ล่าสุดสม การ ใด แสดง ปฏิกิริยา การ เผา ไหม้ ทราบ ได้ อย่างไร

สม การ ใด แสดง ปฏิกิริยา การ เผา ไหม้ ทราบ ได้ อย่างไร

ต้องอ่าน

เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ กับ ปตท. การ์ดิเนอร์ WC จูเนียร์ . เคมีการเผาไหม้ในเฟสแก๊ส (แก้ไข ed.).

สม การ ใด แสดง ปฏิกิริยา การ เผา ไหม้ ทราบ ได้ อย่างไร

วิศวกรรมการเผาไหม้ (ฉบับที่สอง). การ์ดิเนอร์ WC Jr เคมีการเผาไหม้เฟสก๊าซ (ฉบับแก้ไข). กลาสแมน, เออร์วิน; ทอร์, ริชาร์ด. การเผาไหม้ (ฉบับที่สี่). ปั่นป่วนการเผาไหม้การสร้างแบบจำลอง วิทยาศาสตร์สปริงเกอร์ หน้า 193–220.

สมการทางเคมี

สมมติว่าสภาวะการเผาไหม้สมบูรณ์แบบเช่นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ภายใต้สภาวะอะเดียแบติก (เช่นไม่มีการสูญเสียหรือการเพิ่มความร้อน) สามารถกำหนดอุณหภูมิการเผาไหม้แบบอะเดียแบติกได้ สูตรที่ให้อุณหภูมินี้เป็นไปตามกฎข้อแรกของอุณหพลศาสตร์และคำนึงถึงความจริงที่ว่าความร้อนจากการเผาไหม้ถูกใช้ทั้งหมดเพื่อให้ความร้อนแก่เชื้อเพลิงอากาศเผาไหม้หรือออกซิเจนและก๊าซผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ (โดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซหุงต้ม ). ออกซิเจนที่เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ CRC Press . “ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์” . “ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์” . แร็กแลนด์, เคนเน็ธ ดับเบิลยู; ไบรเดน, เคนเนธ เอ็ม.

สม การ ใด แสดง ปฏิกิริยา การ เผา ไหม้ ทราบ ได้ อย่างไร

บทความล่าสุด