ล่าสุดพืช ใบเลี้ยง เดี่ยว มี ลักษณะ อย่างไร

พืช ใบเลี้ยง เดี่ยว มี ลักษณะ อย่างไร

ต้องอ่าน

การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วยเสียงเป็นการสื่อสารที่คุ้นเคยมาก พบในสัตว์ชั้นสูงทั่ว ๆ ไป และยังพบในแมลง… วิวัฒนาการ ในความหมายที่ไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขึ้นโดยอาศัยระยะเวลา… การสื่อสารด้วยสารเคมี chemical communication) มีความสำคัญมากในสัตว์ต่าง ๆ แต่ในคนมีความสำคัญน้อย สัตว์ต่าง ๆ จะสร้างสารเคมีที่เรีย…

  • วันนี้กล่าวถึงกล้องจุลทรรศน์อีกประเภทหนึ่ง ที่นำมาใช้งานอย่างหลากหลาย นั่นก็คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ …
  • การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วยเสียงเป็นการสื่อสารที่คุ้นเคยมาก พบในสัตว์ชั้นสูงทั่ว ๆ ไป และยังพบในแมลง…
  • การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว พืช และสัตว์บางชนิดมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศดังนี้ การแบ่งออกเป็นสองส่วน ( binary fis…
  • ใบพืชทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสง หายใจและคายน้ำดังนั้นโครงสร้างภายในของพืชจึงมีลักษณะที่เหมาะสมกับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดประโ…
  • การสื่อสารด้วยสารเคมี chemical communication) มีความสำคัญมากในสัตว์ต่าง ๆ แต่ในคนมีความสำคัญน้อย สัตว์ต่าง ๆ จะสร้างสารเคมีที่เรีย…

ใบพืชทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสง หายใจและคายน้ำดังนั้นโครงสร้างภายในของพืชจึงมีลักษณะที่เหมาะสมกับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดประโ… ใบ คือส่วนที่เจริญออกมาจากลำต้นทางด้านข้างของลำต้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างอาหารซึ่งมักมีสีเขียวสดของคลอโรฟีลล์ใบโดยทั่วไป… การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว พืช และสัตว์บางชนิดมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศดังนี้ การแบ่งออกเป็นสองส่วน ( binary fis… กล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักชีววิทยาเพราะกล้องจุลทรรศน์ช่วยให้ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ได้ … วันนี้กล่าวถึงกล้องจุลทรรศน์อีกประเภทหนึ่ง ที่นำมาใช้งานอย่างหลากหลาย นั่นก็คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ …

บทความล่าสุด