ล่าสุดสํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา สกลนคร เขต 2

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา สกลนคร เขต 2

ต้องอ่าน

กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯสำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักพัฒนานวัตกรรมฯสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักวิชาการและมาตรฐาน.. แนะแนวการศึกษาฯ..สถาบันภาษาอังกฤษสำนักทดสอบทางการศึกษาหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน.. โครงการอาหารกลางวันหน่วยตรวจสอบภายในสำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ น.ร.

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา สกลนคร เขต 2

บริหารจัดการเป็นเลิศ สถานศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนมีคณภาพ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต เดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทย… ลงทะเบียนการประชุมอบรมปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระหว่างวันที่ ๔ -๖ เมษายน ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรหลังอบรม โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.

แถลงข่าวงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่วมพระบารีมี 192 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ ศ 2562

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสำนักอำนวยการ.. กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ.. กลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักนโยบายและแผนฯ.. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.สำนักติดตามและประเมินผลสำนักพัฒนาระบบบริหาร.. กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ..

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา สกลนคร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต three วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 บุคลากรในสังกัด สพป.สกลน … กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ออกเยี่ยม โรงเรียนในศูนย์ฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. Copyright © 2022 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร. Stakeholders OBECแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กและเยาวชน…

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำห… ทำแบบทดสอบความรู้ ในหัวข้อ “ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” เล่มที่ 35 เรื่อง สงกรานต์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”… ขอเชิญอบรมออนไลน์ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ วิทยากรโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ดร. วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา…

สพป หนองคาย เขต 2 พร้อมพิชิต Nt

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรม … รายการรายละเอียดใส่เลขประชาชน thirteen หลักใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลักเลือกเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมใส่ปี พ.ศ. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต, ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สพท. โครงสร้างหน่วยงานของ สพป.หนองคาย เขต 2 โครงสร้างหน่วยงานของ สพฐ.

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา สกลนคร เขต 2

ประกวดราคาอระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา… สกลนคร เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการครู 25 อัตรา สมัคร 8-14 ก.ค.2563.. สพป.สกลนคร เขต 1 ต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโ… สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับจัดการเรียนรู้ ? การประชุมพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สพท.และ ผอ.รร.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

Copyright © 2022 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต ๒. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ , ประกาศจัดซื้อเว็บ สพท. ประกาศคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ีง 38 ระดับ ชก. ภาระกิจและโครงสร้างงาน งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ของ สพฐ.

บทความล่าสุด