ความรู้พระ ฉั พ พั ค คีย์ เป็น ต้นเหตุ ทำให้ เกิด วัน สำคัญ...

พระ ฉั พ พั ค คีย์ เป็น ต้นเหตุ ทำให้ เกิด วัน สำคัญ ทาง พระพุทธ ศาสนา วัน ใด

ต้องอ่าน

ความเผาผลาญ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก. กำจัด และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก. ความรังเกียจ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก. บ้านปาฏลิกลับไปไม่ทันนาน พระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าสุญญาคารแล้ว.

ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม …. ปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม …. ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม ….

พระเมฆิยเถระ

เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๒๘๐๑ – ๒๘๑๙. พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกพาสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย…..สัตว์ดิรัจฉานตัวเมียผู้ตื่น…..ผู้หลับ…..ผู้เมา….. อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆในโลก จะปฏิวัติไม่ได้. อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือ ใครๆ ในโลก จะปฏิวัติไม่ได้.

พระ ฉั พ พั ค คีย์ เป็น ต้นเหตุ ทำให้ เกิด วัน สำคัญ ทาง พระพุทธ ศาสนา วัน ใด

จับตามองมาเหมือนกันกับพระรูปนี้..ท่านไม่น่าจะเป็นคนไทยฟังเนาะฟังจากชื่อ.. แต่ท่านก็คงซาบซึ้งพุทธศาสนาไทยเรานี่หละ ภูมิใจไงไม่ทราบ.. 555 และคงเหมือนฝรั่งอีกหลายคนที่เราได้ข่าวในแวดวงสักยันต์วัดบางพระ… ถ้ากระไร เราพึงเป็นดังพระทศพลทีปังกร บรรลุพระอภิสัมโพธิญาณอย่างสูงยิ่ง แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวา ให้มหาชนข้ามสงสารสาครได้ แล้วปรินิพพานภายหลัง ข้อนี้สมควรแก่เรา…

ดูเพิ่ม

ซักซ้อมความเข้าใจวิถีปฏิบัติ แนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจุดเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีปฏิบัติใหม่ให้กับชีวิต.. รวมสมาชิก (มิตรไมตรี) / ศิษยานุศิษย์วัดบางพระ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 52 CHO. บันทึกสุดยอดประสบการณ์ โชวตะลุยฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มแล้ว.. (หรือนี่) ปะ ไปกันจริงๆ แล้วคราวนี้!

Empirememes Empirememes Empirememes

เมื่อชม ‘ช้างผสมโขลง’ แต่ใจยังห่วงหาอาวรณ์ถึง ‘มหาละลวย’ มัวช้าไปใย…จัดไปอีกดอกให้สมใจ! มหาละลวยหลวงปู่กาหลง… ท่านก็เป่าลมออกทางปากเหมือนเป่ากบ…เอ้า..เป่า..พุ้ง.. รูปภาพและวีดีโอสายวัดบางพระ / ใหญ่โคตร.. สมบัติล้ำค่า อันควรคู่แก่การบูชาติดตัว…พี่โชว ม้างงงง…

พระทัพพมัลลบุตรเถระ

ในวันรุ่งขึ้น ต่างพากันตระเตรียมมหาทาน ประดับประดานคร ตกแต่งหนทางที่จะเสด็จมาของพระทศพล. หลวงพ่อสอน ปากสุนัขไม่มีงาช้าง…อนุโมทนาธรรมทานบทความเรื่อง ไฮไลท์อยู่ที่ตัวอิจฉาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร…และอดีตคนรัก ที่ต้องบอกเช่นนี้เพราะกันคนเข้าใจผิดคิดอกุศล.. ท่านจึงกล่าวกะพวกมนุษย์เหล่านั้นว่า ท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านตกแต่งทางนี้เพื่อพระพุทธเจ้า ขอจงให้โอกาสส่วนหนึ่งแก่เราบ้าง แม้เราก็จักตกแต่งทาง เพื่อพระทศพลพร้อมกับพวกท่าน. พวกเขาก็รับปากว่า ดีแล้ว. ต่างรู้ว่า สุเมธดาบสมีฤทธิ์ จึงกำหนดที่ว่างซึ่งมีน้ำเซาะให้กล่าวว่า ” ท่านจงแต่งที่นี้เถิด แล้วมอบให้ไป. ปะป๊าบอกว่า คนเราตายไปแล้ว ดวงวิญาณก็ออกจากร่าง ล่องลอยไปนั่นแหละ เตรียมหาที่เกิดใหม่ ส่วนร่างกายเราก็เน่าเปื่อยไปตามสังขาร….

พระ ฉั พ พั ค คีย์ เป็น ต้นเหตุ ทำให้ เกิด วัน สำคัญ ทาง พระพุทธ ศาสนา วัน ใด

ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยยยยยยยยยยยยยยย ป่านนี้คงคอย น้องน้อยใจลอยคอยหา.. ไม่ต้องพูดร่ำทำเพลง…มาชมภาพกันแบบ จะจะ เลยดีก่า… ฝันที่เป็นจริง…กับเลือดซิบๆ….ซี้ดๆ (ไม่) เจ็บสักหน่อย…แหม…ผู้หญิงก็ไม่ได้ยั้ง แทงแรงพอๆ กันเยยย..หลวงเพ่.. ไอ้น้องกรุดเอ้ย…เก็บภาพความเจ็บปวด เอ้ย ความสวยงามของยันต์เสือเผ่นให้พี่โชวหน่อยเด้… เราก็ลุยไปที่นี่ก่อนเหมือนเคย.. ที่สำคัญที่เก็บไว้คือ..

เลยเมามันส์กันใหญ่ 5 คน… บ้าบอตามสไตล์คุณโชวที่เป็นคนไม่เครียดอะไร.. เพราะเราไม่มีไรให้เครียดค่ะ.. คุยกันถูกคอมากๆ ชอบอะไรเหมือนๆ กัน..เลยเที่ยวต่อกันโลดในฮ่องกงอีกวันครึ่ง..

พระ ฉั พ พั ค คีย์ เป็น ต้นเหตุ ทำให้ เกิด วัน สำคัญ ทาง พระพุทธ ศาสนา วัน ใด

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าสังฆาฏิไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล. แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปาก. เสนาสนะนี้นั้นจึงเปรอะเปื้อนน้ำอสุจิ พระพุทธเจ้าข้า. ประโยชน์นี้ จึงปรารถนาจะถวายผ้าอุทกสาฎก แก่ภิกษุณีสงฆ์ จนตลอดชีพ. ไฉนหนอเราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฏ ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย เราพึงอนุญาตผ้าสามผืน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มอบส่วนกึ่งหนึ่งให้แก่พวกสามเณร.

  • ศิษย์พี่ศิษย์น้องทั่วสารทิศต่างมารวมกันที่นี่คับคั่งเหมือนเคย..
  • ใช้กับ เหตุการที่เพิ่งจบไปแล้วไม่นาน(ไม่ได้ประทับใจอยู่) ซึ่งจะมีคำเหล่านี้มาใช้ร่วมด้วยเสมอ คือ Just (เพิ่งจะ), already (เรียบร้อยแล้ว), but (ยัง), lastly (ในที่สุด) เป็นต้น.
  • ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย ….
  • ทำด้วยเงินบ้าง คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม.
  • แลกเบอร์แลกเอ็มคุยกันที่เมืองไทยกันต่ออีกค่ะ…

พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. พร้อมเพรียงกันโดยธรรม …. แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น. ให้อมูฬหวินัยแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท ….

พระ ฉั พ พั ค คีย์ เป็น ต้นเหตุ ทำให้ เกิด วัน สำคัญ ทาง พระพุทธ ศาสนา วัน ใด

ท่านชลาพุชะ…โฟนอิน เข้ามาที่หน่วยปฎิคมออนไลน์บางพระ สักครู่นี้ ความว่า… รวมสมาชิก (มิตรไมตรี) / ร้อน..รน..ทนอยู่มิได้…ช่วง ทำบุญแล้วได้อะไร? ความแตกต่างส่วนบุคคล คือเคล็ดลับการฝังพลอยบนพระพักตร์พระลักษณ์หน้าทองค่ะ… ศิษย์ขอบันทึกรายงานว่า…ได้เลี่ยมเงินชุบทองคำขาวเรียบร้อยแว้ว…. เป็นอีกองค์หนึ่งที่สุดหวงงงงงงง…..

บทความล่าสุด