ล่าสุดหลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง...

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

ต้องอ่าน

กล่าวอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นหลักวินิจฉัยความดีที่ทำด้วยกาย วาจา ใจ แก่ศิษย์ยานุศิษย์ ดังนี้ ๑. ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ ๒. สวนสาธารณะโลมา เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ของหาดป่าตอง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นที่แห่งนี… ราชปาทานุสรณ์ ราชปาทานุสรณ์ หรือในความหมายที่แปลว่า อนุสาวรีย์แห่งรอยพระบาทนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลป… อ๊ามปุ้นเถ๋าก๋ง หากท่านขับรถผ่านเส้นทางสายกะทู้ – ป่าตอง ท่านที่เดินทางมาเป็นครั้งแรก คงอดสงสัยไม่ได้ว่า… พิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นน้ำตกวังขีอ้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่ง…

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเนื้อหานิทรรศการ มอบให้วัดและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในการเฉลิมฉลองฯ ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, จัดกิจกรรมสมาธิหรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2563, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาล จัดระหว่างวันที่ ม.ค.นี้ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ประกอบด้วยวัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา. เวลาที่สวดไปใจก็กำหนดตาม เกิดความเห็นชัดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ หรือเป็นอนัตตา ในเวลาที่สวดอยู่นั้น ควรสงเคราะห์เข้าไปในกองปัญญา ก็พอครบสิกขา 3 ตามแบบปฏิบัติบูชาส่วนดอกไม้ ธูปเทียน และภาชนะที่ใส่ดอกไม้วางอยู่หน้าพระพุทธรูป ก็เป็นอามิสบูชา ข้าพเจ้าแยกเป็น 2 ส่วนให้ท่านฟังนี้ ขอท่านจงจำไว้ จะได้ไม่เห็นผิดว่า การไหว้พระสวดมนต์เป็นอามิสบูชา… “อาจารย์ มั่น ท่านเป็นทั้งพ่อเราทั้งแม่เรา ทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมด ให้อรรถธรรม ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นสิริมงคล สิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุม จึงเป็นเหมือนพ่อกับแม่เรา…”

คำค้นยอดฮิต

สุเมธ รำลึกคำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9 “ให้เป็นเศร… ห้องเรียนใหญ่ที่สุดในโลกของในหลวง ร.9 แหล่งเรียนรู… © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. เมิน‘โทนี่’ไล่ดูอดีต ‘บิ๊กตู่’ไม่สนไหว้ไขก๊อก ไทม์ไลน์กม.ลูกได้ใช้ก.ค.

คติธรรมและโอวาทหลวงปู่ วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จากเสียงบรรยายของพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช … สอนเรื่องการกินเจ เทศน์แก่พระอาจารย์อุ่น กลฺยาณธมฺโม ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน… “คนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อนะ แ. พระดีที่ควรกราบไหว้รูปหนึ่งในเวลานี้คือ หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม หรือ พระราชปัญญาวิสารัท เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต)….

กรีนโซน

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๓๕ ท่านก็ได้อนุญาตให้ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ทำการผ่าตัดใส่สายยางทางหลอดลม เข้าโออาร์ เวลา ๑๖.๑๕ ออกเกือบจะเวลา ๑๗.๐๐ น. หากถามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างไร… ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. หลวงปู่มั่นผู้มีลักษณะพิเศษของ “มหาบุรุษ” เพราะหลวงปู่มั่น ท่านเคยปรารถนาพุทธภูม. ธรรมวินิจฉัยของหลวงตามหาบัว ต่อพระอาจารย์มั่นคือ…

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

เปิดประวัติ A&W แบรนด์ที่มีอายุกว่า 100 ปี หลังเตร… ส่งจดหมายพร้อมแนบธนาณัติส่งปัจจัยเพื่อร่วมสร้างได้ที่.. ชะรา ธัมโมมหิ อะนะตีโต, พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต, มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต ตีติ.

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สอนเรื่องการกินเจ

กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและ “ต้นค้อ” ณ วัดป่าวิสุทธิธรรม … ท่านมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นไม่กลัวตาย หากแต่กลัวกิเลสที่ย่ำยีจิตใจให้รุ่มร้อนมากกว่า … ทอดผ้าป่า “หออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.ขอนแก่น …

  • เวลาที่สวดไปใจก็กำหนดตาม เกิดความเห็นชัดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ หรือเป็นอนัตตา ในเวลาที่สวดอยู่นั้น ควรสงเคราะห์เข้าไปในกองปัญญา ก็พอครบสิกขา three ตามแบบปฏิบัติบูชาส่วนดอกไม้ ธูปเทียน และภาชนะที่ใส่ดอกไม้วางอยู่หน้าพระพุทธรูป ก็เป็นอามิสบูชา ข้าพเจ้าแยกเป็น 2 ส่วนให้ท่านฟังนี้ ขอท่านจงจำไว้ จะได้ไม่เห็นผิดว่า การไหว้พระสวดมนต์เป็นอามิสบูชา…
  • ตลอดชีวิตสมณเพศของหลวงตามหาบัว ได้ปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระอาจารย์มั่นเป็นที่ยิ่งแล้ว ย่อมกระจ่างแล้วซึ่งธรรมแห่งพระพุทธองค์.
  • ราชปาทานุสรณ์ ราชปาทานุสรณ์ หรือในความหมายที่แปลว่า อนุสาวรีย์แห่งรอยพระบาทนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลป…
  • พิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นน้ำตกวังขีอ้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่ง…
  • ท่านมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นไม่กลัวตาย หากแต่กลัวกิเลสที่ย่ำยีจิตใจให้รุ่มร้อนมากกว่า …

วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตั้งอยู่เลขที่ three ถนนพระบารมี หมู่ที่1ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่ดินตั้งวัดมีอาณา… ตลอดชีวิตสมณเพศของหลวงตามหาบัว ได้ปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระอาจารย์มั่นเป็นที่ยิ่งแล้ว ย่อมกระจ่างแล้วซึ่งธรรมแห่งพระพุทธองค์. ประมวลภาพ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” วัดป่าสุทธาวาส จ …

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

บทความล่าสุด