ล่าสุดน้ํา ตาล ใน เลือด ปกติ เท่าไหร่

น้ํา ตาล ใน เลือด ปกติ เท่าไหร่

ต้องอ่าน

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดสูงหรือเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหรือโรคเบาหวาน แพทย์จะใช้ยาเมื่อค่าคอเลสเตอรอล LDL สูงถึง one hundred มก./ดล. ค่าปกติของคลอเลสเตอรอลรวมไม่ควรเกิน 200 มก./ดล. โดยมีค่าคลอเลสเตอรอลประเภท LDL ต่ำกว่า 120 มก./ดล. ส่วนคลอเลสเตอรอลประเภท HDL ควรสูงกว่า 35 มก./ดล. น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร 8 ชั่วโมงขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล. น้ำหนักโมเลกุลของกลูโคส C6H12O6 อยู่ที่ 180 g/mol โดยประมาณ ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างทั้ง 2 หน่วยอยู่ที่ 18 กล่าวคือ 1 mmol/L ของกลูโคสจะเท่ากับ 18 mg/dL.

น้ํา ตาล ใน เลือด ปกติ เท่าไหร่

บทความล่าสุด