ล่าสุดลูกเห็บ ตกลง มา จาก เมฆ ชนิด ใด

ลูกเห็บ ตกลง มา จาก เมฆ ชนิด ใด

ต้องอ่าน

เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวัดปริมาณน้ำฝนคือ 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) วัดปริมาณน้ำฝน โดยพื้นฐานแล้วนี่คือกรวยทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 203 มม. ซึ่งรวบรวม ฝน ไว้ในกระบอกสูบที่ปรับเทียบและปรับเทียบแล้ว กระบอก วัด สามารถบันทึกปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 25 มม.

  • ซึ่งรวบรวม ฝน ไว้ในกระบอกสูบที่ปรับเทียบและปรับเทียบแล้ว กระบอก วัด สามารถบันทึกปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 25 มม.
  • เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวัดปริมาณน้ำฝนคือ 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) วัดปริมาณน้ำฝน โดยพื้นฐานแล้วนี่คือกรวยทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 203 มม.
  • เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวัดปริมาณน้ำฝนคือ 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) วัดปริมาณน้ำฝน โดยพื้นฐานแล้วนี่คือกรวยทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 203 มม.
  • ซึ่งรวบรวม ฝน ไว้ในกระบอกสูบที่ปรับเทียบและปรับเทียบแล้ว กระบอก วัด สามารถบันทึกปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 25 มม.
  • เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวัดปริมาณน้ำฝนคือ 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) วัดปริมาณน้ำฝน โดยพื้นฐานแล้วนี่คือกรวยทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 203 มม.
  • ซึ่งรวบรวม ฝน ไว้ในกระบอกสูบที่ปรับเทียบและปรับเทียบแล้ว กระบอก วัด สามารถบันทึกปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 25 มม.

บทความล่าสุด