ล่าสุดการ เจริญ พระพุทธ มนต์ มี วัตถุประสงค์ ใด

การ เจริญ พระพุทธ มนต์ มี วัตถุประสงค์ ใด

ต้องอ่าน

สูตรทุก ๆ ครั้ง ที่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิ่งรักษาคุ้มครองพุทธศาสนิกชน และตักเตือนให้ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อื่นสืบไป. ถ้าหมั่นเจริญอยู่เป็นนิจ พวกยักษ์ ภูติ ผี ปีศาจไม่รบกวนและจะช่วยคุ้มครอง และมีอานิสงส์ป้องกันภัยอันตรายจากอมนุษย์ ทำให้สุขภาพดี และมีความสุขความเจริญ อำนาจแห่งพระปริตรบทนี้สามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง พระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์จักคุ้มครองรักษาให้พ้นภัย ให้พ้นโรค ให้พ้นความเดือดร้อน หมดเวรหมดความจัญไร. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติ… และหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรตนสูตรหลังจากทําวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติ…
  • สูตร ซึ่งแปลว่า สูตรยอดธงหรือชายธง ในสมัยเมื่อมีการสาบานธงหรือฉลองธงประจำกอง ที่ได้รับพระราชทานใหม่ มนต์บทนี้เมื่อสวดแล้วถือกันว่ากำจัดความกลัว ความหวาดสะดุ้งขนพองสยองเกล้าให้หายไปได้อย่างดีนักแล.
  • น้อมต่อความหลุดพ้นอันเป็นธรรมสูงสุดด้วย ผู้มีความนอบน้อมต่อสิ่งสูงสุดดังกล่าว จะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอ จึงมีอานิสงส์ป้องกันภัยอันตรายจากผู้คิดร้าย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง แม้ศัตรูมุ่งร้ายก็ไม่สามารถทำร้ายได้ จึงนิยมสวดเป็นประจำในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อความสรรพสวัสดี เป็นสรรพสิริมงคล.
  • หลักฐานประกอบการขอเหรียญราชการชายแดน คู่มือเหรียญราชการชายแดน แบบฟอร์ม บ.ท.ช.2/ย.
  • ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
  • นี้ นิยมให้สวดในงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดสถานที่ทำงานใหม่ เปิดโรงงาน เปิดฟาร์มใหม่ เปิดร้านใหม่ ถือว่ามีอานิสงส์ทำให้พ้นจากอัคคีภัย เป็นมงคลป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ยังเป็นมนต์ที่มีผู้นิยมนำไปลงเป็นผ้ายันต์ จนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะยันต์กันไฟ คือ ยันต์นกคุ้ม.

น้อมต่อความหลุดพ้นอันเป็นธรรมสูงสุดด้วย ผู้มีความนอบน้อมต่อสิ่งสูงสุดดังกล่าว จะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอ จึงมีอานิสงส์ป้องกันภัยอันตรายจากผู้คิดร้าย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง แม้ศัตรูมุ่งร้ายก็ไม่สามารถทำร้ายได้ จึงนิยมสวดเป็นประจำในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อความสรรพสวัสดี เป็นสรรพสิริมงคล. นี้ นิยมให้สวดในงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดสถานที่ทำงานใหม่ เปิดโรงงาน เปิดฟาร์มใหม่ เปิดร้านใหม่ ถือว่ามีอานิสงส์ทำให้พ้นจากอัคคีภัย เป็นมงคลป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ยังเป็นมนต์ที่มีผู้นิยมนำไปลงเป็นผ้ายันต์ จนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะยันต์กันไฟ คือ ยันต์นกคุ้ม. สูตร ซึ่งแปลว่า สูตรยอดธงหรือชายธง ในสมัยเมื่อมีการสาบานธงหรือฉลองธงประจำกอง ที่ได้รับพระราชทานใหม่ มนต์บทนี้เมื่อสวดแล้วถือกันว่ากำจัดความกลัว ความหวาดสะดุ้งขนพองสยองเกล้าให้หายไปได้อย่างดีนักแล.

ของไหว้ ของแก้บน นำมาทานได้หรือไม่?

หลักฐานประกอบการขอเหรียญราชการชายแดน คู่มือเหรียญราชการชายแดน แบบฟอร์ม บ.ท.ช.2/ย. ”อานิสงส์หายเจ็บป่วยจากโรคภัย มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง.

การ เจริญ พระพุทธ มนต์ มี วัตถุประสงค์ ใด

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีอานิสงส์ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี มีสรรพมงคล. ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

บทความล่าสุด