ล่าสุดการ เลี้ยง โค เนื้อ ใน เขต ทุ่ง หญ้า แพร รี ของ ทวีป...

การ เลี้ยง โค เนื้อ ใน เขต ทุ่ง หญ้า แพร รี ของ ทวีป อเมริกาเหนือ เป็นการ เลี้ยง สัตว์ ใน เขต พื้นที่ ใด

ต้องอ่าน

นอกจากนี้ยังมีคอมโพสิตของสกุล แอสเตอร์, Helianthus, Tridax และพุ่มไม้และพุ่มไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น Tephrosia virginiana และสมูทซูแมค . การแนะนำสายพันธุ์เหล่านี้ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่โดยมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงน้อยมาก ตัวอย่างเช่นทุ่งหญ้าไรกราส (Lolium spp.) และพืชตระกูลถั่วที่เรียกว่าโคลเวอร์ขาว . Christensen L, Coughenour MB, Ellis JE และ Chen ZZ ช่องโหว่ของทุ่งหญ้าสเตปป์ทั่วไปในเอเชียต่อการแทะเล็มและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, sixty three , 351–368. Cao G, Tang Y, Mo W, Wang Y, Li Y และ Zhao X ความเข้มของการแทะเล็มเปลี่ยนแปลงการหายใจของดินในทุ่งหญ้าอัลไพน์บนที่ราบสูงทิเบต ชีววิทยาของดินและชีวเคมี, 36 , 237–243. ปัจจุบันมีนกหลากหลายชนิดและมีแมลงจำนวนมาก ในบรรดานกกระจอกเทศตัวใหญ่หรือไก่ตัวผู้ตัวใหญ่ . ในบรรดาหญ้าชนิดต่างๆ ได้แก่ Leymus chinensis, Stipa baicalensis, Stipa grandis ย Ovine fescue.

การ เลี้ยง โค เนื้อ ใน เขต ทุ่ง หญ้า แพร รี ของ ทวีป อเมริกาเหนือ เป็นการ เลี้ยง สัตว์ ใน เขต พื้นที่ ใด

ในทำนองเดียวกันมีหญ้าที่ไม่ใช่หญ้าเช่น Reaumuria Soongaric ย Ajania fruticosa และพุ่มไม้หนามของยิมโนสเปิร์มเช่น เอฟีดรา equisetina. แตกต่างจากทุ่งหญ้าอื่น ๆ ในบริเวณนี้มีป่ายูคาลิปตัสที่มีหญ้าปกคลุม พรรณไม้ ได้แก่ ยูคาลิปตัส (ยูคาลิปตัส spp.) และคาซัวรินาส และหญ้าที่โดดเด่นคือหญ้ามิตเชลล์ . พันธุ์ที่โดดเด่นคือแพรรี่โรส (Arkansana เพิ่มขึ้น) และกล้วยไม้ทุ่งหญ้าตะวันตก .

ป่าไม้ผลัดใบในเขตอบอุ่น Temperate Deciduous Forest

Kull K และ Zobel M ความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์สูงในทุ่งหญ้าป่าเอสโตเนีย วารสารพืชพรรณศาสตร์, 2 , 715–718. ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของควายฝูงใหญ่ที่ปัจจุบันถูกปล่อยพันธุ์และกวาง .

  • Zhang G, Xu X, Zhou C, Zhang H และ Ouyang H การตอบสนองของพืชในทุ่งหญ้าต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระดับที่แตกต่างกันในทุ่งหญ้า Hulun Buir ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา วารสารวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์, 21 , 634–650.
  • Cao G, Tang Y, Mo W, Wang Y, Li Y และ Zhao X ความเข้มของการแทะเล็มเปลี่ยนแปลงการหายใจของดินในทุ่งหญ้าอัลไพน์บนที่ราบสูงทิเบต ชีววิทยาของดินและชีวเคมี, 36 , 237–243.
  • ในทำนองเดียวกันมีหญ้าที่ไม่ใช่หญ้าเช่น Reaumuria Soongaric ย Ajania fruticosa และพุ่มไม้หนามของยิมโนสเปิร์มเช่น เอฟีดรา equisetina.
  • ปัจจุบันมีนกหลากหลายชนิดและมีแมลงจำนวนมาก ในบรรดานกกระจอกเทศตัวใหญ่หรือไก่ตัวผู้ตัวใหญ่ .
  • แตกต่างจากทุ่งหญ้าอื่น ๆ ในบริเวณนี้มีป่ายูคาลิปตัสที่มีหญ้าปกคลุม พรรณไม้ ได้แก่ ยูคาลิปตัส (ยูคาลิปตัส spp.) และคาซัวรินาส และหญ้าที่โดดเด่นคือหญ้ามิตเชลล์ .
  • การแนะนำสายพันธุ์เหล่านี้ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่โดยมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงน้อยมาก ตัวอย่างเช่นทุ่งหญ้าไรกราส (Lolium spp.) และพืชตระกูลถั่วที่เรียกว่าโคลเวอร์ขาว .

Zhang G, Xu X, Zhou C, Zhang H และ Ouyang H การตอบสนองของพืชในทุ่งหญ้าต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระดับที่แตกต่างกันในทุ่งหญ้า Hulun Buir ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา วารสารวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์, 21 , 634–650. เป็นทุ่งหญ้าอีโครีเจียนที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่มีพืชดอกมากกว่า 600 ชนิด ท่ามกลางหญ้ามีบลูแกรสส์ และหญ้า . ของทุ่งหญ้าในอเมริกาเหนือจำพวกหญ้าเช่น อันโดรโปกอน, Panicum, โปอา ย Stipa.

บทความล่าสุด