ล่าสุดกระท่อม ออกฤทธิ์ ต่อ ระบบ ประสาท อย่างไร

กระท่อม ออกฤทธิ์ ต่อ ระบบ ประสาท อย่างไร

ต้องอ่าน

ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อตุ้มกลมขนาด 3-5 ซม. อย่างไรก็ตาม การนำพืชกระท่อมมาบริโภคโดยตรงควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์การใช้ในชุมชน เช่น หมอพื้นบ้าน หรือบุคลากรทางสาธารณสุข เนื่องจากการรับประทานอย่างไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้. เปิดวงจรปิด กระติก-โรเบิต เข้าห้องน้ำ ก่อนออกจากซอย รอรถเก๋งสีขาวมารับ เวลา 00.48 น. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved.

  • ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อตุ้มกลมขนาด 3-5 ซม.
  • All Rights Reserved.
  • เปิดวงจรปิด กระติก-โรเบิต เข้าห้องน้ำ ก่อนออกจากซอย รอรถเก๋งสีขาวมารับ เวลา 00.48 น.
  • อย่างไรก็ตาม การนำพืชกระท่อมมาบริโภคโดยตรงควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์การใช้ในชุมชน เช่น หมอพื้นบ้าน หรือบุคลากรทางสาธารณสุข เนื่องจากการรับประทานอย่างไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้.
  • อย่างไรก็ตาม การนำพืชกระท่อมมาบริโภคโดยตรงควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์การใช้ในชุมชน เช่น หมอพื้นบ้าน หรือบุคลากรทางสาธารณสุข เนื่องจากการรับประทานอย่างไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้.
  • © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

บทความล่าสุด