ล่าสุดชั้น หิน ต้น กำเนิด ผุ พัง ทลาย ลง เป็น เศษ หิน ที่...

ชั้น หิน ต้น กำเนิด ผุ พัง ทลาย ลง เป็น เศษ หิน ที่ มี ลักษณะ เป็น ก้อน อยู่ ใน ชั้น หน้า ตัด ของ ดิน ชั้น ใด

ต้องอ่าน

บทความล่าสุด