ล่าสุดการ เวียนเทียน งด เว้น ใน วัน ใด

การ เวียนเทียน งด เว้น ใน วัน ใด

ต้องอ่าน

เปิดลายทาง 1… ระหว่างเดินเวียนรอบที่หนึ่ง พึงตั้งใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยบทว่า อิติปิ โส ภควา….. รอบที่สอง ระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยบทว่า สวากขาโต ภควตา ธมโม…..รอบที่สาม ระลึกถึงพระสังฆคุณด้วยบทว่า สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสงโฆ….. พระสงฆ์ผู้รับคำลากล่าวคำว่า ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ. ประพันธ์ กุลวินิจฉัย เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มจร กรุงเทพ ฯ. เพ่งโทษตนเป็น บัณฑิ ต…คอยจับผิดคนอื่นเป็นคนพาลพาลแปลว่า อ่อน(หัว อ่อนปัญญาอ่อน) ในโลกนี้มีหลายมิติ (บางท่านบอก มี 11 มิติ)….สรรพสิ่งสำเร็จที่จิต……

  • อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ.
  • แสงฉาย อนงคาราม.
  • รอบที่ three ให้ระลึกถึงพระสังฆคคุณ โดยสวดบทสุปะฏิปันโน “สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ…”
  • อัพเดต 14 ก.พ.
  • กรุงเทพ ฯ.
  • ปี 2022 มีเทศกาลดนตรี…สุดยอดรายการเรียลลิตี้ฟอร์มยักษ์ระดั…ไปช้อปกันยัง!

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ, มาลาคันธะวิเลปะ นะธาระณะมัณะฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ทนายตั้ม เปิดจดหมาย แม่แตงโม นิดา ห้ามยุ่งเกี่ยวคดีลูกสาวพลัดตกน้ำ

‘กระบี่’ คว้าอันดับสุดยอดเมืองต้อนรั…แฟน Starbucks ขอกรี๊ดสิ่งนี้! ไอเดีย…แหล่งโอโซนชั้นยอด! พาน้องหมาเที่ยว C…เอาใจสายแคมป์ปิ้ง กางเต็นท์ริมทะเลสา…ปีใหม่ไทย เข้าวัดทำบุญ!

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะ-สะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ. ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะ-สะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ. อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ. สุดยอดเกิร์ลกรุ๊ปเมตาเวิร์ส!

รอบที่ 1 ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยสวดบทอิติปิโส “อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ…” พระสงฆ์ว่า อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะวะ-เสนะ มะนะสิกะริตวา สาธุกัง อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ. สุเมธ เมธาวิทยกุล. สังกัปพิธีกรรม.

ธรรมะสาธุ ๔

ศบค.ยก มติมหาเถรสมาคม ทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกปร… อยากไปใจจะขาด! ปี 2022 มีเทศกาลดนตรี…สุดยอดรายการเรียลลิตี้ฟอร์มยักษ์ระดั…ไปช้อปกันยัง! ป๊อบอัพสโตร์อย่างเป็นท…งดงาม มินิมอล! SUNTUR ส่งผลงาน NFT ผ…เรื่องราวเหนือธรรมชาติของแพทย์หนุ่ม!

การ เวียนเทียน งด เว้น ใน วัน ใด

พริ้นติ้ง เฮ้า. ๒๕๓๒ . เปรียญ. ประเพณีและพิธีมงคลไทย. ธรรมบรรณาคาร. ๒๕๑๘ กรุงเทพ ฯ.

สวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน ๒๗ ธ ค ๒๕๕๘

เมื่อบุญบารมีเวลามาถึงแล้วจะรู้และเข้าใจเห็นเองเป็นปัจจัตตังไม่ต้องถามใคร ไม่ต้องให้ใครบอก…. อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะบัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อภิรักขิตุง สะมาทิยามิ. อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ. รอบที่ three ให้ระลึกถึงพระสังฆคคุณ โดยสวดบทสุปะฏิปันโน “สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ…” บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคลให้กั… ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเป็นสุขๆ เถิด..

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะ-ระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. สงกรานต์มีลุ้น!

การ เวียนเทียน งด เว้น ใน วัน ใด

แสงฉาย อนงคาราม. อานิสงค์จากพระไตรปิฎก. ธรรมภักดี.

การ เวียนเทียน งด เว้น ใน วัน ใด

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะ-ระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

การ เวียนเทียน งด เว้น ใน วัน ใด

กรุงเทพ ฯ. ทางสายกลางดีที่สุด…..สิ่งสำคัญเราต้องรู้แจ้งว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร.. รอบที่ 2 ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ สวดบทสวากขาโต “สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม…”

บทความล่าสุด