ล่าสุดโขน นั่งราว เรียก อีก ชื่อว่า อะไร

โขน นั่งราว เรียก อีก ชื่อว่า อะไร

ต้องอ่าน

เรียกอาการที่ตัวโขนแสดงบทของตนแล้วไปนั่งประจําที่บนราวที่พาดไปตามส่วนยาวของโรงตรงหน้าฉากแทนนั่งเตียงว่า โขนนั่งราว หรือ โขนโรงนอก. ศาสตรมหาบัณฑิต, แผนกวิชาภาษาไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. โขน ดุจสรวง ผสานศิลป์ .

โขน นั่งราว เรียก อีก ชื่อว่า อะไร

สารคดี ฉบับอภินันทนาการพร้อมนิยสาร สารคดี ฉบับพฤศจิกายน 2561. คดีแตงโมล่าสุด “กระติก” อยู่ในภาวะเครียด หลังให้การนานกว่า 4ชม.

บทความล่าสุด