ล่าสุดวัคซีน ที่ ฉีด เข้า สู่ ร่างกาย จัด เป็น สาร ชนิด ใด

วัคซีน ที่ ฉีด เข้า สู่ ร่างกาย จัด เป็น สาร ชนิด ใด

ต้องอ่าน

- Advertisement -

All Rights Reserved.

ห่อหุ้มร่างกายไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 2. มีต่อมเหงื่อและต่อมไขมันหลั่งกรดบาง ชนิดออกมา ทำให้ไม่เหมาะต่อการเจริญ ของจุลินทรีย์ three. กลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวคอยจับสิ่งแปลกปลอมที่ผ่านชั้นหนังแท้เข้ามาได้ ข้อ ก. ส่วนวัคซีนชนิดอื่นๆ ภาคเอกชนกำลังทยอยนำเข้ามาขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อดำเนินการฉีดให้กับบุคคลที่ต้องการฉีดโดยสามารถจ่ายเงินได้ด้วยตนเองต่อไป. ภก.ผศ.วันชัย ตรียะประเสริฐ, การให้วัคซีนในเด็ก, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด