ล่าสุดปัสสาวะ มี กลิ่น ฉุน เกิด จาก สารประกอบ ใด

ปัสสาวะ มี กลิ่น ฉุน เกิด จาก สารประกอบ ใด

ต้องอ่าน

ตร.เผยร่าง “แตงโม” จมน้ำนานเกินไป ตรวจปริมาณปัสสาว… นันทวัน บุณยะประภัศร,อรนุช โชคชัยเจริญพร.การบูร. 50 ปี BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ จัดแพ…

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ 2554. “การบูร Camphor Tree”. (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). หนังสือสมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ. หน้า 82.

ปัสสาวะมีกลิ่นพอปัสสาวะแสบด้วย

หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. หน้า 60-62. บุญทรง ปรีชาบริสุทธิ์กุล และ อังกูรา สุโภคเวช.

ปัสสาวะ มี กลิ่น ฉุน เกิด จาก สารประกอบ ใด

หนังสือสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย. หน้า seventy four. เอกสารอ้างอิง 1.

เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงาน Bmr

ปัสสาวะ. เพชรรุ่งการพิมพ์. นนทบุรี 2548.

ปัสสาวะ มี กลิ่น ฉุน เกิด จาก สารประกอบ ใด

ฉี่กลิ่นแรงมาาาก….เป็นสัญญาณเตือนโรคอะไรหรือป่าว..คับ… มาลินี พงศ์เสวี. การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ.

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กรุงเทพฯ 2544. “การบูรต้น”. หน้า 72.

ปัสสาวะ มี กลิ่น ฉุน เกิด จาก สารประกอบ ใด

ชานนท์ นัยจิตร, อนุรักษ์ เชื้อมั่ง. การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระ สารประกอบรวมฟีนอล และนิโคตินของสมุนไพรไทย 15 ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (วิทยา บุญวรพัฒน์). “เกล็ดการบูร ”.

ปัสสาวะ มี กลิ่น ฉุน เกิด จาก สารประกอบ ใด

นวพรรณ จารุรักษ์. คู่มือประชาชน การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  • กรุงเทพฯ 2544.
  • หน้า 60-62.
  • นวพรรณ จารุรักษ์.
  • ปัสสาวะ.
  • 50 ปี BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ จัดแพ…

บทความล่าสุด