมา ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น ปัญญาชนแห่งยุคราศี Aquarius ก็คงไม่ผิดนัก ยังไม่นับการนวัตกรรมทางเทค โนโลยี โดยเฉพาะทางข่าวสารโทรคมนาค ม ซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าโลก ใบนี้ให้เป็นโลก ที่ไร้พรมแดนภายในช่วงไม่กี ่สิบปีนี้เท่านั้นเอง… ในขณะนั้น มีความคิดที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ หรือการปลูกฝังคุณอันยิ่งไปกว่าวิสัยของมนุษย์ธรรมดา กล่าวคือ ความคิดที่น้อมไปในทางนิพพานเป็นอย่างสูงสุด. แม้อย่างต่ำ เพียงแต่น้อมเอียงไปในทางที่จะหลีกออกจากกามไม่เบียดเบียนผู้ใด และทำตนเองให้ลำบากโดยประการทั้งปวง นี้ก็เรียกว่าความน้อมเอียงที่สูงยิ่งไปกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ คือน้อมเอียงไปในทางดับทุกข์หรือนิพพานอีกนั่นเอง ไม่มีทางที่จะแตกแยกออกไปเป็นอย่างอื่น. ความรู้สึกหรืออาการชนิดนี้ของจิต เรียกว่า สัมมาสังกัปโปในที่นี้. อาการที่เป็นตัวจริงของอินทรีย์ ในที่นี้ก็คือ เมื่อทำปีติให้เกิดขึ้นได้เช่นนั้น หรือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นของปีติอยู่ ความเชื่อย่อมเกิดขึ้นเองอย่างมีรากฐานมั่นคง ในธรรมนั้น เป็นผู้เชื่อด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่น และเป็นความเชื่อที่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เอง เพราะไม่อาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้ได้ในเรื่องนี้.

เมื่อความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ทั้งสองจะฝ่าฟันอุปสรรคจากความต่างระหว่างชนชั้นได้อย่างไร เขาและนางจะเลือกยอมแพ้ต่อโชคชะตา หรือต่อสู้เพื่อหัวใจของตนเอง… เมื่อริมฝีปากร้อนรุ่มของคิมหันต์กดประทับลงเหนือกลีบปากนุ่มละมุนของดาริกาอย่างรวดเร็วราวกับจับจ้องอยู่นานแล้ว… ความดีความชอบในการช่วยพระชนม์ชีพอย่างนั้นหรือ? โอ้ ไม่ๆๆ มันเป็นเพียงความบังเอิญล้วนๆ ทว่านับแต่นั้นเป็นต้นมา เขาก็เดินอย่างมึนๆ งงๆ ไปจบบนแท่นบรรทมของฮ่องเต้จนได้… ที่ศูนย์บัญชาการกองทัพแห่งชาติ ณ เพนตาก้อน เจฟฟ์ คัลลิสเตอร์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม อยู่ระหว่างการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าเขาจะสั่งบอมบ์เป้าหม… แต่ไฟเออร์แดนซ์นั้นได้ลบเลือนสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ไปทั้งหมด เธอนั้นเป็นแอสซาซินที่มีพลังดิบมากขนาดนี้ได้ยังไง ?

เตือน”ดิลิเวอรี่”รับสิทธิ”คนละครึ่ง”ไม่ได้ ต้องมาเจอหน้ากันเท่านั้น

ถ้าแสดงออกมาทางภายนอก ก็มีการกระทำชอบเป็นความไม่ทุศีลโดยประการทั้งปวง. อาการและความรู้สึกอย่างนี้ของจิต เรียกว่า สัมมากัมมันโต ในที่นี้ เป็นความรู้สึกที่ทำให้ประกอบกรรมแต่ในทางที่ดีงามและยิ่ง ๆ ขึ้นไป. การประมวลซึ่งสัมโพชฌงค์ พึงเข้าใจว่า ด้วยความเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหรือเวทนา โดยนัยดังกล่าวแล้วอีกนั่นเอง และในขณะนั้นเองชื่อว่ามีการสโมธานสัมโพชฌงค์ เช่นเดียวกับการสโมธานอินทรีย์และพละ คือได้มีการทำให้สิ่งที่เรียกว่าสัมโพชฌงค์นั้นเต็มเปี่ยมอยู่ในนั้นด้วย. อาการทั้ง ๓ นี้ เป็นเครื่องหมายของการที่ได้ประสบความสำเร็จในการบรรลุธรรมหมวดที่มีชื่ออย่างนั้น ๆ ทุกชื่อไป.

ส่วนในขณะที่มีการกำหนดเวทนา โดยวิธีการดังที่กล่าวแล้ว แม้ในอานาปานสติขั้นที่ ๕ นี้ ในขณะนั้นย่อมเห็นชัดต่อความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ; เห็นความที่สิ่งต่าง ๆ มีเหตุมีผล เป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุผล ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ว่าสวยงาม ว่าน่ารักว่าควรแก่การยึดมั่นถือมั่น ดังนี้ เป็นต้น ; มีแต่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนกระทั่งวางเฉยต่อสิ่งทั้งปวงอยู่แทน. นี้เรียกว่าทิฏฐิ ได้รับการชำระชะล้างอย่างบริสุทธิ์หมดจดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมา. อาการอย่างนี้มีในขณะนั้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ย่อมสโมธานซึ่งทิฏฐิวิสุทธิ.

อัจฉริยะ จาร กรรม เขย่า มหา อํา นา จ เต็ม เรื่อง

การวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบเอ็ดสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ ต่อไปนี้จะได้วินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่สิบสองสืบไป. เราปฏเิ สธไมไ่ ดว้ า่ ดว้ ยมลู คา่ มหาศาล ทางการค้าของบริษัทใหญๆ่ ไม่กี่บริษัทใน ประมาณ 6,080 ลา้ นบาท ภายในปี พ.ศ. แล้วอย่างนี้ จะไม่ให้คนไทย รักท่านสุดหัวใจได้อย่างไร… นางเล็ก “ไม่กล้าให้ในหลวงกิน เพราะเป็นน้ำธรรมดา..”

ติดตามเรา

เมื่อดับอยู่อย่างนี้ ก็ชื่อว่าเป็นการละการก่อขึ้นเสียได้ คือละการก่อทุกข์ขึ้นเสียได้นั่นเอง เหมือนกับดุ้นไฟที่ดับเย็นสนิทแล้ว ไม่อาจจะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาอีกได้ ด้วยอำนาจของสติและญาณ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น. แม้นี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะต่อปีติ แต่เป็นปีติในระยะที่ดับเย็นสนิท. และเมื่อมีการกำหนดปีติในฐานะเป็นอารมณ์ของจิต เพื่อความไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้นแล้ว ก็ชื่อว่ามี สมาธิสิกขา อยู่อย่างเต็มที่ในขณะนั้น. เพราะจิตนั้นสงบรำงับตั้งมั่น มีอารมณ์เดียว และเป็นจิตที่ควรแก่การทำวิปัสสนาเต็มตามความหมายของคำว่า สมาธิ. คำว่า “บทศึกษา” ในที่นี้ ก็จำแนกเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วในอานาปานสติขั้นก่อนๆ . แต่สำหรับข้อนี้มีใจความแตกต่างออกไปก็ตรงที่ในขั้นนี้ มีการกำหนดปีติ แทนการกำหนดลมหายใจ.

อัจฉริยะ จาร กรรม เขย่า มหา อํา นา จ เต็ม เรื่อง

ด้วยเหตุนี้เอง ความรู้ก็ตาม การใช้เหตุผลก็ตาม ที่เป็นไปตามธรรมดาของสามัญสัตว์นั้น ไม่มีทางที่จะเป็นไปในการเห็นความว่าง, มีแต่ทางที่จะดิ่งไปในทางตรงกันข้ามเสมอ. ข้อนี้เป็นเหตุให้เราต้องมาตั้งพิธีกันใหม่ และค้นหาวิธีการกันใหม่ ให้มีอำนาจและกำลังเพียงพอที่จะต่อต้าน หรือเป็นไปอย่างทวนกระแสแห่งความยึดมั่นถือมั่นของสัตว์ เพื่อให้เห็นความว่างจากตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาให้ได้. ในขณะนั้น มี อาการแห่งความเป็นใหญ่เป็นประธานของสติซึ่งเป็นเสมือนผู้บัญชาการใหญ่ ทำหน้าที่อยู่บนบัลลังก์สำหรับบัญชาการงานทั้งปวง ควบคุมดูแลรักษาสิ่งทั้งปวงอยู่ในมือของตนแต่ผู้เดียว.

อัจฉริยะ จาร กรรม เขย่า มหา อํา นา จ เต็ม เรื่อง

คำว่าสัมมาสมาธิ ต้องการให้หมายถึงแต่ สมาธิที่ถูกที่ชอบ หรือ สมาธิในทางพุทธศาสนา เพราะยังมีสมาธิที่เป็นของนอกพุทธศาสนา หรือสมาธิที่เดินผิดทางเป็นมิจฉาสมาธิอยู่อีกพวกหนึ่ง. เมื่อผู้ศึกษาได้พิจารณาดูความหมายของคำ เหล่านี้ทุกคำอย่างละเอียดลออแล้ว ก็สามารถเข้าใจถึงความหมายของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิได้อย่างทั่วถึง และเข้าใจได้ว่าสมาธินั้นคืออะไร. แต่อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเพียงการอธิบายตามทางศัพทศาสตร์ หรือทางหนังสือเท่านั้น. สิ่งที่จะต้องสังเกตไว้เป็นพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อความเข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างแจ่มแจ้งสืบไป ก็คือข้อที่จะต้องสังเกตให้เห็นว่า เพียงคำว่า “เห็นความไม่เที่ยง แล้วละความสำคัญว่าเที่ยงเสียได้” เท่านั้น มันหมายความกว้างขวางไปถึงการเกิดของธรรมะเหล่าอื่นซึ่งเกิดพร้อมกันไปในตัว หรือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปกว่าเก่า พร้อมกันไปในขณะนั้น.

  • มิน่า ถึงมีคนบอกว่า คนเลี้ยงเป็นยังไงหมา ก็เป็นยังงั้น….
  • รูปลักษณ์ภายนอก หาได้สำคัญเท่ารูปลักษณ์ภายในจิตใจไม่…
  • ก่อนหน้านี้ไม่สามารถจะทำหน้าที่ของมันได้ถึงที่สุด เพราะยังไม่เข้าคู่เช่นนี้ มีการก้าวก่ายกัน มากน้อยกว่ากันครอบงำกันดังนี้ เป็นต้น.
  • ฝ่ายธัชนั้น หากจะต้องแต่งงานกับใครสักคนเพื่อให้คุณย่าสบายใจ…
  • วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ในขั้นนี้เรียกว่ามี ปัญญาสิกขา อยู่อย่างสมบูรณ์ ; จึงเป็นอันว่ามีสิกขาทั้งสาม ครบถ้วนอยู่ในการกำหนดพิจารณาปีติในขั้นต่างๆ กัน แล้วแต่จะเล็งถึงความหมายของคำว่า สิกขา ข้อไหน. เมื่อทำปีติให้เกิดขึ้นได้แล้ว การควบคุมสติให้มีความรู้สึกต่อปีตินั้นอยู่ โดยประการที่กำหนดไว้ นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า บทศึกษา ในที่นี้. แม้ ‘ศพ’ จะนอนนิ่งไม่ ไหวติง แต่เรื่องภายนอกโลง ที่คนเป็นจะต้องจัดการให้กับผู้ตายนั้น มีมากมายหลาย กิจกรรมเหลือเกิน จนปัจจุบันถูกพัฒนาไปเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ งานศพอย่างเป็นเรื่องเป็นราว…

บทความล่าสุด