ล่าสุดใน สมัย สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช เป็น สมัย ที่ มี ความ เจริญ...

ใน สมัย สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช เป็น สมัย ที่ มี ความ เจริญ รุ่งเรือง ใน ด้าน ใด มาก ที่สุด

ต้องอ่าน

ในรัชสมัยนี้การแพทย์แผนตะวันตกแพร่หลายเข้ามาจากเหล่ามิชชันนารี และกลุ่มหมอที่เป็นชาวฝรั่งมากกว่า พระองค์จึงทรงมีพระราชหัตถเลขาแสดงความห่วงใยเอาไว้ในปี พ.ศ.2433 เนื่องจากทรงโปรดการแพทย์แผนไทยมากกว่า ซึ่งคัดมาตอนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญว่า “…ขอเตือนว่าหมอฝรั่งนั้นดีจริง แต่ควรให้ยาไทยสูญหรือหาไม่ หมอไทยควรจะไม่ให้มีต่อไปภายหน้า หรือควรมีไว้บ้าง ถ้าว่าส่วนตัวฉันเองสมัคกินยาไทย แลยังวางใจหรืออุ่นใจในหมอไทยมาก ถ้าหมอไทยจะรักษาแบบฝรั่งหมด ดูจะเยือกเย็นเหมือนเหนอื่น ไม่เหนพระเหนสงฆ์เลยเหมือนกัน แต่ตัวฉันอายุมากแล้ว เหนจะไม่ได้อยู่จน เหนหมอไทหมดดอก คนภายหน้าจะพอใจอย่างฝรั่งกันทั่วไป จะไม่เดือดร้อนเช่นฉันดอกกระมัง เป็นแต่ลองเตือนดูตามหัวเก่า ๆ ทีหนึ่งเท่านั้น…” 2091 ท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงอ้างว่าสมเด็จพระยอดฟ้ายังทรงพระเยาว์ หัวเมืองฝ่ายเหนือก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางว่าจะให้ให้ขุนวรวงศาธิราชชู้รักว่าราชการแผ่นดินจนกระทั่งสมเด็จพระยอดฟ้าทรงเจริญพระชันษา ภายหลังจึงปลงพระชนม์โอรสของตนเอง แล้วจึงทำพิธีราชาภิเษกขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและสถาปนานายจัน ผู้เป็นน้องชายอยู่บ้านมหาโลก ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช…. นิราศนครวัด เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จกรุงกัมพูชาเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๒ พรรษา และเป็นนิราศโบราณเรื่องเดียวที่แต่งคำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว โดยมีกลอนนิราศนครวัดอยู่ตอนต้นเรื่องเป็นเสมือนคำนำของหนังสือ ที่บอกเล่าถึงการเสด็จไปเยือนกัมพูชาครั้งนั้น …

ใน สมัย สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช เป็น สมัย ที่ มี ความ เจริญ รุ่งเรือง ใน ด้าน ใด มาก ที่สุด

ตำราแพทย์แผนโบราณ วิชาหมอนวด – โยคะศาสตร์ และตำรา เภสัชกรรม ราคา ๓๐ บาท จัดเก็บโดย หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๗ ตำราแพทย์แผนโบราณเล่มนี้เรียบเรียงโดย ร.อ. ขุนโยธาพิทักษ์ ( แท่น ประทีปะจิตติ ) ซึ่งเคยเป็นนายแพทย์ประจำกระทรวงกลาโหม ครั้งในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระพุทธเจ้า หลวง) เป็นนายแพทย์ที่มีความสามารถมาก ได้ทำการรักษาข้าราชการ ประชาชนในสมัยนั้นเป็นจำนวนมาก จนปรากฎเกียรติประวัติ เป็นที่รู้จัก กันทั่วไป ทั้งยัง ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนวิชาแพทย์ไทยแผน โบราณ ให้แก่ผู้สนใจ ในด้านหมอแผนโบราณเป็นจำนวนมาก… ต่อมาในรัชกาลที่ four แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษไปถึงเซอร์จอห์น บาวริ่ง ที่เคยเป็นราชทูตอังกฤษเข้ามาใน พ.ศ.2398และมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันเป็นการส่วนพระองค์ ทรงขอให้หาหนังสือที่เกี่ยวกับราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาถวาย และทรงกล่าวถึงเรื่องที่เจ้าพระยาโกษาปานไปฝรั่งเศสไว้เช่นกัน.

พระมหากษัตริย์

“….ยาทิพกาศ ให้เอายาดำ เทียนดำ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน พิมเสน สิ่งละส่วน การบูร ๔ ส่วน ฝิ่น ๘ ส่วน ใบกัญชา ๑๖ ส่วน สุราเป็นกระสาย บดทำแท่ง น้ำกระสายใช้ให้ชอบโรคร้อนแลเย็น กินพอควร แก้สารพัดทั้งหลายอันให้ระส่ำระสายกินเข้ามิได้ นอนมิหลับ ตกบุพโพโลหิต ลงแดง หายแลฯ….” พงศาวดารไทยฉบับหลวงประเสริฐก็กล่าวไว้เพียงว่า…”เป็นอัครมเหสีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีในสงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ในปี พ.ศ. 2091″… 14 ที่พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. เนื่องจากพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเขียนขึ้นในปี พศ.2223 และพระศรีสุริโยทัยนั้นสิ้นพระชนม์ในปี พศ. 2091 ระยะเวลาของเหตุการณ์ห่างจากการจดบันทึกถึง 132 ปี…. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา.

ใน สมัย สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช เป็น สมัย ที่ มี ความ เจริญ รุ่งเรือง ใน ด้าน ใด มาก ที่สุด

2155 ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยต้องการเจริญสัมพันธไมตรีและการค้ากับไทย แต่การค้าของอังกฤษไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนัก ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงให้อังกฤษเข้ามาค้าขายเพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาก็ตาม ในปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อังกฤษมีเรื่องบาดหมางกับไทย เพราะอังกฤษไม่พอใจออกญาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ขุนนางไทยเชื้อสายกรีก จึงมีอำนาจควบคุมพระคลังสินค้า อังกฤษกล่าวหาว่าออกญาวิไชเยนทร์ทำการค้าแข่งกับอังกฤษ ในที่สุดเกิดสงครามระหว่างไทยกับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ซึ่งสามารถตีความได้ว่า พระสุริโยทัยผู้เป็นเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยกับท้าวศรีจุฬาลักษณ์น่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดต่อกัน..หรืออาจเป็นพี่น้องร่วมท้องกัน..หรือลูกพี่ลูกน้องกันอยู่..ซึ่งเมื่อผู้เป็นพี่สาวได้เป็นพระสนมของพระไชยราชา ผู้เป็นน้องสาวก็ได้เป็นพระชายาของพระเฑียรราชาผู้เป็นน้องชายของพระไชยราชาจากการชักนำของพี่สาว…ก็อาจเป็นได้…นี่คือการตีความแล้วขุนพิเรนทรเทพ เองนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะรู้จักมักคุ้นกับทั้งสองพี่น้องตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่หัวเมืองเหนือด้วยกัน…หรืออาจเป็นไปได้ที่คนทั้งคู่อาจมีใจให้กันและกันมาก่อน ก่อนที่พระสุริโยทัยจะมาเป็นพระชายาของพระเฑียรราชา… หลังจากพระนครอินทร์(หลานของขุนหลวงพะงั่ว) ยกทัพจากสุพรรณบุรีมาโค่นอำนาจราชวงศ์อู่ทององค์สุดท้ายคือ พระยารามโอรสของพระราเมศวรแล้ว….ราชวงศ์สุพรรณภูมิก็ผงาดขึ้นครองบัลลังก์อยุธยาตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมา… “…ขอเตือนว่าหมอฝรั่งนั้นดีจริง แต่ควรให้ยาไทสูญหรือหาไม่ หมอไทควรจะไม่ให้มีต่อไปภายหน้า หรือควรมีไว้บ้าง ถ้าว่าส่วนตัวฉันเองสมัคกินยาไท แลยังวางใจหรืออุ่นใจในหมอไทมาก ถ้าหมอไทจะรักษาแบบฝรั่งหมด ดูจะเยือกเย็นเหมือนเหนอื่น ไม่เหนพระเหนสงฆ์เลยเหมือนกัน แต่ตัวฉันอายุมากแล้ว เหนจะไม่ได้อยู่จน เหนหมอไทหมดดอก คนภายหน้าจะพอใจอย่างฝรั่งกันทั่วไป จะไม่เดือดร้อนเช่นฉันดอกกระมัง เป็นแต่ลองเตือนดูตามหัวเก่าๆ ทีหนึ่งเท่านั้น…”

อยุธยา : วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสามารถค้นคว้าตรวจสอบกันได้อย่างกว้างขวางอย่างเช่นในปัจจุบัน…หากเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ได้รับการจดบันทึกไว้ทั้งสองด้านของคู่กรณี เหตุการณ์นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือว่าเคยเกิดขึ้นจริง… ธนาคารกลางรัสเซียเตรียมที่จะรับซื้อทองคำ โดยให้ราคาต่ำกว่าตลาดโลก เป็นระยะเวลา three เดือน โดยจะจ่ายที่ 5,000 รูเบิลต่อกรัม ดีเดย์ 28 มี.ค.-30 มิ.ย. “…ในกรุงสยามนั้น ถ้าใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มทำให้เส้นสายยืด โดยให้ผู้ชำนาญการในทางนี้ ขึ้นไปบนร่างกายของคนไข้ และใช้เท้าเหยียบๆ…” ข้อเขียนนี้ เพียงต้องการเผยแพร่ประเด็นที่เป็นข้อสังเกตุในด้านลึกเกี่ยวกับบุคคลที่มีกล่าวถึงในประวัติศาสตร์อย่างต้องการหาความเป็นจริงที่เป็นไปได้มากที่สุด…อย่างไม่มีอคติชอบชัง…. พระบริหารเทพธานี. ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม ๒.

ใน สมัย สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช เป็น สมัย ที่ มี ความ เจริญ รุ่งเรือง ใน ด้าน ใด มาก ที่สุด

บูธมติชนแน่น three เวทีประชัน 4 นักเขียนแจกลายเซ็น นักธุรกิจต่อคิวพบ ‘สุพันธุ์’ ประธาน ส.อ.ท. เด็กที่เกิดกับขุนวรวงศาธิราชไม่ฆ่า….แต่เก็บไว้ ทั้งๆที่ไม่มีสถานภาพอะไรจะช่วยแม่ให้มีอำนาจได้….

“กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” โรงเรียนมิชชันนารีชายแห่งแรกของสยาม

จึงการมอบวางอำนาจของกลุ่มสุโขทัยลงบนมือของกลุ่มสุพรรณภูมิในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของแกนนำสองกลุ่มนี้มาอย่างยาวนาน…. ส่งทูตมาเจรจาทำสัญญาฉบับแรกกับกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. หาได้มีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นพระเกียรติของบรรพกษัตริย์พระองค์ใดก้อหาไม่”…… แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งเกิดขึ้นและมีกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ของลาวคือ…

พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม ๑. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ช่วงต้น การเข้ามาอยู่อาศัย แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ.

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  หน้า ฮ้า น เดอะ ซี รี ส์ เล่น วัน ไหน

บทความล่าสุด