ล่าสุดสถาปัตยกรรม ที่ แสดง ความ เจริญ ของ อาณาจักร เขมร สมัย พระเจ้า สุริย วร...

สถาปัตยกรรม ที่ แสดง ความ เจริญ ของ อาณาจักร เขมร สมัย พระเจ้า สุริย วร มัน ที่ 2 คือ อะไร

ต้องอ่าน

เมื่อความเชื่อได้เปลี่ยนแปลงไป สิ่งก่อสร้างที่เคยพากันสร้างสรรค์ก็ได้จบลงเช่นเดียวกัน…

สถาปัตยกรรม ที่ แสดง ความ เจริญ ของ อาณาจักร เขมร สมัย พระเจ้า สุริย วร มัน ที่ 2 คือ อะไร

Map

ปราสาทหินถิ่นอีสาน

อีกทั้งยังไม่ลืมถึงการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ยกสถานะของกษัตริย์ตั้งแต่ยุคชัยวรมันที่ 2 โดยการนำศิวลึงค์มาที่เมืองหลวงใหม่นี้ด้วย พร้อมกับสร้างเมืองล้อมรอบเนินเขาที่ชื่อว่าพนมบาเค็ง ซึ่งเป็นการจำลองให้พนมบาเค็งเป็นเขาพระสุเมรุนั่นเอง… เรามาพูดถึงฟูนันกันก่อนนะครับ โดยฟูนันที่ว่า เป็นอาณาจักรที่มีศูนย์กลางอำนาจว่ากันว่าอยู่ที่เมือง “ออกแก้ว” ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งถือได้ว่าเมืองออกแก้วเป็นเมืองท่าที่สำคัญของแถบนี้ในยุคโบราณเลยล่ะครับ… ครองเมืองสุโขทัยต่อไป ในฐานเป็นเจ้าเมืองประเทศราชของกรุงศรีฯ แล้วจึงยกทัพกลับพระนคร. ได้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าทองลันเสีย และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อมีพระชนมายุได้ 56 พรรษา. พระองค์ไม่ค่อยสนพระทัยในสวัสดิภาพของบ้านเมือง และความสงบสุขของชุมนุมชน พระองค์ไม่ได้เป็นนักรบโดยธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่ทรงรักทหารเลย สนพระทัยศาสนาแต่เพียงเล็กน้อย และไม่สนพระทัยคนยากจนเลย.

สถาปัตยกรรม ที่ แสดง ความ เจริญ ของ อาณาจักร เขมร สมัย พระเจ้า สุริย วร มัน ที่ 2 คือ อะไร

โดยสุริยวรมันที่ 2 นี่แหละครับ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่เรืองอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์เขมร… ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้น เป็นต้นกำเนิดของเมืองที่ชื่อว่า “ยโศธรปุระ” ซึ่งจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจของเขมรยุคพระนครนั่นเองครับ… เข้าประชิดกรุงศรีฯ ไว้ พระราเมศวรจึงถวายราชสมบัติให้ขุนหลวงพะงั่วเป็นกษัตริย์แทน.

วัดสวย 20 จังหวัดภาคอีสาน

บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่ามีการประกาศใช้กฎหมายมากกว่านี้ แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนมากพอ. แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเทวราชา เราควรวกกลับมาถึงเรื่องราวการรวบรวมดินแดนของชัยวรมันที่ 2 กันก่อน… อย่างที่ผมได้เล่าไปครับว่า ชัยวรมันที่ 2 มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับดินแดนแถบเจนละ และอาจมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเชื้อพระวงศ์ด้วย… เรื่องราวของกลุ่มคนในยุคโบราณที่ล้ำหน้าทางวิศวกรรม…

สถาปัตยกรรม ที่ แสดง ความ เจริญ ของ อาณาจักร เขมร สมัย พระเจ้า สุริย วร มัน ที่ 2 คือ อะไร

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะฉลาดนัก มีอุปนิสัยไม่ดี โหดร้ายและกระหายเลือด โกรธง่าย ตระหนี่ ตะกละ โลภ และตัณหาจัด พระองค์ไม่ลังเลที่จะใช้พระราชอำนาจฉุดคร่าภรรยาของผู้อื่นมาเป็นของตน. พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้านการภาวนาจิต ที่มีชื่อเสียงในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม สายพระกัมมัฏฐาน ท่านได้เคยจำพรรษาอยู่ ณ วัดบูรพาราม ตั้งแต่ พ. จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อปี พ. มหาสารคาม สร้างขึ้นโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ผู้เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระภิกษุผู้เป็นที่เคารพรักของชาวอีสาน ตั้งแต่ปี พ. พุทธศาสนาหินยานสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากกว่าฮินดูและเทวราชาซึ่งเน้นเพียงความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์… การถูกโรคร้ายกัดกินนี่แหละครับ ที่ทำให้ชัยวรมันที่ 7 ได้สร้างโรงพยาบาลซึ่งเรียกว่า “อโรคยาศาล” ขึ้นทั่วอาณาจักรเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ตนเองพ้นจากความเจ็บปวดได้บ้าง…

บนพระราม 1 ถนนสุขุมวิท และถนนราชประสงค์ ทางกทม. ร่วมกับห้างร้าน มีกาารประดับไฟที่บริเวณศูนย์การค้าย่านราชประสงค์ โดยเริ่มตั้งแต่แยกชิดลม… สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นโครงการในพระราชดำริ ที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นป่าในภาคเหนือ ที่ถูกถากถางเป็นเขาหัวโล้น โดยเปลี่ยนแปลงให้เป็นแหล่… อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Historical Park.

ปราสาทหิน

และนครวัดไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ แต่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระวิษณุ… อีกทั้งนครวัดยังเป็นปราสาทที่มีความแตกต่างจากปราสาทอื่นๆของเขมรพระนคร นั่นคือ… หลายท่านอาจสงสัยว่าเขาพระสุเมรุคืออะไรกันแน่? ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุกันซักหน่อย… เรื่องราวของอาณาจักรที่เป็นศูนย์รวมของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแห่งเทพเจ้า…

สถาปัตยกรรม ที่ แสดง ความ เจริญ ของ อาณาจักร เขมร สมัย พระเจ้า สุริย วร มัน ที่ 2 คือ อะไร

ทำให้นครวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทั้งเทวสถาน ศาสนสถานและพระราชสุสานนั่นเองครับ… รวมถึงอาณาจักรจามปาก็เริ่มขยายอำนาจและเข้ามารุกรานเขมรพระนคร… รวมถึงการแกะสลักหินซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดของศิลปกรรมเขมร… ยโศวรมันที่ 1 ได้สั่งให้สร้างบารายซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดมหึมาขึ้นมาในเมืองหลวงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดน้ำ… ทุกท่านครับ นี่คือเรื่องราวการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ทั้งสวยงาม อลังการ พิศดาร และลึกลับ…

แนวความคิดที่ว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นชาวจีน เป็นเพียงการอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับวันวลิต อีกทั้งก็ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมาสนับสนุน ข้อสันนิษฐานนี้ จึงไม่มีน้ำหนักมากพอเช่นกัน. ร้านอาหารนี้ ตั้งอยู่บนถนนเกษตร-นวมินทร์ ใกล้กับแยกนวมินทร์ บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ มีอาหารอร่อยๆ หลากหลายสัญชาติ เช่น ไทย เยอรมัน อิตาเลี… เมตร และแลนด์มาร์คแห่งใหม่คือองค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช รูปปั้นพญานาคองค์ใหญ่งดงามอลังการซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จและมีพิธีบวงสรวงช่วงกลางปี พ.

  • พุทธศาสนาหินยานสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากกว่าฮินดูและเทวราชาซึ่งเน้นเพียงความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์…
  • และแล้ว ชวาก็ได้รุกรานพร้อมครอบครองเจนละในที่สุด…
  • อีกทั้งในแต่ละทิศ ยังมีมหาสมุทรทั้ง 4 ล้อมรอบ ผนวกกับมีภูเขาซึ่งเรียกว่ากำแพงจักรวาลล้อมรอบทิศทั้ง 4 เช่นกัน…
  • สามารถรวบรวมขุนทหาร เสนาอำมาตย์จำนวนมาก แล้วนำทัพกลับกรุงศรีฯ.
  • การก่อสร้าง..นครวัดนี้ไม่ใช่คนธรรมดา..สร้าง..แต่เป็นผู้มีฤทธิ์มีอาคมมนต์ศักดิ์สิทธิ์สร้าง..ทำของหนักให้เป็นของเบา..เขาจึงยกหินที่หนักๆหลายสิบตัน..ได้สบายๆใช้คนไม่มากในการก่อสร้าง…เรื่องจริงครับ..คนยุคนั้น.เป็นผู้มีฤทธิ์..จึงเป็นเรื่องเหนือความคิด..ของคนยุคนี้..
  • พระเจ้าศิริธรรมราช เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าไชยสิริ กษัตริย์แคว้นโยนกเชียงแสน.

ไม่ว่าจะเป็นในแถบแม่น้ำกาลาดาน ที่ได้ก่อเกิดอารยธรรมของอาระกันหรือยะไข่ขึ้นมา… อำนาจที่แสดงถึงความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของผู้สร้างสรรค์… Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1, วันที่สืบค้น 21 กรกฎาคม 2558. พุทธศาสนาหินยานได้เน้นในความประหยัด ไม่สิ้นเปลือง…

มีการปราบกบฏและปราบจามปารวบอำนาจของอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียว และว่ากันว่าเขมรในยุคนี้ได้ขยายอำนาจออกไปไกลกว่ายุคของสุริยวรมันที่ 2 ซะอีกครับ… จนทำให้แม้ปราสาทบันทายศรีจะเป็นปราสาทที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่กลับถูกยกให้เป็นปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุดในบรรดาปราสาทและวิหารของเขมรยุคพระนครเลยทีเดียวครับ… แต่ได้กลายเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ที่ได้ผูกพระราชอำนาจเข้ากับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า ก่อกำเนิดเป็น “เทวราชา” ขึ้นมาในที่สุด… ซึ่งเจ้าชายองค์นี้นี่แหละครับ ที่เป็นผู้มาปลดแอกรวบรวมดินแดนและแว่นแคว้นในแถบเจนละให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมประกาศอิสรภาพจากชวา และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ที่มีนามว่า… การก่อสร้าง..นครวัดนี้ไม่ใช่คนธรรมดา..สร้าง..แต่เป็นผู้มีฤทธิ์มีอาคมมนต์ศักดิ์สิทธิ์สร้าง..ทำของหนักให้เป็นของเบา..เขาจึงยกหินที่หนักๆหลายสิบตัน..ได้สบายๆใช้คนไม่มากในการก่อสร้าง…เรื่องจริงครับ..คนยุคนั้น.เป็นผู้มีฤทธิ์..จึงเป็นเรื่องเหนือความคิด..ของคนยุคนี้.. ก่อนจะเสื่อมโทรมลง กระทั่งได้รับการบูรณะต่อเติมใหม่สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ ส่วนยุคปัจจุบันกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะให้มีสภาพอย่างที่เห็นจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.

บทความล่าสุด