ล่าสุดฟ้อน สาว ไหม เป็นการ แสดง ที่ สะท้อน ให้ เห็น ถึง สิ่ง ใด

ฟ้อน สาว ไหม เป็นการ แสดง ที่ สะท้อน ให้ เห็น ถึง สิ่ง ใด

ต้องอ่าน

เป็นการประดิษฐ์ กระบวนฟ้อนและท่าฟ้อนขึ้นใหม่ โดยพระราชดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ ทรงมอบหมายให้แม่ครูหลง บุญชูหลง ร่วมกับแม่ครูหลายท่านในวังฯ ร่วมกับคิด ครูรอด อักษรทับ เป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองเพลงทีใช้ร้องประกอบฟ้อน ความว่า …. กระบวนการฟ้อนเงี้ยว แบบราชสำนักของเชียงใหม่นี้ ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่และได้ถูกพัฒนาไปอีกขั้น หนึ่งกลายเป็นฟ้อนเงี้ยวของภาคกลาง โดยคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ใช้อบรมครู พ . มานานเป็นทศวรรษ มีเนื้อร้องว่า …. บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ตำบลท่าเรือ เป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เช่น พิณ แคน โหวด โปงลาง และเครื่องดนตร… ตรวจสอบผลการยืนยันรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าใช้บท…

ฟ้อน สาว ไหม เป็นการ แสดง ที่ สะท้อน ให้ เห็น ถึง สิ่ง ใด

“อุทยานแห่งชาติภูลังกา” (ครอบคลุมพื้นที่ จ.นครพนม และ จ.บึงกาฬ) เป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าสน… ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – Intangible Cultural Heritage.

บทความล่าสุด