ล่าสุดกระบวนการ ออกแบบ เชิง วิศวกรรม มี ความ สำคัญ อย่างไร

กระบวนการ ออกแบบ เชิง วิศวกรรม มี ความ สำคัญ อย่างไร

ต้องอ่าน

Biomimicry มาจากภาษากรีกคำว่า ‘Bios’ เเปลว่า ‘ชีวิต’ และ ‘Mimic’ มีความหมายว่า ‘ลอกเลียนแบบ’ดังนั้น เทคนิค Biomimicry เป็นเทคนิคที่ใช้การเลียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาคิดประดิษฐ์… เก๋เริ่มทำงานเป็นวิศวกรด้านวิจัยพัฒนาตั้งแต่บริษัทที่ 2 บริษัทแรกเป็นการทำงานด้านการทดสอบ ทำไปช่วงแรกก็สนุกดี แต่พอทำไปเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่า งานซ้ำเหมือนเดิม เพราะการทดสอ… ในปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและผกผัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางไปสู่องค์กรท…

แอนแทรกซ์ คือ อะไร โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคที่พบมานานมักจะเกิดโรคในสัตว์ ไม่ค่อยเจอโรคในคน ประ … “Business Model Canvas ” หรือ “แบบจำลองธุรกิจ” หรือ “ผืนผ้าใบแบบจำลองธุรกิจ” เป็นเครื่องมือทันสมัยที่รวบเอาแผนธุรกิจแบบยาวๆมาไว้ในหน้าเดียว เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจก่อนที่จ… 1 ปัญหาจากสถานการณ์จริงที่นักเรียนสนใจ คือ……………………….. นักวิจัยเปิดเผยว่า ผู้หญิงที่เป็นโรคหัวใจที่ดื่มกาแฟ 2-3 ถ้วยต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานเ … “วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง” ลำน้ำสายยาวที่ทอดผ่านหลายประเทศ หล่อเลี้ยงผู้คนในภูมิภาคนี้เกือบทั้งสิ้น แ …

Lab: สร้างเหรียญ Cryptocurrency, Token ของตัวเองบน Binance Sensible Chain Bep20

Ask Question คำถามดีๆ สามารถสร้างแนวคิดและการแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นจุดก่อกำเนิดของนวัตกรรม สร้างแนวคิดและความแตกต่างให้กับบริษัท เพื่อแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ แล้วคำถามที่ดีท… การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่จำเป็นกับทุกองค์กร สำหรับธุรกิจที่อยู่ในโลกของ V… “การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ Thailand four.zero” นโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม สู่ Thailand 4.zero เพื่อสร้างการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร เป็นอีกนโยบายที่โด… ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการเทคโนโลยี. เอกสารประกอบ “การประชุมเสวนาวิซาการเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบและเทคโนโลยี”.

กระบวนการ ออกแบบ เชิง วิศวกรรม มี ความ สำคัญ อย่างไร

Prototyping (การสร้างต้นแบบ)การสร้างต้นแบบเป็นพัฒน… สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท HCD Innovation CO.;Ltd. หรือ Human Creativity Development Innovation พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประส… หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for Innovation – ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มก. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. ทุกวันนี้มีการค้นหาบน Google มากถึง 5,600 ล้านครั้ง…ต่อวัน นั่นก็หมายความว่า…

บทความน่าสนใจ

SCAMPER- Osborn’s Idea Stimulation checklists เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาโดย อเล็กซ์ ออสบอร์น เป็นเครื่องมือง่ายๆในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิธี… เก๋เป็นคนที่หลงใหลในเรื่องของนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาสิ่งใหม่ๆมาก เหตุผลหนึ่งคือชอบจินตนาการ คิดทำสิ่งใหม่ๆ ค้นคว้าวิจัย งานที่ผ่านมาก็จะทำงานในสายงานด้านวิศวกรวิจัยพัฒนามาตลอด หน… หลายคนที่ไม่กล้าคิดนวัตกรรม เพราะคิดว่า นวัตกรรม ต้องมีความใหม่ระดับโลก เป็นเรื่องของผู้บริหาร หัวหน้า เรื่องของคนเก่ง เรื่องของวิศวกร ที่จะคิดได้ หากแต่ตามมาตรฐาน BRITISH STANDAR… โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยสสว. และดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ได้เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพ…

กระบวนการ ออกแบบ เชิง วิศวกรรม มี ความ สำคัญ อย่างไร

Brainwriting เป็นการระดมสมองอีกรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการระดมความคิดแบบองค์รวม จากการมีส่วนร่วมแบบไม่สม่ำเสมอของสมาชิกบางคน บางคนอาจจะพูด… การคิดเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่… คุณค่า ของนวัตกรรม ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างของนวัตกรรม คือ ต้องมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม หากไม่สามารถสร้างคุณ…

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เก๋อยากแบ่งปันเรื่องของคำจำกัดความของคำว่า “นวัตกรรม ” เพราะเวลาที่ไปเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรตามบริษัทต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ก็มักจะทำความเข้าใจเ… สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา. วันนี้อาจารย์ศศิมา -เก๋ จะมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันวิธีการระดมสมองอีกวิธีการหนึ่งที่ชื่อว่า Role storming เทคนิคการระดมสมองด้วยการสวมบทบาทเป็นคนอื่นค่ะ Role storming คืออะไร Role s…

กระบวนการ ออกแบบ เชิง วิศวกรรม มี ความ สำคัญ อย่างไร

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า นวัตกรรม เป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆสำหรับอัตราเติบโตและการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย เพราะจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองแล… หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 – บริษัท InterfaceFLOR Co., Ltd. ภาพการให้คำปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรม โครงการ Innoneering – THTI & สสว. เก๋ได้ไปสัมมนา Innovation Conference ที่มหาวิทยาลัย เดรสเดน ประเทศเยอรมนี ที่เก๋เรียนจบปริญญาโทมา ระหว่าง 22 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2560 สิ… เก๋ได้ศึกษาเกี่ยวกับ Disruptive Innovation และมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนและแบ่งปันในสัมมนาต่างๆกับหลายองค์กรในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งคำว่า Disruptive Innovation นั้น มาจากProf. เก๋ได้มีโอกาสดูคลิบยูทูปสั้นๆเรื่องหนึ่ง ดูแล้วสะท้อนความเป็นจริงในสังคมเราเป็นอย่างมาก เป็นคลิบที่ทำโดย Daniel Martínez Lara และ Rafa Cano Méndezกดที่รูปภาพเพื่อดูคลิปค่ะ ที่มา h…

  • Prototyping (การสร้างต้นแบบ)การสร้างต้นแบบเป็นพัฒน…
  • ภาพการให้คำปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรม โครงการ Innoneering – THTI & สสว.
  • นักวิจัยเปิดเผยว่า ผู้หญิงที่เป็นโรคหัวใจที่ดื่มกาแฟ 2-3 ถ้วยต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานเ …
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา.
  • SCAMPER- Osborn’s Idea Stimulation checklists เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาโดย อเล็กซ์ ออสบอร์น เป็นเครื่องมือง่ายๆในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิธี…
  • หรือ Human Creativity Development Innovation พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประส…

ความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบและเทคนลยี. การระดมสมองหรือการระดมความคิด เพื่อปลุกไอเดียสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการระดมความคิดเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ไหม่ๆ หรือใช้ในระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา จา… ตลอดชีวิตการทำงาน ตั้งแต่เรียนจบ ได้ทำงาน R&D Engineer มาโดยตลอด จนปัจจุบัน เป็นวิทยากรความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของการความคิดสร้างสรร… 25 วิธี หาแรงบันดาลใจและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ บทความนี้นี้เกิดขึ้นจากคำถามที่ถามเข้ามามากมายที่อ.ศศิมา -เก๋ ได้รับคือ ถ้าจะมีไอเดียใหม่ๆ มีความคิดใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างส… ในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ Creative Problem solving นั้นเราจะมีรูปแบบการคิดสร้างสรรค์ 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก Divergent Thinking การคิดวิเคราะห์เพื่อแยกแยะคิดถึงสิ่งใหม่ๆ แ…

กระบวนการ ออกแบบ เชิง วิศวกรรม มี ความ สำคัญ อย่างไร

บทความล่าสุด