ล่าสุดการ กระทำ ใด จัด ทำเป็น อามิส บูชา

การ กระทำ ใด จัด ทำเป็น อามิส บูชา

ต้องอ่าน

วันอัฏฐมีบูชา อาจจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่หลายคนไม่คุ้นเคยมากนัก แต่เมื่อได้ศึกษาที่มา และความสำคัญของวันนี้แล้ว จะพบว่าเป็นวันที่สะท้อนหลักธรรมเรื่องความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน เพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง. ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย สมัยโบราณ ครอบครัวไทยนั่งรับประทานอาหารกับพื้น ใช้ผ้าสะอาดหรือเสื่อปูลาดบนพื้นบ้าน ผู้ที่จะรับประทานนั่งล… ธรรมเนียมว่า ประธานสงฆ์ย่อมได้ส่วนนี้นั้น เห็นไม่มีใครว่าหรือทักท้วงอะไร คงจะเป็นการยอมรับกันทั้งฝ่ายทายก (ผู้ถวาย) และฝ่ายปฏิคาหก (ผู้รับ)…

ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย/ ตลอดกาลนาน เทอญ.

พิธีอัฏฐมีบูชา

กรณี “ซิลลี่ ฟูลส์” หรือนายวีรชน ศรัทธายิ่ง อดีตนักร้องชื่อดัง ปัจจุบันสวมบทบาทครูสอนศาสนาอิสลาม จัดรายการ ชื่อ “โต ตาล” กล่าวถึงแนวทางของศาสนาอิสลาม ว่าทำไมถึงไม่มีรูปปั้น เหมือนชาวพุทธไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วมีถ้อยคำพาดพิงไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนในสังคมที่กราบไหว้พระพุทธรูป ในทำนองว่า ผมจะไม่กราบสิ่งใดที่ต่ำเท่าผม หรือต่ำกว่าผม รูปปั้นหากผลักก็ตกแตก มันต่ำกว่าผมแล้ว มันไม่มีชีวิต จะไหว้ทำไมสิ่งไม่มีชีวิต รูปร่างอัปลักษณ์กว่าผม ปั้นให้ตายก็หล่อสู้ผม… ข้าวถวายพระพุทธ คือ ชุดอาหารพิเศษที่จัดไว้เพื่อถวายพระพุทธเจ้า โดยมากมักจะจัดใส่จานหรือถ้วยเล็กๆ เป็นข้าว ๑ ที่ อาหาร ๒-๓ อย่าง ขนมนิดหน่อย และน้ำอีก ๑ แก้ว โดยจัดสำรับทั้งหมดใส่วางไว้บนถาด… หรือบางครั้งเจ้าภาพก็อาจจัดใส่หม้อและจานหรือถ้วยโตๆ ตามปกติที่คนทั่วไปใช้รับประทานก็ไม่ถือว่าแปลกอะไร… การจัดข้าวถวายพระพุทธนี้ ก็เหมือนๆ กับการจัดข้าวถวายผู้ตายที่ข้างหีบศพ การจัดข้าวถวายศาลพระภูมิตามบ้าน หรือการจัดข้าวถวายแม่ย่านางเรือ เป็นต้น …

  • ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – Intangible Cultural Heritage.
  • ข้าวถวายพระพุทธ คือ ชุดอาหารพิเศษที่จัดไว้เพื่อถวายพระพุทธเจ้า โดยมากมักจะจัดใส่จานหรือถ้วยเล็กๆ เป็นข้าว ๑ ที่ อาหาร ๒-๓ อย่าง ขนมนิดหน่อย และน้ำอีก ๑ แก้ว โดยจัดสำรับทั้งหมดใส่วางไว้บนถาด…
  • วัฒนธรรมประเพณี ของชาติ ล้วนแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเชื่อ ที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นมา ความสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ…
  • ประเพณีไทย แยกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต และประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ๑.
  • วันอัฏฐมีบูชา อาจจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่หลายคนไม่คุ้นเคยมากนัก แต่เมื่อได้ศึกษาที่มา และความสำคัญของวันนี้แล้ว จะพบว่าเป็นวันที่สะท้อนหลักธรรมเรื่องความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน เพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง.

ความแปลกกันก็คือ ข้าวถวายพระพุทธ จะไม่มีสุรา เบียร์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่คิดว่าไม่เหมาะสมในการถวายพระ และจะไม่ถวายยามวิกาลคือหลังเที่ยง… ส่วนข้าวถวายแบบอื่นมักจะมีบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งที่ถวายพระ และถวายได้โดยไม่จำกัดเวลา… ตามความเห็นผู้เขียน ถ้าจะถวายข้าวพระพุทธก็ควรจะจัดการไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มพิธี และนำมาจัดตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูปที่เป็นประธานในที่นั้น พอจะเริ่มพิธีก็กล่วคำบูชาข้าวพระพุทธ เสร็จแล้วก็เริ่มทำพิธีบูชาพระรับศีล และก็กิจอื่นๆ ไปจนเสร็จพิธี…

ประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธประวัติ

โดยมีความเห็นว่า ควรจะบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อเป็นสิริมงคล… ตอนเพลวันนี้ คณะญาติโยมใกล้วัดได้มาร่วมทำบุญอุทิศไปให้ผู้วายชนม์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ วัน… เมื่อเริ่มจะทำพิธี อุบาสิกาซึ่งเป็นเจ้าพิธีก็เข้ามาถามว่า จะถวายข้าวพระพุทธตอนไหน ? ผู้เขียนซึ่งปกติก็มิใช่เจ้าพิธีก็ค้นหาในความทรงจำว่ามีกล่าวไว้ที่ใดบ้างหรือไม่ แต่ไม่เจอระเบียบพิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความทรงจำ ดังนั้น จึงต้องว่าไปตามความเหมาะสม… อุบาสิกาก็บอกว่า จัดเสร็จแล้วและบอกว่าตั้งอยู่ที่หน้าพระพรางหันหน้าไปทางพระประธาน (พิธีจัดในศาลาการเปรียญ ดังนั้น พระประธานจึงอยู่ไกลออกไปจากแท่นอาสนะที่พระสงฆ์นั่งอยู่) ผู้เขียนจึงบอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ไปถวายก่อนเลย ….

การ กระทำ ใด จัด ทำเป็น อามิส บูชา

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน three.0 ประเทศไทย. ประเพณีไทย แยกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต และประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ๑. สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต, สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

วิปัตติปะฏิพาหายะ,สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,สัพพะโรคะวินาสายะ,ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง,

มีคำถวายข้าวพระพุทธเป็นภาษาบาลีว่า อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ แปลว่าข้าพเจ้าขอถวายน้ำข้าวพร้อมด้วยแกงอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า… สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ, ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย. อะยัง โข ปะนะ ถูโป(ปฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กโต (อุททิสสิ กตา) ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา, ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะวะโต สรีรัชฌาปะนะกาละสัมมะตัง ปัตวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปะ-, ปุปผาทิสักกาเร คะเหตวา, อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ถูปัง(ปะฏิมาฆะรัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ, ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา. ร้านพิธีไทย ขอขอบพระคุณ ข้อมูลดีๆ จาก rta.mi.th นะคะ..

การ กระทำ ใด จัด ทำเป็น อามิส บูชา

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์ ประเพณีหลวง คือ ประเพณีที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้กระทำ… หน้าที่เป็นภารกิจที่บุคคลต้องกระทำเพื่อสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดมาเป็นคนและค่าของคนอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความรับผิดชอบ… วัฒนธรรมประเพณี ของชาติ ล้วนแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเชื่อ ที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นมา ความสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ…

การ กระทำ ใด จัด ทำเป็น อามิส บูชา

เค้าก็คงจะมีเหตุผลของเค้า มีโอกาสก็ลองสอบถามเค้าดูว่ามีเหตุผลอย่างไร จึงทำอย่างนั้น… แถวบ้านไม่เคยเห็น น่าจะเป็นความนิยมเฉพาะท้องถิ่น… ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – Intangible Cultural Heritage.

การ กระทำ ใด จัด ทำเป็น อามิส บูชา

บทความล่าสุด