ล่าสุดฝ่าย ที่ ได้ คะแนน กี่ คะแนน ก่อน จึง จะ ชนะ

ฝ่าย ที่ ได้ คะแนน กี่ คะแนน ก่อน จึง จะ ชนะ

ต้องอ่าน

ไทย แบดมินตัน – ศูนย์รวมคนรักแบดมินตัน ©ThaiBadminton.com, All rights reserved.

ฝ่าย ที่ ได้ คะแนน กี่ คะแนน ก่อน จึง จะ ชนะ

กติกากีฬาแบดมินตัน1.1 สนามจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยเส้นกว้างขนาด forty มิลลิเมตร ตามภาพผัง ก. 10.2 ผู้ส่งลูกและรับลูกจะตีโต้ลูกจนกว่าจะเกิด “เสีย” หรือลูกไม่อยู่ในการเล่น . 1.1 สนามจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยเส้นกว้างขนาด 40 มิลลิเมตร ตามภาพผัง ก. 9.1.6 ก้านแร็กเกตของผู้ส่งลูกในขณะตีลูก ต้องชี้ลงต่ำจนเห็นได้ชัดว่า ส่วนหัวทั้งหมดของแร็กเกตอยู่ต่ำกว่าทุกส่วนของมือที่จับแร็กเกตของผู้ส่งลูก ตามภาพผัง ง. 4.1 เฟรมของแร็กเกตยาวทั้งหมดไม่เกิน 680 มิลลิเมตร และกว้างทั้งหมดไม่เกิน 230 มิลลิเมตร ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญได้อธิบายไว้ในกติกาข้อ four.1.1 ถึง four.1.5 และได้แสดงไว้ในภาพผัง ค.

บทความล่าสุด