ล่าสุดฤทธิ์ ของ แอลกอฮอล์ จะ กด ประสาท โดย แบ่ง ได้ เป็น กี่ ระยะ

ฤทธิ์ ของ แอลกอฮอล์ จะ กด ประสาท โดย แบ่ง ได้ เป็น กี่ ระยะ

ต้องอ่าน

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดในระยะนี้จะสูงประมาณ 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 ซี.ซี.

บทความล่าสุด