ล่าสุดวง ปี่พาทย์ นางหงส์ ใช้ บรรเลง ใน งาน ใด

วง ปี่พาทย์ นางหงส์ ใช้ บรรเลง ใน งาน ใด

ต้องอ่าน

เดิมเป็นของมอญ ใช้ทั้งงานมงคลและอวมงคล แต่ปัจจุบันจะใช้บรรเลงเฉพาะงานศพเท่านั้น มีขนาดต่างกันดังนี้.

วง ปี่พาทย์ นางหงส์ ใช้ บรรเลง ใน งาน ใด

บทความล่าสุด