ล่าสุดสุข ภาวะ ทาง สังคม หมายความ ว่า อย่างไร

สุข ภาวะ ทาง สังคม หมายความ ว่า อย่างไร

ต้องอ่าน

ประเวศ วะสี, จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์สุขภาพไทยมิติสุขภาพฯ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขใกรุงเทพฯ,2545. แถลงข่าวผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ในช่วง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในปี 2564 และแนะนำระบบฐาน.. เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย, โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, กรุงเทพฯ, 2548.

สุข ภาวะ ทาง สังคม หมายความ ว่า อย่างไร

บทความล่าสุด