ล่าสุดสิ่ง มี ชีวิต กลุ่ม ใด สามารถ สร้าง เอนไซม์ ออก มา ย่อย อาหาร...

สิ่ง มี ชีวิต กลุ่ม ใด สามารถ สร้าง เอนไซม์ ออก มา ย่อย อาหาร ภายนอก ร่างกาย ได้

ต้องอ่าน

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. ปีที่ 2, 2547, หน้า 51-65. เพื่อนำไปใช้ย่อยเซลลูโลส และสร้างวิตามินให้ตัวมันต่อไปอีก.

สิ่ง มี ชีวิต กลุ่ม ใด สามารถ สร้าง เอนไซม์ ออก มา ย่อย อาหาร ภายนอก ร่างกาย ได้

ห่อหุ้มร่างกายไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 2. กลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวคอยจับสิ่งแปลกปลอมที่ผ่านชั้นหนังแท้เข้ามาได้ ข้อ ก. ภาวิน ผดุงทศ. แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร.

บทความล่าสุด