ล่าสุดวิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

ต้องอ่าน

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์… โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ PLC กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี… การประชุมมาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา…

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจัดโครงการสวนสมุนไพรพระโอสถพระนารายณ์ … ดร.วณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิง… ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมพิธีมอบประกาศนียบุัตร … วันที่ 4 มีนาคม 2564 นักศึกษาองค์การวิชาชีพ ตัวแทน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี… 31 สิงหาค2564 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ส่งมอบและสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์บริการ … นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ต้อนรับผู้อำนวยการสมนึก พุ่มขุน…

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึก Avionics Trainer จํานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี…

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

นักศึกษาระบบทวิภาคี ออกฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒… แนวทางเพื่อรับนักศึกษาระดับทวิภาคี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง… ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓… โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบ Block Course…

ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยฯ

แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกิจกรรม”รณรงค์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้มงคล”เนื่องในวันแม่แห่งชาติ”… นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดได้เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้ด้วยขายออนไลน์ ชม เลือก คลิก … นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ… นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตนักษึกษาใหม่… ผู้บริหารและคณะครูพร้อมแต่งไทย”งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑…

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒… แผนกวิชาช่างยนต์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัย สาขาเทคโนโลยียานยนต์ … โครงการประชุมสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี…

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

รับสมัครงาน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด… ผู้ปกครองของนักเรียน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึง ๒.๐๐… พิธีมอบชุดอุปกรณ์การสอน สนับสนุนโดยมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ… การประกอบและติดตั้ง เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ … การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา…

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

หลักสูตร หลักการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข การซ่อมรถจักรยานยนต์… นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหัวหน้าร้อง ลูกน้องเต้น กับ เทสโก้โลตัส… ทดสอบประสิทธิภาพ เสื้อผู้ป่วยติดเตียง เสื้อผู้สูงอายุ โดยคณะแพทย์และนางพยาบาล…

กิจกรรมวิทยาลัยฯ

การลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… นักศึกษาใหม่ดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์… ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง… นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมวันงดศูบบุหรี่โลก… ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีมาตรฐานสากล ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมระบบราง… พิธีส่งมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน แผนกวิชาช่างยนต์…

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

กิจกรรม “สอน108อาชีพ ณ อบต.บางพึ่ง กับวิชาเกลือหอม และจัดช่อมือถือ”… กิจกรรม “โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย กระท้อนเเช่อิ่ม 20 มิ.ย 59″… พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ…

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

อบรม “การสร้างแอนนิเมชั่นสองมิติ ด้วยโปรแกรม Adove Flash CS5″… กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ ? งานจากวันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ในรูปแบบย้อนยุค สมัยจอมพล ป. มหกรรมตลาดนัด LBtech วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์…

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค… นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศระดับชาติ” สาขางานเครื่องยนต์เล็ก…

วิทยาลัย เทคนิค จันทบุรี เกรด

บทความล่าสุด