ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ

ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ

ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภก.ดุรงค์กร พลทม ดร.ภก.วงศกร สุเชาว์อินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง

  • three.สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
  • รัฐฯ เคาะงบ 7,500 ล้าน เยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง -ร้านอาหาร
  • งานสอบทันตแพทย์หรืออนุมัติบัตร,วุฒิบัตร กด 7
  • หมายเลข 1 ธนภณ กิจกาญจน์ (อิสระ) “นายกโจ้” อดีตนายก อบจ.จันทบุรี 4 สมัย ลูกชาย ฤทธี กิจกาญน์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าใหม่
  • นพ.วสันต์ เอนกสมบูรณ์ผล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ อังศุวัชรากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงมนตกานต์ ตันสถิตย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อาจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อาจารย์ นายแพทย์จิระโรจน์ มีวาสนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อาจารย์ ดร.เจริญชัย พุฒิปัญญาเลิศ

รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้

หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สิงห์บุรี 1.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์ 2.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์

ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ
ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต แพทย์หญิงรภัส สมะลาภา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ แพทย์หญิงธัญพร เฮงพงษ์ธร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ แพทย์หญิงพอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

อ่านเกม โค้กไม่มีน้ำตาล สูตรใหม่ อร่อยซ่าใช่กว่าเดิม? ปรากฏการณ์อร่อยเกินคาดแบบ 360 องศา ที่กล้าให้ผู้บริโภคตัดสินเอง!

โรบินฮู้ด X AIS ออกค่าอาหารให้ 50 บาท ผ่านแคมเปญ ‘ร้านเล็กที่คุณรัก’ หวังช่วยพยุงธุรกิจร้านอาหารรายย่อย ตีจุดแตก หาจุดขายเจอ Xiaomi กับ 3 กลยุทธ์สร้างแบรนด์ในยุคใหม่ด้วยออนไลน์ ผู้บริหารบาร์บีคิวพลาซ่า ตั้งคำถาม “อ๋อ…แบบนี้เลยเหรอคะพี่” หลังเซเว่นฯ วางขายน้ำจิ้มบาร์บีคิว อ่านเกม “โค้กไม่มีน้ำตาล สูตรใหม่ อร่อยซ่า…ใช่กว่าเดิม? ” ปรากฏการณ์อร่อยเกินคาดแบบ 360 องศา ที่กล้าให้ผู้บริโภคตัดสินเอง!

ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ
ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ

» ออนไลน์เดือนนี้ 823 คน » ออนไลน์ปีนี้ 5854 คน เริ่ม 21 ก.ค.2557 ข่าวหน้า1ข่าวการเมือง คลิปเด็ดคลิปขำขัน

ไม่ใช่แค่ไทย ! รัสเซียเปิดตัวรายการใหม่ ปูตินพบประชาชน ทุกดึกวันอาทิตย์

ความสำเร็จในการประเมินอายุของพะยูน ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย

ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ
ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ

ผลงานอาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยได้รับตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ ขอแสดงความยินดี กับ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ ,ดร.เจนีน บราวน์, รศ.น.สพ.ดร. นศ.ได้รับทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้า ยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

undefined

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีระยอง 2 หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี นายกุศล ไพรงามนักวิชาการสรรพสามิตขำนาญการพิเศษ( – )– ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ
ภาคภูมิ พันธุ์ สถิตย์ อายุ

3.สรรพสามิตพื้นที่แพร่ นางนงลักษณ์ สมัครการ four.สรรพสามิตพื้นที่น่าน นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ 5.สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ นายสามารถ พิมพ์หนู

undefined

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี นายอุดร มาศิรินักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ( – )– หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขาเมืองปราจีนบุรี

ฉวีวรรณ รัตนจามิตร อังศุนิตย์ พรคทาทัศน์ ภบ. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, พลัฏฐ์ การเมือง ภบ. , ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภบ, PharmD

Scroll to Top