ล่าสุดสิ่ง มี ชีวิต กลุ่ม ใด สามารถ สร้าง เอนไซม์ ออก มา ย่อย อาหาร...

สิ่ง มี ชีวิต กลุ่ม ใด สามารถ สร้าง เอนไซม์ ออก มา ย่อย อาหาร ภายนอก ร่างกาย ได้

ต้องอ่าน

- Advertisement -

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. ปีที่ 2, 2547, หน้า 51-65. เพื่อนำไปใช้ย่อยเซลลูโลส และสร้างวิตามินให้ตัวมันต่อไปอีก.

สิ่ง มี ชีวิต กลุ่ม ใด สามารถ สร้าง เอนไซม์ ออก มา ย่อย อาหาร ภายนอก ร่างกาย ได้

ห่อหุ้มร่างกายไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 2. กลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวคอยจับสิ่งแปลกปลอมที่ผ่านชั้นหนังแท้เข้ามาได้ ข้อ ก. ภาวิน ผดุงทศ. แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร.

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด