ล่าสุดหลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง...

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

ต้องอ่าน

- Advertisement -

กล่าวอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นหลักวินิจฉัยความดีที่ทำด้วยกาย วาจา ใจ แก่ศิษย์ยานุศิษย์ ดังนี้ ๑. ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ ๒. สวนสาธารณะโลมา เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ของหาดป่าตอง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นที่แห่งนี… ราชปาทานุสรณ์ ราชปาทานุสรณ์ หรือในความหมายที่แปลว่า อนุสาวรีย์แห่งรอยพระบาทนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลป… อ๊ามปุ้นเถ๋าก๋ง หากท่านขับรถผ่านเส้นทางสายกะทู้ – ป่าตอง ท่านที่เดินทางมาเป็นครั้งแรก คงอดสงสัยไม่ได้ว่า… พิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นน้ำตกวังขีอ้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่ง…

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเนื้อหานิทรรศการ มอบให้วัดและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในการเฉลิมฉลองฯ ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, จัดกิจกรรมสมาธิหรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2563, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาล จัดระหว่างวันที่ ม.ค.นี้ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ประกอบด้วยวัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา. เวลาที่สวดไปใจก็กำหนดตาม เกิดความเห็นชัดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ หรือเป็นอนัตตา ในเวลาที่สวดอยู่นั้น ควรสงเคราะห์เข้าไปในกองปัญญา ก็พอครบสิกขา 3 ตามแบบปฏิบัติบูชาส่วนดอกไม้ ธูปเทียน และภาชนะที่ใส่ดอกไม้วางอยู่หน้าพระพุทธรูป ก็เป็นอามิสบูชา ข้าพเจ้าแยกเป็น 2 ส่วนให้ท่านฟังนี้ ขอท่านจงจำไว้ จะได้ไม่เห็นผิดว่า การไหว้พระสวดมนต์เป็นอามิสบูชา… “อาจารย์ มั่น ท่านเป็นทั้งพ่อเราทั้งแม่เรา ทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมด ให้อรรถธรรม ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นสิริมงคล สิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุม จึงเป็นเหมือนพ่อกับแม่เรา…”

คำค้นยอดฮิต

สุเมธ รำลึกคำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9 “ให้เป็นเศร… ห้องเรียนใหญ่ที่สุดในโลกของในหลวง ร.9 แหล่งเรียนรู… © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. เมิน‘โทนี่’ไล่ดูอดีต ‘บิ๊กตู่’ไม่สนไหว้ไขก๊อก ไทม์ไลน์กม.ลูกได้ใช้ก.ค.

คติธรรมและโอวาทหลวงปู่ วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จากเสียงบรรยายของพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช … สอนเรื่องการกินเจ เทศน์แก่พระอาจารย์อุ่น กลฺยาณธมฺโม ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน… “คนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อนะ แ. พระดีที่ควรกราบไหว้รูปหนึ่งในเวลานี้คือ หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม หรือ พระราชปัญญาวิสารัท เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต)….

กรีนโซน

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๓๕ ท่านก็ได้อนุญาตให้ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ทำการผ่าตัดใส่สายยางทางหลอดลม เข้าโออาร์ เวลา ๑๖.๑๕ ออกเกือบจะเวลา ๑๗.๐๐ น. หากถามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างไร… ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. หลวงปู่มั่นผู้มีลักษณะพิเศษของ “มหาบุรุษ” เพราะหลวงปู่มั่น ท่านเคยปรารถนาพุทธภูม. ธรรมวินิจฉัยของหลวงตามหาบัว ต่อพระอาจารย์มั่นคือ…

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

เปิดประวัติ A&W แบรนด์ที่มีอายุกว่า 100 ปี หลังเตร… ส่งจดหมายพร้อมแนบธนาณัติส่งปัจจัยเพื่อร่วมสร้างได้ที่.. ชะรา ธัมโมมหิ อะนะตีโต, พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต, มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต ตีติ.

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สอนเรื่องการกินเจ

กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและ “ต้นค้อ” ณ วัดป่าวิสุทธิธรรม … ท่านมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นไม่กลัวตาย หากแต่กลัวกิเลสที่ย่ำยีจิตใจให้รุ่มร้อนมากกว่า … ทอดผ้าป่า “หออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.ขอนแก่น …

  • เวลาที่สวดไปใจก็กำหนดตาม เกิดความเห็นชัดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ หรือเป็นอนัตตา ในเวลาที่สวดอยู่นั้น ควรสงเคราะห์เข้าไปในกองปัญญา ก็พอครบสิกขา three ตามแบบปฏิบัติบูชาส่วนดอกไม้ ธูปเทียน และภาชนะที่ใส่ดอกไม้วางอยู่หน้าพระพุทธรูป ก็เป็นอามิสบูชา ข้าพเจ้าแยกเป็น 2 ส่วนให้ท่านฟังนี้ ขอท่านจงจำไว้ จะได้ไม่เห็นผิดว่า การไหว้พระสวดมนต์เป็นอามิสบูชา…
  • ตลอดชีวิตสมณเพศของหลวงตามหาบัว ได้ปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระอาจารย์มั่นเป็นที่ยิ่งแล้ว ย่อมกระจ่างแล้วซึ่งธรรมแห่งพระพุทธองค์.
  • ราชปาทานุสรณ์ ราชปาทานุสรณ์ หรือในความหมายที่แปลว่า อนุสาวรีย์แห่งรอยพระบาทนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลป…
  • พิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นน้ำตกวังขีอ้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่ง…
  • ท่านมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นไม่กลัวตาย หากแต่กลัวกิเลสที่ย่ำยีจิตใจให้รุ่มร้อนมากกว่า …

วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตั้งอยู่เลขที่ three ถนนพระบารมี หมู่ที่1ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่ดินตั้งวัดมีอาณา… ตลอดชีวิตสมณเพศของหลวงตามหาบัว ได้ปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระอาจารย์มั่นเป็นที่ยิ่งแล้ว ย่อมกระจ่างแล้วซึ่งธรรมแห่งพระพุทธองค์. ประมวลภาพ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” วัดป่าสุทธาวาส จ …

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ทัต โต มี คุณธรรม ที่ เด่น ใน เรื่อง ใด

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด