ล่าสุดบิดา แห่ง ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย คือ ใคร

บิดา แห่ง ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย คือ ใคร

ต้องอ่าน

วันดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย เป็นชื่อเรียกขานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญหรือบุคคลสำคัญในการพัฒนาประเทศหลาย ๆ ด้าน จนกระทั่งพระองค์เป… สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการพัฒนาประเทศให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน อาทิ.. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสด็จไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และสิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.

๒๔๖๓ ขณะพระชันษา ๔๗ ปี พระศพของพระองค์ได้รับการถวายพระเพลิงที่กรุงปารีส แล้วเชิญพระอัฐิกลับประเทศไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระโอรสธิดารวม ๑๓ องค์ เช่น หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาส กิติยากร หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ หม่อมเจ้าหญิงดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ในเรื่องนี้ ทรงเคยรับสั่งไว้ว่า “อำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีอยู่ใต้อุ้งมือฝ่ายธุรการนั้นใช้ไม่ได้ มีแต่จะเกิดภัยขึ้นเสมอ ดังที่รัฐบาลเองก็ได้ประกาศแสดงความอันนั้นหลายครั้ง…” “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” คือใคร และมีความเป็นมาอย่างไร? พี่ชายแตงโม จับมือ ‘ทนายตั้ม’ บุกโรงพักถามความคืบหน้าคดีพรุ่งนี้ ลั่น ขอทำเพื่อน้องครั้ง…

บทความล่าสุด