ล่าสุดปรากฏการณ์ น้ำ ขึ้น น้ำลง เกิด จาก อิทธิพล ใน ข้อ ใด

ปรากฏการณ์ น้ำ ขึ้น น้ำลง เกิด จาก อิทธิพล ใน ข้อ ใด

ต้องอ่าน

ส่วนในวันที่เห็นดวงจันทร์ครึ่งดวง (ขึ้น 8 ค่ำ และ แรม 8 ค่ำ) ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ อยู่ในแนวตั้งฉากกัน แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่เสริมกัน ทำให้ระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงน้อย เราเรียกว่า “น้ำตาย” ดังรูปที่ 3 ค. เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก ขณะที่โลกเองก็หมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไปวันละ 50 นาที หนึ่งวันมีน้ำขึ้น 2 ครั้ง ดังนั้นน้ำขึ้นครั้งต่อไปจะต้องบวกไปอีก 12 ชั่วโมง 25 นาที เช่น น้ำขึ้นครั้งล่าสุดน้ำขึ้นเวลา 24.00 น. และในวันถัดไปนำ้จะขึ้นประมาณเวลา 00.50 น. แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์กระทำ ณ ตำบลต่างๆ ของโลกแตกต่างกัน โดยสามารถวาดลูกศรแสดงขนาดและทิศทางของแรงดึงดูด ซึ่งเกิดจากอิทธิพลความโน้มถ่วงของดวงจันทร์ ได้ดังรูปที่ 2 ก. ของโลก ซึ่งสามารถเขียนลูกศรแสดงขนาดและทิศทางของแรง ได้ดังรูปที่ 2 ข. 6) ถ้าน้ำขึ้นครั้งล่าสุดน้ำขึ้นเวลา 24.00 น.

ปรากฏการณ์ น้ำ ขึ้น น้ำลง เกิด จาก อิทธิพล ใน ข้อ ใด

บทความล่าสุด