ล่าสุดแม่น้ำ มูล ไม่ ไหล ผ่าน จังหวัด ใด

แม่น้ำ มูล ไม่ ไหล ผ่าน จังหวัด ใด

ต้องอ่าน

โดยมีสาขาหลัก 5 ลำน้ำซึ่งประกอบไปด้วย ลำน้ำพอง ลำน้ำปาว ลำน้ำเซิน ลำน้ำพรมและลำน้ำยัง แม่น้ำชีถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งสิ้น 765 กม. 9.แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากแม่น้ำปิง และ แม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกันบริเวณ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ไหลผ่านจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัด และลงสู่ปากอ่าวไทย ที่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีความยาว 370 ก.ม. 5.แม่น้ำรวกถือกำเนิดจากภูเขาในเขตประเทศพม่า ไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทยกับพม่า ใน จ.เชียงราย และ ไหล ลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดเดียวกัน รวมความยาว forty ก.ม. 7.แม่น้ำอิงถือกำเนิดจาก เทือกเขาผีปันน้ำ จ.พะเยา ไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือ และลงสู่แม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวมความยาวประมาณ 240 ก.ม. 4.แม่น้ำน่านถือกำเนิดจาก เทือกเขาหลวงพระบาง อ.ปัว จ.น่าน ไหลผ่าน จ.น่าน อุตรดิตถ์ และไหล บรรจบแม่น้ำปิงที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่านมีความยาว 740 ก.ม. 3.แม่น้ำยมถือกำเนิดจากดอยขุนยวม เทือกเขาผีปันน้ำ อ.ปง จ.พะเยา ไหลลงมาทางใต้ผ่านจังหวัดสำคัญ เช่น จ.แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ฯลฯ และไหล บรรจบแม่น้ำน่านที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมความยาว 555 ก.ม.

แม่น้ำ มูล ไม่ ไหล ผ่าน จังหวัด ใด

เศรษฐกิจบีโอไอกรมชลประทานBOIนครราชสีมากรุงเทพธุรกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้ำท่วมโคราชอ่างเก็บน้ำตะโง่สทนช. บล.กสิกรไทยชี้ four ปัจจัยกดดันหุ้นไทยปรับฐานในช่วงต้นเดือนเม.ย. เกาะติดข่าวภัยแล้งคลินิกน้ำสะอาดคุณภาพน้ำดิบคุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้งคุณภาพน้ำประปาออนไลน์more …

แม่น้ำชี แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดกับตำนานเรื่องเล่า

1.แม่น้ำปิงถือกำเนิดจากดอยถ้วย เทือกเขาแดนลาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไหลลงมาทางใต้ผ่าน จ.เชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และไหล บรรจบแม่น้ำน่านที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แม่น้ำปิงมีความยาว 715 ก.ม. ผ่านเมืองโบราณสุโขทัย เป็นส่วนหนึ่งของคูเมืองด้านตะวันออก ไหลต่อไปบรรจบกับแม่น้ำยม ที่ห่างเมืองโบราณออกไปราว 12 กม. 2.แม่น้ำวังถือกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ อ.พาน จ.เชียงราย ไหลลงมาทางใต้ผ่าน จ.ลำปาง และตาก และไหล บรรจบแม่น้ำน่าน ที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก รวมความยาว 335 ก.ม. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี). แล้วไหลเข้าเขต จ.นครสวรรค์ ผ่าน อ.ชุมแสง ไปรวมกับแม่น้ำน่านที่บ้านเกยไชย ต.เกยไชย อ.ชุมแสง ยาว 700 กม.

แม่น้ำ มูล ไม่ ไหล ผ่าน จังหวัด ใด

บทความล่าสุด