ล่าสุดพิธีกรรม ใด กระทำ ใน ช่วง เข้าพรรษา

พิธีกรรม ใด กระทำ ใน ช่วง เข้าพรรษา

ต้องอ่าน

โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้า.๒๕๓๖ กรุงเทพ ฯ. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปให้ทายกได้ให้ทาน รับศีล ฟังเทสนาธรรมได้ กรณีนี้หากโยมไม่มานิมนต์ ก็จะไปค้างไม่ได้.

  • ๒๕๑๘ กรุงเทพ ฯ.
  • 17 กุมภาพันธ์ 2555.
  • สังกัปพิธีกรรม.
  • “แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา – นิทรรศการออนไลน์”.
  • “จารึกพ่อขุนรามคำแหง ด้านที่ ๒”.

All Rights Reserved. อัพเดต 06 ก.ค. 2563 เวลา 03.37 น. • เผยแพร่ 06 ก.ค.

พระราชพิธี

คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 August 2013. สมทรง ปุญญฤทธิ์. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาละวัฒนธรรมไทย. ประพันธ์ กุลวินิจฉัย เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มจร กรุงเทพ ฯ. สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี.

2563 เวลา 03.38 น.

“วันเข้าพรรษา” ประวัติที่มา ความสำคัญ วันเข้าพรรษา 2564

ธรรมบรรณาคาร. ๒๕๑๘ กรุงเทพ ฯ. สุเมธ เมธาวิทยกุล.

พิธีกรรม ใด กระทำ ใน ช่วง เข้าพรรษา

“จารึกพ่อขุนรามคำแหง ด้านที่ ๒”. ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 17 กุมภาพันธ์ 2555.

วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน

กรุงเทพ ฯ. เปรียญ. ประเพณีและพิธีมงคลไทย.

พิธีกรรม ใด กระทำ ใน ช่วง เข้าพรรษา

©2019 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร All Rights Reserved. แสงฉาย อนงคาราม. อานิสงค์จากพระไตรปิฎก. ธรรมภักดี.

พิธีกรรม ใด กระทำ ใน ช่วง เข้าพรรษา

สังกัปพิธีกรรม. พริ้นติ้ง เฮ้า. ๒๕๓๒ . ยัคเฆภันเต,สังโฆปะฏิชานาตุ , มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,อิมัสสะหมิงอะโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง , พุทธัสสะ , ปูชะนัตถายะ, ปะทีปะยุคัสสะ,ทานัสสะ , อานิสังโส , อัมหากัญเจวะ,มาตาปิตุอาทีนัญจะ,ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง,หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ. ความสำคัญ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย” ของยูเคร… © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

พิธีกรรม ใด กระทำ ใน ช่วง เข้าพรรษา

โดยการถือศีลอด เป็นหลักปฏิบัติในศาสนบัญญัติ 1 ใน 5 ประการ (ประกอบไปด้วย 1.นับถือพระเจ้า(อัลลอฮฺ)องค์เดียวและนบีมูฮำหมัดเป็นศาสนฑูตคนสุดท้าย 2.ดำรงละหมาด 3.บริจาคทาน four.ถือศีลอด 5.บำเพ็ญฮัจย์ที่ นครเมกกะ) ซึ่งชาวมุสลิมจะประพฤติปฏิบัติตน โดยการ… “แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา – นิทรรศการออนไลน์”. ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา มหาวืทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บทความล่าสุด