ล่าสุดพระ แม่ ศรี ต ลา

พระ แม่ ศรี ต ลา

ต้องอ่าน

สิ่งที่พระอุมาปฏิบัตินี้ พระศิวะเทพผู้มองเห็นการกระทำจึงพอพระทัยนักในฐานะโยคินี แต่พระองค์ต้องพิสูจน์ในความมั่นคงของพระอุมาด้วย จึงให้ฤๅษีเข้าทำลายความตั้งมั่นของพระอุมา ฝ่ายพระอุมาก็ทรงยึดมั่นต่อพระศิวะมิอาจเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของตนลงได้ จนพระศิวะแปลงเป็นพราหมณ์เฒ่ามากล่าวด้วยวาจาต่างๆ เพื่อให้จิตใจสั่นคลอน แต่ก็มิเป็นผล สุดท้ายพราหมณ์เฒ่าจึงกลับกลายเป็นพระศิวะเทพต่อหน้าพระอุมา และกล่าวคำรับนางเป็นคู่ครอง และได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรส พระศิวะและพระแม่อุมาจึงเป็นเทพคู่ครองกันแต่นั้นเป็นต้นมา… ศุภกฤต โสภิกุล..เอกสารประกอบการบรรยายการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ภาคตะวันออก (โครงการนำร่องการจัดทำเขตอนุรักษ์ปลาบู่มหิดลในแหลมสิงห์). ราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร.

พระ แม่ ศรี ต ลา

” และจะทำเปนรูปโคอยู่ลำพัง หรือถ้าจะอวดรู้ให้มากอีกหน่อย ทำพระนนทิการเปนคนถือไม้เท้าก็ใช้ได้ – ว.ป.ร. ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปัญญาอักโข) นธ.เอก,พธ.บ.,ศศ.ม,ร.ป.ด. งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย. เพื่ออุทิศกุศลให้กับพระนางสตี ผู้เป็นชายาของพระองค์ต่อไป…

ข้อห้าม บูชา พระแม่กาลี

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙, ๒๕๑๙. ฌาปนกิจศพนางสนอง ตุลยพานิช ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๙, ๒๕๐๙. หลวงพ่อพระครูนิวิฐสาธุวัตร (หลวงพ่อทองหล่ำ ยโสธโร) นธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ.,M.P.A.

พระ แม่ ศรี ต ลา

ทานเพลิงศพท่านผู้หญิงประภา ศรีธรรมาธิเบศ ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๗, ๒๕๑๗. บูชา”พระแม่ลักษมี” เทพีแห่งความงาม ร่ำรวย ทำได้ไม่ยาก มีบอกวิธี!! ตั้งใจดีการค้ารุ่งเรือง การเงินมั่งคั่ง ลองดู….. น้อมกราบ”หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปลอยน้ำ ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สุด!! หายจากโรคภัย บนได้ ไหว้รับ แต่!!

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: พระมหากษัตริย์ศิลปิน

มหาบัณฑิต(วรรณคดีเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. ‘น้อย ไอยรา’ ผู้จุดประกาย’หลักสูตรพระเครื่อง’ ที่ มช. ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. ข่าวหน้าพระเครื่อง “คม ชัด ลึก” คมเลนส์ส่องพระวันเสาร์ที่ 6 ก.ย. แม่ฮันนี่ ศรีอีสาน แฝงร่าง นุช วิลาวัลย์ ระห…

  • ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปัญญาอักโข) นธ.เอก,พธ.บ.,ศศ.ม,ร.ป.ด.
  • แม่ฮันนี่ ศรีอีสาน แฝงร่าง นุช วิลาวัลย์ ระห…
  • บูชา”พระแม่ลักษมี” เทพีแห่งความงาม ร่ำรวย ทำได้ไม่ยาก มีบอกวิธี!!
  • สิ่งที่พระอุมาปฏิบัตินี้ พระศิวะเทพผู้มองเห็นการกระทำจึงพอพระทัยนักในฐานะโยคินี แต่พระองค์ต้องพิสูจน์ในความมั่นคงของพระอุมาด้วย จึงให้ฤๅษีเข้าทำลายความตั้งมั่นของพระอุมา ฝ่ายพระอุมาก็ทรงยึดมั่นต่อพระศิวะมิอาจเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของตนลงได้ จนพระศิวะแปลงเป็นพราหมณ์เฒ่ามากล่าวด้วยวาจาต่างๆ เพื่อให้จิตใจสั่นคลอน แต่ก็มิเป็นผล สุดท้ายพราหมณ์เฒ่าจึงกลับกลายเป็นพระศิวะเทพต่อหน้าพระอุมา และกล่าวคำรับนางเป็นคู่ครอง และได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรส พระศิวะและพระแม่อุมาจึงเป็นเทพคู่ครองกันแต่นั้นเป็นต้นมา…
  • มหาบัณฑิต(วรรณคดีเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

บทความล่าสุด