ล่าสุดผู้ ใช้ แรงงาน หรือ ประกอบ อาชีพ ที่ ต้อง ทำงาน หนัก มัก มี...

ผู้ ใช้ แรงงาน หรือ ประกอบ อาชีพ ที่ ต้อง ทำงาน หนัก มัก มี ปัจจัย เสี่ยง ที่ จะ ติด สาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด

ต้องอ่าน

ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี หลายคนคงจะเตรียมตัวฉลองวันวาเลนไทน์กั… วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน three ของทุกปี เป็นวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธจะร่วมกันทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล … ร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะยั่งยืน ลดพฤติกรรมเสี่ยงท…

  • “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามา…
  • ปีใหม่ มอบความห่วงใย ด้วยหนังสือ 2565 รักอ่านสู้…
  • ในสถานการณ์ปัจจุบันมีเด็กๆ ติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับเด็กเล็กที่ติดโควิด และต้องกักตัวที่บ้าน (Home Iso…
  • ครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัตน์.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.
  • สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาต…
  • เมื่อหนีไม่พ้นจึงต้องพร้อมรับมือกับทุกวิกฤต หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตสุขภาพ “…

ผู้เล่นจะส่งบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้… ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ปัจจุบันเราดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบจนหลายครั้งทำให้หลงลืมความสุขที่อยู่ภายในของตนเอง หาเวลาว่างสักนิดใคร่ครวญตนเอง สร้างค… เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว สื่อได้ถึงความมั่นคงทางอาหารอุดมสมบูรณ์ อย… เมื่อหนีไม่พ้นจึงต้องพร้อมรับมือกับทุกวิกฤต หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตสุขภาพ “… สสส.-เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เปิดผลเฝ้าระวังพนันออนไลน์ช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ปี sixty four พบคนไทยเล่นพนันเก…

12 บทลงโทษ

“เรื่องมีเพศสัมพันธ์ใครเขาพูดกัน ยังเป็นเด็กอยู่อย่าพึ่งอยากรู้เรื่องแบบนั้นเลย” “ไม่ต้องอยากรู้เรื่องเพศสัมพันธ์หรอก … เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ สสส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ต้น… ผนึกสื่อสารมวลชน ยุติความรุนแรงในครองครัว เผยข้อมูลชวนอึ้งช่วงโควิด19 ระบาด ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเด็กถูกล่วงละเมิดซ้ำ… ถอดบทเรียน คนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤ…

ผู้ ใช้ แรงงาน หรือ ประกอบ อาชีพ ที่ ต้อง ทำงาน หนัก มัก มี ปัจจัย เสี่ยง ที่ จะ ติด สาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด

ผู้ป่วยกลุ่มอาการลองโควิด-19 หรือผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อแล้ว ควรหมั่นสังเกตอาการ และเฝ้าระวังภาวะลองโควิด ของตนเองอย… เกณฑ์มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงานฉบับทดลอง กรมการแพทย์ และ สำนักงานประกันสังคม . หากเราเห็นคุณค่าของความแตกต่างตามธรรมชาติ และปฏิบัติต่อกันด้วยความอ่อนโยนแล้ว เราจะสามารถช่วยให้บุคคลที่มีความต้องการพิเ… “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงาน…

ข้อสอบ O

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุ… ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบ… ประเทศไทยเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งการจัดการปัญหานี้ให้ได้ผลสําเร็จอย่างแท้จริง จําเป็นต้องมีการสร้างอง…

ผู้ ใช้ แรงงาน หรือ ประกอบ อาชีพ ที่ ต้อง ทำงาน หนัก มัก มี ปัจจัย เสี่ยง ที่ จะ ติด สาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด

ควรหลีกเลี่ยงการใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ บริเวณที่มีเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟ เช่น กองไฟ เตาแก๊ส การจุดยากันยุง ก… #ชีวิตคุณจะไปที่ไหนสําหรับหนทางคือสิ่งที่จะพบคุณ…. “บ้านสำโรง” หมู่บ้านที่มีปัญหาเยอะที่สุด และพวกเ…

Robot Maid ตัวช่วยแม่บ้านยุคใหม่ จินตนาการที่เป็นจริง

เปิดแผนเชิงรุก ฟื้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 แสดงศักยภาพด้านการแพทย์แ… เพิ่มสิทธิผู้ป่วยไตวาย เลือกฟอกเลือดได้ฟรี รักษาได้ในทุกสถานพยาบาลที่มีหน่วยบริการ เริ่ม 1 ก.พ.นี้ ลดภาระค่าใช้จ่าย 2 ห… อากาศเปลี่ยนแปลง แนะดูเเลสุขภาพ ป้องกันไข้หวัดให… บทความการดูแลสุขภาพ และเคล็ดลับเพื่อสุขภาพดี © All Rights Reserved.

เหล้า บุหรี่ และการพนัน เป็นเรื่องไกลตัวเด็ก ยังไม่ต้องสอนจริงหรือไม่ หรือการที่คิดว่าระยะทางใกล้ ๆ ไม่ได้ขับขี่ออกถนนให… เยาวชนควรได้รับการฝึกทักษะเพื่อรับมือกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ทักษะอย่างความฉลาดทางดิจิทัล หรือทักษ… ไม่น่าจะเป็นคำกล่าวเกินจริงนักสำหรับประโยคที่ว่า “โจรปล้น 10 ครั้ง ยังเหลือบ้าน ไฟไหม้บ้าน 10 ครั้ง ยังเหลือที่ดิน เล่นก… การมีฟันใช้เคี้ยวอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้มีอายุยืนยาว สุขภาพช่องปากส่งผลต่อสุขภาพ การดำรงชีวิตประจำวัน… สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ชูโมเดล Happy Workplace ของ สสส. ช่วย 50 องค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 เชื่อมแนวคิด Happy Money เพิ่…

ผู้ ใช้ แรงงาน หรือ ประกอบ อาชีพ ที่ ต้อง ทำงาน หนัก มัก มี ปัจจัย เสี่ยง ที่ จะ ติด สาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด

คู่มือ การดำเนินงาน การเงิน การบัญชีของแผนงาน/โค… เปิดตัวแอปฯ “Just Stop Gambling” แจ้งร้องเรียน-เ… ปีใหม่ มอบความห่วงใย ด้วยหนังสือ 2565 รักอ่านสู้… เกือบ three ใน 10 ของสิงห์อมควันไทย ป่วยด้วยโรคเรื้อ…

คนไทยเป็น “โรคอ้วน” แนวโน้มพุ่งสูงขึ้น คนกรุงเทพฯ ความชุกภาวะอ้วนมากสุด แนะ “โรคอ้วน” ป้องกันได้ และต้องรักษาแต่เนิ่นๆ ไ… งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rochester สหรัฐอเมริกา ที่รายงานความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับสภาวะสมองล้า โดยพบว่าทั้งเ… ช่วงเทศกาลตรุษจีนแนะวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ โดยควรเลือกซื้ออาหา… ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด… กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย แนะสังเกตสัญญาณเตือน ไอเรื้อรังต…

ผู้ ใช้ แรงงาน หรือ ประกอบ อาชีพ ที่ ต้อง ทำงาน หนัก มัก มี ปัจจัย เสี่ยง ที่ จะ ติด สาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด

ถ้าหากท่านใดสนใจ อยากเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น วันนี้ สสส. ภาวะหัวใจล้มเหลว สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดได้จากการรับประทานอาหารรสหวานมันเค็มจัด หรืออาหารที่มีโซเดียมสูง ขาดการออกกำลังกาย ซ… สมาคมกีฬาเพาะกายฯ เปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนที่สนใจ รวมไปถึงคนวัยเกษียณ ได้ใช้กีฬาเพาะกายเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ โ… การกินเค็มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดแนวคิดใช้มาตรการภาษีโซเดียม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในอาหาร…

พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรยุยงส่งเสริมให้เด็กดื่มเหล้า เพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะทำลา… “การเล่น” เป็นธรรมชาติและความต้องการของเด็กทุกคน เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ แ… กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก เตือนนอนกรนเสียงดังเป็นประจำ ง่วงนอนมากผิดปกติ ในเวลากลางวัน อย่าละเลย อาจเสี่ยงต่อการเกิ… เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี.

บทความล่าสุด