การ ยืน ต่อหน้า พระ ภิกษุ ควร ปฏิบัติ อย่างไร

/ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สอท. ข้อมูลที่น่าสนใจ ที่ขอนำมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้อ่าน….. ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล.

การ ยืน ต่อหน้า พระ ภิกษุ ควร ปฏิบัติ อย่างไร

ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี การตรัสอริยสัจสี่ คือของจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ของพระพุทธเจ้า เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอเหมือน วันตรัสของพระพุทธเจ้า จึงจัดเป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันที่ให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกชาวพุทธทั่วไป จึงเรียกวันวิสาขบูชาว่า วันพระพุทธ(เจ้า) อันมีประวัติว่า พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า “ฌาน” เพื่อให้บรรลุ “ญาณ” จนเวลาผ่านไปจนถึง … สำหรับพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด 7 ปาง ตามวันในสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และเสาร์ และเพิ่มปางวันพุธกลางคืน ที่เรียกว่าวันราหูเข้าไปด้วย ซึ่งพุทธศาสนิกชนคนไทยคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า “พระประจำวันเกิด” ของตนเองคือพระพุทธรูปปางอะไร แต่เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่รู้จักที่ไปที่มา หรือบทสวดบูชาต่าง ๆ วันนี้กระปุกดอทคอมจึงรวบรวมเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับ “พระประจำวันเกิด” มาฝากกันค่ะ… การเดินทางไปต่างประเทศของพระเณรไทยจึงแยกออกเป็น 2 สาย สายพระธรรมทูตต้องผ่านสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สายทั่วไป เช่น จะไปกิจนิมนต์ชั่วคราว ไปไหว้พระที่อินเดีย หรือสายอื่นใดที่มิใช่พระธรรมทูต ก็ให้ไปขึ้นต่อ ศตภ. นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดีย ซึ่งการบันทึกจากสำนักต่างๆ ก็มีแนวทางใกล้เคียงกัน… ข้อมูลที่น่าสนใจ ที่ขอนำมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้อ่าน…..

Great Beguinage Leuven รีโนเวตหมู่บ้าน 800 ปีของนางชีคาทอลิก เป็นหอพักนักศึกษาในเบลเยียม

เพื่อเป็นการศึกษานะครับ จะมีความคิด มีข้อมูลอันใดที่แตกต่างไปจากนี้ ก็ต้องเปิดกว้างรับฟังกัน…..

  • / ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สอท.
  • สะเทือนพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ!
  • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล.
  • การเดินทางไปต่างประเทศของพระเณรไทยจึงแยกออกเป็น 2 สาย สายพระธรรมทูตต้องผ่านสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สายทั่วไป เช่น จะไปกิจนิมนต์ชั่วคราว ไปไหว้พระที่อินเดีย หรือสายอื่นใดที่มิใช่พระธรรมทูต ก็ให้ไปขึ้นต่อ ศตภ.
  • นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดีย ซึ่งการบันทึกจากสำนักต่างๆ ก็มีแนวทางใกล้เคียงกัน… ข้อมูลที่น่าสนใจ ที่ขอนำมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้อ่าน…..
  • ผู้ที่อยากมีอายุยืนอยู่ได้ตลอดอายุขัยของกัปของเรา ก็ควรพิจารณาคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ให้ลึกซึ้ง แล้วประกอบความเพียรเจริญสมาธิวิปัสสนา ด้วยอิทธิบาท 4 เป็นตัวนำ ความปรารถนาของผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมสำเร็จ…

ผู้ที่อยากมีอายุยืนอยู่ได้ตลอดอายุขัยของกัปของเรา ก็ควรพิจารณาคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ให้ลึกซึ้ง แล้วประกอบความเพียรเจริญสมาธิวิปัสสนา ด้วยอิทธิบาท 4 เป็นตัวนำ ความปรารถนาของผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมสำเร็จ… พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง ‘สัจจกิริยากถา’ ว่าด้วยการตั้งสัจจอธิษฐาน ในวันแห่งเทศกาลวันลอยกระทง และวันทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดประยูรฯ กทม. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. บันทึกประจำวันของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แสดงให้เห็นถึงหมายกำหนดการพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 16 งานในเดือน ต.ค.

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม วันมาฆบูชา

สะเทือนพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ! เมื่อมหาเถรสมาคมติดเบรกศตภ. ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ (อริยสัจ ๔) หรือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่… ดังนั้นกระบวนการฝึกอบรมพระบวชใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง…. พระภิกษุ ดร.อานันท์ เกาศัลยานน เขียนบทความของท่านชื่อ How India Lost Buddhism?

การ ยืน ต่อหน้า พระ ภิกษุ ควร ปฏิบัติ อย่างไร

close
Scroll to Top