ความรู้สํา นักงาน ศึกษาธิการ จังหวัด ชัยภูมิ

สํา นักงาน ศึกษาธิการ จังหวัด ชัยภูมิ

ต้องอ่าน

เรื่อง แก้ไขการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. เรื่องการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.

ในวันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 สิ่งที่ผู้เข้าสอบแข่งขันครูผู้ช่วย เพื่อประเมินภาค ค เพื่อสาธิตการปฏิ… ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ…. คำสั่ง เปลี่ยนแปลงรองเลขาธิการ กพฐ. ที่ได้รับมอบหมายกำกับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.

ศธภ 6 เข้าคารวะท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธ… บุคลากร ศธจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสนง. วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 06.00 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้า… วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนางจรรย…

สํา นักงาน ศึกษาธิการ จังหวัด ชัยภูมิ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ของสถานศ… วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจัง… ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจังหวัดชัยภูมิ .

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. วันนี้ (11 ต.ค. 64) เวลา 08.30 น. ประกาศแก้ไขข้อความเพิ่มเติม การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นราชการครูและบุคลากรทาง… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ… ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอ…

สํา นักงาน ศึกษาธิการ จังหวัด ชัยภูมิ

2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม เ… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ (รอบที่ 2) เพิ่มเติม… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ (รอบที่ 2) และ (รอบท… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต จชต.

ติดต่อ

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพ… วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป… ระบบลงทะเบียนกลาง Copyright © 2022 ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

คำสั่ง มอบหมายให้รองเลขาธิการ กพฐ. / ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ติดตามคนต่างด้าวที่ยังไม่มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติค …

บทความล่าสุด