ล่าสุดระบำ ที่ นิยม แต่ง กาย ยืน เครื่อง เป็น ระบำ อะไร

ระบำ ที่ นิยม แต่ง กาย ยืน เครื่อง เป็น ระบำ อะไร

ต้องอ่าน

ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – Intangible Cultural Heritage.

ตารีกีปัสเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวโกวาในซูลาเวซีใต้ บางครั้งรู้จักกันในชื่อ กีปัสปากาเรอนา โดย ปากาเรอนา แปลว่า “เล่น” เชื่อกันว่ามีการร่ายรำมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโกวาในสมัยโบราณ. ชอบมากค่ะ……เรื่องอ่อนช้อย..สวยงาม…ฝันว่าสักวันจะได้ร่ายรำกับเขาบ้าง……ตอนเป็นนักเรียน…ครูไม่เลือกให้รำค่ะ……ครูบอกว่า ไหนตา…ไหนคิ้ว…เฮ้อ…..ไหน? คนอื่นมาก่อนซิ……แง๊ว!!! ปัญญา นิตยสุวรรณ การแสดงเบิกโรง. วารสารวัฒนธรรมไทย, 31,31-34. ท่านสะมะฯ ลงเล่นน้ำ เป็นเรื่องชอบของป้าแดงด้วยสิ ……อย่าพูดดังไปนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชายที่บ้านได้แนวคิด จะมายุส่งอีกแรง……

บทความล่าสุด