ล่าสุดการ ที่ ชาติ ตะวันตก ขยาย อิทธิพล เข้า ครอบครอง ดิน แดน เอเชีย ตะวันออก...

การ ที่ ชาติ ตะวันตก ขยาย อิทธิพล เข้า ครอบครอง ดิน แดน เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ เป็น เพราะ เหตุ ใด

ต้องอ่าน

การวิวาทะครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนและคณะลูกขุน และเป็นการ “ดวลโต้วาที” กันระหว่างเซปุลเวดา ซึ่งเป็นด็อกเตอร์ทางปรัชญาและเทววิทยา กับลาส คาซัส พระในนิกายโดมินิกัน ซึ่งเพิ่งกลับมาจากประสบการณ์สดๆ ร้อนๆ ใน “โลกใหม่”. แม้ว่าจะมีการโต้เถียงกันเรื่องการลากเส้นแบ่งความเป็นมนุษย์ว่าสามารถวัดได้จากการเป็นคริสต์ศาสนิกชนเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดในความเป็นจริงแล้วผู้คนใน “โลกใหม่” (ซึ่งรวมถึงทั้งผู้คนในตะวันออก) ก็ยังถูกมองว่าด้อยกว่า และล้าหลังกว่าผู้คนในโลกตะวันตก, และการปลดปล่อยให้พ้นจากภาวะแห่งความมืดมนและความล้าหลังป่าเถื่อนเหล่านี้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกกันในภายหลังว่า “ภารกิจของคนขาว”. ระบบจักรวรรดินิยมจึงเป็นระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ครบวงจร คือทำให้ยุโรปสามารถขูดรีดอาณานิคมของตนเองได้ทุกขั้นตอน และได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลให้แก่ตะวันตก. น่าสนใจที่ว่า เมื่อญี่ปุ่นเปิดฉากของสงครามมหาเอเชียบูรพา (โจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐฯ ในฮาวาย พร้อมๆ กับการบุกไทยและดินแดนของอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) นั้น ไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในเวลา 22.30 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งว่า ญี่ปุ่นจะประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐฯ ในเวลา 01.00 น.

การ ที่ ชาติ ตะวันตก ขยาย อิทธิพล เข้า ครอบครอง ดิน แดน เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ เป็น เพราะ เหตุ ใด

ประเทศ โดยคนสองกลุ่ม คือ ตระกูลตริ่นห์ปกครองฝ่ายเหนือ และตระกูลเหงวียนปกครองฝ่ายใต้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2329อังกฤษ ได้ดำเนินการขอเช่าเกาะปีนังจากเจ้าเมืองไทรบุรี ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของไทยเวลานั้น ต่อมาได้ขอเช่าไทรบุรี ใน พ.ศ. ทำให้สามารถผูกขาดการค้าเครื่องเทศและสินค้าอื่นๆ ตลอดจนเป็นฐานทัพ และเมืองท่าสำหรับติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆ พ.ศ. three มีความพยายามส่งทูตเข้ามาเจรจาและทำสัญญาพันธไมตรีและพาณิชย์กับเวียดนาม แต่จักรพรรดิตือดึคก็ไม่ยอมเจรจา ยังคงกดขี่ข่มเหงทางศาสนาเช่นเดิม จนในเดือนกันยายน ค.ศ. ข้างเคียงที่เข้มแข็งกว่า เช่น เวียดนาม จีน และกัมพูชา และสูญเสียเอกราชแก่เวียดนาม เมื่อ พ.ศ. แต่ฝ่ายผู้มีชื่อ ๓ คนที่ได้ลงโทษชั้นที่๒ กับผู้มีชื่อ ๒๐ คนที่ได้ลงโทษชั้นที่ ๓ รวมทั้งสิ้นเป็น ๒๓ คนด้วยกันดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้ถอดจากตำแหน่งยศบรรดาศักดิ์ตามอย่างธรรมเนียมซึ่งเคยมีมากับโทษเช่นนั้น……”

ก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เป็นชาติแรกที่ทำการสำรวจทางทะเล เพื่อหาเส้นทางการค้าด้านฝั่งตะวันออก โดยมี วาสโก ดากามา ได้เดินทางมาถึงเมือง กาลิกัต ในอินเดีย เมื่อ พ.ศ. หลังจากได้เวียดนามแล้ว ก็หาทางเข้าครอบครองเขมร เพื่อจะได้อาศัยแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางผ่านทำการค้ากับจีน พระเจ้านโรดม กษัตริย์เขมร ต้องยอมให้เขมรเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส ในพ.ศ. ในเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.กำหนดหน้าที่ของคนไทยฯ นี้ ปรากฏว่า ในช่วงก่อนสงครามระเบิดขึ้น จอมพล ป.

การ ที่ ชาติ ตะวันตก ขยาย อิทธิพล เข้า ครอบครอง ดิน แดน เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ เป็น เพราะ เหตุ ใด

17 องศาเหนือ ได้แก่ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ แต่ภายหลังพวกเวียดมินห์ซึ่งนำโดยโฮจิมินห์ ในปี ค.ศ. 2085และให้ชื่อหมู่เกาะนี้ว่า ฟิลิปปิน เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชาย ฟิลิป องค์รัชทายาทของสเปน ต่อมา เลกาสปี ได้เข่ายึดครองหมู่เกาะเซบู ในพ.ศ. 2162ฮอลันดาได้เข้ายึดครองเมืองปัตตาเวีย (จาร์กาตาร์ในปัจจุบัน) ในเกาะชวา และในพ.ศ. ฉายฮูป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์ จัดแสดงทุกวัน วันละ 3 รอบ เวลา 19.00 น., 20.00 น.

ของวันที่ eight ธันวาคม กองทัพญี่ปุ่นกำลังมุ่งหน้ามาทางเรือสู่ประเทศไทยและจะต้องใช้ดินแดนไทยผ่านไปโจมตีอาณานิคมของอังกฤษ พร้อมกันนั้นก็ยื่นข้อเสนอ (ที่เป็นทั้ง “คำขาด” หรือ ultimatum และ “กิจกรรมที่ทำสำเร็จไปแล้ว” คือ fait accompli) ให้ตอบภายใน 01.00 น. แต่สำหรับลาส คาซัส, การแยกระหว่างความจริงกับความไม่จริง นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เด็ดขาดตายตัวเห็นได้ชัดเหมือนกับข้อเสนอของด็อกเตอร์เซปุลเวดาผู้ทรงภูมิ เพราะความจริงคือบางสิ่งบางอย่างที่ยังจะต้องแสวงหาอยู่เสมอ และศรัทธาคือของขวัญจากพระเป็นเจ้าเสียยิ่งกว่าเป็นทรัพย์สินที่ครอบครอง. ตรงกันข้ามกับการวาดภาพการพิชิตอเมริกาของเซปุลเวดาที่เปรียบเสมือนกองกำลังบนพื้นโลกของพระคริสต์ในอันที่จะนำเอาชาวป่าเถื่อนกลับมาสู่วิถีทางแห่งการเป็นมนุษย์และการค้นพบกับความจริงอันสูงสุด, ลา คาซัสกลับมองเห็นถึงใบหน้าของจีซัสบนเรือนร่างของชาวอเมริกันอินเดียนที่กำลังถูกประหัตประหารอย่างทารุณโหดร้าย. 1787 ปินโย เดอ เบแฮน ผู้แทนของเหงวียนไอ๊ห์ ได้ลงนามในข้อตกลงแวร์ซายส์กับผู้แทนฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสสัญญาจะให้ความช่วยเหลือทางการทหารเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เวียดนามจะยกเมืองท่าตูราน และเกาะปูโลคอนดอร์ ตลอดจนให้สิทธิพิเศษมาค้าขายในเวียดนามโดยกีดกันชาติยุโรปอื่นๆ ออกไป ตรงนี้เองจึงเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในเวียดนาม ด้วยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสทำให้เหงวียนไอ๊ห์ปราบฝ่ายกบฏเตย์เซินได้สำเร็จใน ค.ศ. จึงทำการค้ากับประเทศต่างในยุโรปเหนือ โดยผ่านทางเมืองลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส จนกระทั่ง สเปน และโปรตุเกส ประกาศว่า ไม่ยอมให้ฮอลันดาทำการค้าด้วย ทำให้ฮอลันดาต้องเปลี่ยนทิศทาง มายังหมู่เกาะเครื่องเทศ โดยมีจุดประสงค์ ที่จะทำการค้า เครื่องเทศกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่คิดทำการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ เช่นเดียวกับ สเปนและโปรตุเกส ฮอลันดาสนใจการค้ามากกว่าเข้าปกครอง ดินแดน นั้น มีบริษัทการค้ามากมาย ใน พ.ศ. 2401แล้ว อังกฤษก็ให้ความสนใจดินแดนในแหลมมลายูมากขึ้น โดยเข้าไปรักษาความสงบและเข้าแทรกแซงกิจการภายในของรัฐต่างๆ จนเป็นอาณานิคมได้สำเร็จ รวมทั้งการเจรจาทำสนธิสัญญากับไทยในสมัยพระบาทสวมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.

ก ชาวเปอร์เซียน       ข ชาวสุเมเรียน       ค ชาวอียิปต์       ง ชาวบาบิโลเนียน

เมืองตะโทงหรือเรียกกันว่า ท่าตอน เป็นเมืองหลวงใน พ.ศ. 241 และเจริญรุ่งเรืองมาจนถึง พ.ศ. ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น. สยามพิวรรธน์ และไอคอนสยาม ผนึกพันธมิตรเปิดประตู เชื่อมประสบการณ์โลกคู่ขนานออฟไลน์และออนไลน์“Thailand… พม่าในปัจจุบันได้ขยายอำนาจมายังที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดีแทนที่อาณาจักรของมอญ ต่อมา พ.ศ.

การ ที่ ชาติ ตะวันตก ขยาย อิทธิพล เข้า ครอบครอง ดิน แดน เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ เป็น เพราะ เหตุ ใด

พิบูลสงคราม ได้สั่งให้พิมพ์แจกจ่ายจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั่วประเทศ และมีคำสั่งให้ย่ออ่านออกวิทยุกระจายเสียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2484 ดู อ. ในปี 2482 มีการประมาณกันว่าไทยมีทหารบกและอากาศ 30,000 คน (มีประชากร four ล้านคน) ส่วนกองทัพเรือมีเรือป้องกันชายฝั่ง 4 ลำ เรือดำน้ำ four ลำ เรือตอร์ปิโด 18 ลำ ดู The New International Year Book 1939. 1802 และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า “จักรพรรดิซาลอง” ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ เหงวียนแล้ว ได้ทรงเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น “นามเวียด” จักรพรรดิซาลองเมื่อได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแวร์ซายส์ ค.ศ. สหรัฐอเมริกาได้แทรกแซงสงครามกลางเมืองระหว่าง สเปน และคิวบา เพื่อทำลายอิทธิพลของสเปน และช่วยให้คิวบา ประกาศเอกราชได้สำเร็จ การที่สหรัฐประกาศสงครามกับสเปน ใน พ.ศ. Strait Seetlements) อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท อินเดียตะวันออกของอังกฤษ หลักจากที่อังกฤษเข้ายึดอินเดีย เป็นอาณานิคมใน พศ.

ผู้เชี่ยวชาญฉงน ทำไมรัสเซียไม่ระดมกำลังทางอากาศโจมตียูเครนเต็มอัตราศึก

หลังจากฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามได้ทั้งประเทศใน ค.ศ. หลังจากที่อังกฤษ ได้ครอบครองดอนแดนในแหลมมลายูแล้ว อังกฤษได้ครอบครองดินแดนอื่นๆ คือ บอร์เนียว เมื่อ พ.ศ. มีการสร้างป้อมปราการและมีกองทัพประจำบริษัท บริษัทฮอลันดาได้เปรียบกว่าบริษัทของชาติต่างๆ ในเวลานั้น พ.ศ.

การ ที่ ชาติ ตะวันตก ขยาย อิทธิพล เข้า ครอบครอง ดิน แดน เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ เป็น เพราะ เหตุ ใด

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. 2446ไทยต้องยอมยกฝั่งขวาของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับจันทบุรี ฝรั่งเศสจึงเคลื่อนทัพออกจากจันทบุรีไปยึดเมืองตราด และ ไทยต้องยอมยก เสียมราช พระตะบอง และศรีโสภณ ให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2362ได้เจรจาขอเช่าเกาะสิงคโปร์ จากสุลต่านรัฐยะโฮร์ ซึ่งดินแดนดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของฮอลันดามาก่อน อังกฤษจึงต้องเจรจากับฮอลันดา ตกลงทำ “ สนธิสัญญาลอนดอน “ เมื่อ พ.ศ. เขาเดินเรือจากตะวันตกของยุโรปผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกมาถึงหมู่เกาะเซบู ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ แต่ถูกชาวพื้นเมืองฆ่าตายที่เกาะ แม็กตัน ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆใกล้เกาะเซบู ลูกเรือชื่อ ฮวนเซบาสเตียน เดลคาโน ได้คุมขบวนเรือเดินทางรอบโลกได้สำเร็จ ต่อมาวิลลา โลโบส ได้เดินทางมายังหมู่เกาะนี้ ใน พ.ศ. 2041โปรตุเกสพยายามกำจัดพ่อค้าชาวอาหรับ โดยพยายามยึดเมืองท่าต่างๆ ไว้สำหรับทำการค้า และเป็นที่จอดพักเรือ และได้ยึดเมืองกัว ของอินเดีย เป็นอาณานิคมแห่งแรก เมื่อ พ.ศ. 2436ไทยได้ยิงตอบโต้ แต่ไม่สามารถสกัดกั้นได้ ในที่สุดมีการเจรจาตกลงกัน ไทยต้องยอมรับว่าดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้ยึดเมืองจันทบุรี ไว้เป็นประกัน ต่อมาใน พ.ศ.

ดู “พระบรมราชโองการประกาศสงครามต่อบริเทนใหญ่และสหรัฐอเมริกา” ซึ่งกล่าวกันว่าร่างโดย ดร.เดือน บุนนาค และอ่านประกาศออกวิทยุกระจายเสียงโดยหลวงวิจิตรวาทการ ใน ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์, รัฐสภาไทย…, น. อังกฤษได้เข้ามาตั้งบริษัทอิสเดียตะวันออกของตน เพื่อทำการค้าระหว่างจีนกับอินเดีย เมื่อการค้าก้าวหน้าขึ้น อังกฤษจึงต้องการดินแดนริมฝั่งทะเล เพื่อเป็นสถานีการค้าและเป็นฐานทัพ เรือของตน อังกฤษจึงสนใจมลายู และได้ดำเนินการเป็ฯขั้นตอนเพื่อเข้าครอบครองมลายู คือ ในพ.ศ. 2053แล้วเข้าดจมตีเมืองเอเดนและเมืองเฮอร์มุซ ของพวกอาหรับได้สำเร็จ โปรตุเกสไม่ต้องการดินแดนใหม่เป็นอาณานิคม ที่ถาวรแต่อย่างใด แต่ต้องการสถานีการค้าริมทะเล เพื่อประโยชน์ทางการค้า จากอินเดียไปจีน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และในปี พ.ศ. 2341ทำให้สหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในทะเลแคริเบียน มากขึ้น จนสามารถยึดหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นอาณานิคมของสเปนไว้ได้ ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวฟิลิปปินส์ กำลังต่อต้านสเปน ฟิลิปปินส์ก็ถือโอกาส ประกาศเอกราชของตน ในเดือน มิถุนายน พ.ศ.

  • ประเทศ โดยคนสองกลุ่ม คือ ตระกูลตริ่นห์ปกครองฝ่ายเหนือ และตระกูลเหงวียนปกครองฝ่ายใต้ ต่อมาในปี ค.ศ.
  • 1802 และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า “จักรพรรดิซาลอง” ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ เหงวียนแล้ว ได้ทรงเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น “นามเวียด” จักรพรรดิซาลองเมื่อได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแวร์ซายส์ ค.ศ.
  • หลังจากที่อังกฤษ ได้ครอบครองดอนแดนในแหลมมลายูแล้ว อังกฤษได้ครอบครองดินแดนอื่นๆ คือ บอร์เนียว เมื่อ พ.ศ.
  • เป็นชาติแรกที่ทำการสำรวจทางทะเล เพื่อหาเส้นทางการค้าด้านฝั่งตะวันออก โดยมี วาสโก ดากามา ได้เดินทางมาถึงเมือง กาลิกัต ในอินเดีย เมื่อ พ.ศ.
  • 17 องศาเหนือ ได้แก่ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ แต่ภายหลังพวกเวียดมินห์ซึ่งนำโดยโฮจิมินห์ ในปี ค.ศ.

การอ้างความสูงส่งกว่าในทางอารยธรรมของชนผิวขาวได้สร้างความชอบธรรมให้กับการล่าอาณานิคมตะวันตก และได้ทำให้คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลาแห่งการล่าอาณานิคมของตะวันตกโดยแท้. การกล่าวอ้างเช่นนี้ฝังรากลึกมานับตั้งแต่การค้นพบ “โลกใหม่” ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส และการสร้างจินตภาพของมนุษย์ในโลกใหม่ที่ถูก “ค้นพบ” โดยชาวยุโรป ดังที่ปรากฏอยู่ในวิวาทะของฮวน กิเนส เดอ เซปุลเวดา กับบาโทโลเม่ เดอ ลาส คาซัส เกี่ยวกับการวินิจฉัยความเป็นมนุษย์ของคนใน “โลกใหม่” ที่เพิ่งถูกค้นพบ. 1492 ของโคลัมบัสได้เปิดฉากประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่ขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ (ดูรายละเอียดเรื่องการเดินทางและการยึดครองพิชิต “โลกใหม่” ของโคลัมบัสในบทแรกในงานของ Todorov, 1984). 1550 ที่เมืองวัลลาโดลิด ในสเปนก็ได้เกิดการถกเถียงกันขึ้นอย่างรุนแรงว่าจะวินิจฉัยว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกพบใน “โลกใหม่” นั้นเป็น “มนุษย์” ได้หรือไม่ในเมื่อพวกเขาไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์.

บทความล่าสุด