ล่าสุดแนวคิด ของ ลัทธิ ข ง จื้ อ เน้น เรื่อง ใด

แนวคิด ของ ลัทธิ ข ง จื้ อ เน้น เรื่อง ใด

ต้องอ่าน

ฮาเก้นเคอร์ติส “ เงื่อนไขสำคัญของขงจื๊อ – เทียน天” . มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กที่แพลตต์สเบิร์ก สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ three ธันวาคม 2557. ขงจื๊อได้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ seventy three ปี ที่เมืองหลู่ ในปี 478 ก่อน ค.ศ.

ผู้เขียนเชื่อว่า ขงจื้อคงจะประหลาดใจที่ได้เห็นว่า สังคมโลกวันนี้ ไม่แตกต่างไปจากแผ่นดินจีนในยุคสมัยของตนเลย แต่ก็จะดีใจที่ได้เห็นตัวอย่างยืนยันความคิดความเชื่อของตนว่า ประเทศที่มีความเข้มแข็งในกฎหมายบ้านเมืองที่เป็นธรรม ยึดมั่นในจารีตประเพณีที่ดีงาม มีนักการเมือง นักการปกครอง ส่วนใหญ่ที่ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง และมีคุณธรรม ล้วนเป็นประเทศที่ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี… สำหรับเรื่องราวในอดีตของประเทศจีน ตั้งแต่ตนได้จากโลกไป ขงจื้อก็คงจะรู้สึกภูมิใจกับความไม่สูญเปล่า ที่ตนได้พยายามฝากความรู้ความคิดไว้กับแผ่นดินจีน แต่ก็คงจะรู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จาก “การก้าวโดดของวัฒนธรรม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเผา การลบหลู่ทำลายตำราสถาบันการศึกษาบ้านเกิด และสุสานของตระกูลขงจื้อ… หลังการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของขงจื้อ ประเทศจีนก็ยิ่งตระหนักถึงคุณค่าแห่งความรู้ความคิดคำสอนของขงจื้อ และลัทธิขงจื้อก็กลายเป็นลัทธิหลักของชนชาวจีนทุกระดับ ตั้งแต่สังคมเล็กสุด คือในครอบครัว ถึงระดับใหญ่สุดคือ ประเทศชาติ… พงศาวดารฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงบันทึกช่วงเวลาที่ตั้งชื่อไว้ว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง (คริสตศักราช 771–476) และเหตุการณ์เหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความทรงจำร่วมสำหรับการระบุตัวตนของชุมชนการทบทวนความเก่าใหม่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุ ใหม่.

ลัทธิขงจื๊อ

“ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลัทธิขงจื้อ” . “ ลัทธิขงจื้อ | ศาสนา | เยลฟอรั่มว่าด้วยศาสนาและนิเวศวิทยา” . © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

แนวคิด ของ ลัทธิ ข ง จื้ อ เน้น เรื่อง ใด

All Rights Reserved. หากชื่อไม่ถูกต้องภาษาก็ไม่สอดคล้องกับความจริงของสิ่งต่างๆ .

ประวัติศาสตร์จีน ส่งผลต่อวิธีคิดและมุมมองของสี จิ้นผิง ต่อโลกอย่างไร

ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร, 2533 หน้า 86. 3) เสถียร โพธินันทะ. เมธีตะวันออก, 2514 หน้า 85-88. “ ปรัชญานีโอ – ขงจื๊อ” . สารานุกรมปรัชญาอินเทอร์เน็ต.

ศาสนา

บทความล่าสุด