ล่าสุดเหตุการณ์ สำคัญ ที่ เกิด ขึ้น ใน วัน อาสาฬหบูชา ส่ง ผล สำคัญ ต่อ...

เหตุการณ์ สำคัญ ที่ เกิด ขึ้น ใน วัน อาสาฬหบูชา ส่ง ผล สำคัญ ต่อ พระพุทธ ศาสนา อย่างไร

ต้องอ่าน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน. แสงฉาย อนงคาราม. อานิสงค์จากพระไตรปิฎก. ธรรมภักดี. กรุงเทพ ฯ.

เหตุการณ์ สำคัญ ที่ เกิด ขึ้น ใน วัน อาสาฬหบูชา ส่ง ผล สำคัญ ต่อ พระพุทธ ศาสนา อย่างไร

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. เราจะไปน้อมรำลึกถึงพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานที่สุดถึง 24 ปี และมีพระชนมา… ประพันธ์ กุลวินิจฉัย เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มจร กรุงเทพ ฯ. ศาสกนิชนเพราะตามที่คุณพ่อ คุณแม่ บรรพบุรุษนับถือพุทธศาสนาตามมา แค่อาจจะเป็น อุบาสก อุบาสิกา คือนั่งใกล้พระรัตนตรัยเท่านั้นแต่ยังไม่ถึงพระรัตนตรัย.

ข่าว

สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี. โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้า.๒๕๓๖ กรุงเทพ ฯ. ‘ร.ล.แหลมสิงห์’ สกัดจับเรือบรรทุกก๊าซระหว่างประเทศ ช่วย 5 คนงานไทย ถูกกักตัวไม่ให้ขึ้นฝั…

  • กรุงเทพ ฯ.
  • สมปราชญ์ อัมมะพันธ์.
  • All Rights Reserved.
  • ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
  • ประพันธ์ กุลวินิจฉัย เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มจร กรุงเทพ ฯ.

สังกัปพิธีกรรม. พริ้นติ้ง เฮ้า. ๒๕๓๒ . เปรียญ. ประเพณีและพิธีมงคลไทย.

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

All Rights Reserved. ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

เหตุการณ์ สำคัญ ที่ เกิด ขึ้น ใน วัน อาสาฬหบูชา ส่ง ผล สำคัญ ต่อ พระพุทธ ศาสนา อย่างไร

องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามรายละเอียด… องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามแบบรายง… สุเมธ เมธาวิทยกุล.

ไทยรัฐออนไลน์

ธรรมบรรณาคาร. ๒๕๑๘ กรุงเทพ ฯ. เปิดประวัติ A&W แบรนด์ที่มีอายุกว่า one hundred ปี หลังเตร… บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-นมสด-นมข้นหวาน เตรียมขึ้นราคาส่งภายในเดือน มี.ค. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

เหตุการณ์ สำคัญ ที่ เกิด ขึ้น ใน วัน อาสาฬหบูชา ส่ง ผล สำคัญ ต่อ พระพุทธ ศาสนา อย่างไร

บทความล่าสุด