ล่าสุดหลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย คํา สอน

หลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย คํา สอน

ต้องอ่าน

ประวัติหลวงปู่สมบุญ ปริปุนฺณสีโล (หลวงพ่อบุญ) อริยสงฆ์แห่งปักธงชัย เนื้อนาบุญทองแท้แห่งที่ราบสูง บิดา นายหลอด แรมกิ่ง มารดา นางคำ… มีชายสูงอายุคนหนึ่งมีฐานะร่ำรวย ตะแกมีลูกสาวอยู่สองคน พวกหนุ่มๆต่างก็มุ่งหวังที่จะเป็นลูกเขยของแกกันทั้งหมู่บ้าน แต่ก็ประสบความสำ… ปี 2554 รายชื่อวัดสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.

หลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย คํา สอน

“พระนิพพานที่ถูกต้อง พระนิพพานไม่ใช่อนัตตา พระนิพพานไม่ใช่อัตตา แต่มันเป็นมิติหนึ่ง เป็นสภาพของสภาวะนั้น … การวิเคราะห์องค์รวมหลักธรรมอนุปุพพิกถาของพระเทพญาณ… ๑ อาทิพรหมจริยากาสิกขา คืออะไร ? ๒ อภิสมาจาริกาสิกขา คืออะไร ? พระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) วัดป่ามัชฌิม… พุทธวิธีแก้หลง พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ…

ทบทวนบุญ ถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด ปี ๒๕๕๐

อรรถกถา นิทานกถา ว่าด้วย ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน สั… หลวงปู่มั่นสยบฤทธิ์เหล็กไหล หลวงปู่จันทร์ดี เกสาโว… เมื่อหลวงปู่มั่นสอนให้เห็น “ดวงแก้วพุทโธ” ครั้งหน…

หลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย คํา สอน

กล่าวคือ แทนที่จะเห็นภาพพระเณรศิษย์ของท่านกำลังนั่งภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตาย ให้สมกับที่ปวารณาตัวถวายเป็นศิษย์พระกรรมฐาน แต่กลับมีพระเณรนอนอยู่ที่ใต้ถุน…บนเตียง…องค์ใหญ่นั้นนอนตรงกลาง… “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” หรือ “พระราชสังวรญาณ” เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านเมตตาเล่าถึงประสบการณ์แห่งนิพพานไว้ดังนี้… คำแปล “พระพุทธลักษณะคือ “พระธรรมกาย” มีพระเศียรอันเประเสริฐคือ พระนิพพาน อันเป็นอารมณ์แห่งผลสมาบัติ มีพระนลาฏอันเประเสริฐ คือจตุตถฌาน มีพระอุณาโลมอันประเสริฐ ประกอบด้วยพระรัศมี คือพระปัญญาในมหาวชิรสมาบัติ… แต่ท่านขอรับพระพุทธเจ้ารับรองสติปัฐาน four ครับ คนที่ตาบอดมาแต่เกิดเขาไม่เชื่อหรอกว่าแสงสว่างในโลกนี้มีจริง สติปัฎฐาน 4 เท่านั้นที่จะทำให้พ้นจากทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานได้จริง ตามพระธรรมคำสอน.. หลวงพ่ออยากเห็นหน้าลูกทุก ๆ คนไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม ให้หนทางการสร้างบารมีของลูกทุกคนเป็นเส้นทางที่ราบรื่น ไม่ว่าอุปสรรคอันใดจะเกิดขึ้น ขอให้เอาชนะอุปสรรคนั้นด้วยหัวใจของยอดนักสร้างบารมี.

เวปไซต์เผยแพร่ศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ … ธรรมะเทศนา พระพุทธเจ้า หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นหลว… หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๕) การรักษาคนเก่า สังคมในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำให้ความส…

ประวัติพระครูโสภณคุณากร ( หลวงพ่ออ้วน โสภโณ ) วัดบ้านโนนค้อ อำเภอกันทรารมย์ (ปัจจุบันเป็นอำเภอโนนคูณ) จังหวัดศรีสะเกษ (พระครูโสภณคุ… ประเสริฐด้วย”พระธรรมกาย” อันบริบูรณ์ด้วยแก้ว อันกล่าวแล้วคือ พระสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสนะขันธ์ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง…” เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกาย วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรเรา ต้องเริ่มต้นที่การรักการปฏิบัติธรรม หลวง… หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๙๘) เจริญได้ต้องมีคนค้ำ อาตมาได้ปรารภเหตุเรื่องประธานาธิบดีของสหรัฐคือ โดนัลด์ ทรัมป์ ว่า ตั้งแต… หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตโต เทพเจ้าแห่งตะพานหิน หลวงพ่อหวั่น เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีกาลพรรษาสูงรูปหนึ่ง ท่านเป็นพระที่เมตตาสูง ท่านปล่อย…

ติดต่อเรา

มุตโตทัย 1 พระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺต… สีลัพพัตตะปาทาน การยึดติดในรูปแบบ วิธีการ พิธีการ แบบแน่นหนา จนไม่รู้จัก ไม่เข้าใจในแก่นแท้และเป้าหมายที่แท้จริง… พระปิดตา จัมโบ้ ๑ เนื้อใบลาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ของ ร้านเชาว์ เพชรเกษม. เหรียญพระพุทธ พิมพ์ข้างอุ เนื้อตะกั่ว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ของ ไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์.

หลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย คํา สอน

ชีวิตเมื่อเยาว์วัย หลวงปู่บุญหลาย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ four พฤศจิกายน พุทธศักราช 2483 ตรงกับวันอาทิตย์ขื้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง… การวิเคราะห์องค์รวมหลักธรรมอนุปุพพิกถาของพระเทพญาณมหามุนี ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งสร้างวัดพระธรรมกายมาเป็นระยะเว… หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๐๐) ผู้นำกับอคติ สิ่งหนึ่งที่อาตมาได้ประสบด้วยตนเองคือ การได้ครูดีทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติก…

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ รุ่นสร้างบารมี โดยหลวงปู่สอ พนฺธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง

ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห … กกุฏปาทินิโยกกุฏปาทินิโย ว.,อิต. กกุสนฺธกกุสนฺธ ว.,ปุ. พระเณรรีบไปดูก็จริงดังท่านว่า…!

  • อรรถกถา นิทานกถา three ในกาลนั้น เขาอันเทวดาและมนุษย์ …
  • พุทธบัญญัติและอภิสมาจาร คืออะไร ?
  • คำอธิษฐานอโหสิกรรม บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง บทแผ่เมตตาให…
  • เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้.
  • กามานุปาทาน การยึดติดในโลกียสุขอย่างแน่นหนา….

ในห้อง ‘แบ่งเป็น CD’ ตั้งกระทู้โดย เผยแพร่ธรรมะ, 22 มีนาคม 2017. ” วัดเขาตาเงาะอุดมพร” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๒ หมู่ ๔ บ้านหัวหนอง ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ มีพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ มีทั… พระคาถามหาทิพยมนต์ อิน ทะสาวัง มหาอินทะสาวัง พรหมมะสาวัง มหาพรหมมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง มหาเทวาสา… สารรูป มี 26 ข้อ ความเหมาะสมแก่สมณเพศในการประพฤติป…

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  ข้อ ใด เป็น เหตุผล ที่ ทำให้ ข้าว เป็น พืช เศรษฐกิจ ของ ทวีป เอเชีย

หลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย คํา สอน

ตอนที่13 หลวงปู่มั่นส่งจิตดูความคิดของหลวงตาฟุ้งซ่… กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี … เพลงนมัสการพระอรหันต์ eight ทิศ คาราโอเกะ พร้อมแปล (นม… มีบางคนพูดว่า “ไม่ต้องบวช…ก็เป็นคนดีได้” ซึ่งความคิดนี้ก็ถูก แต่ถูกไม่หมด เพราะการเป็นคนดี… “…ภวนฺติ ปจฺเจกชินา สยมฺภู มหนฺต ธมฺมา พหุธมฺมกายา…

คำลากรรมฐาน อาปุจฉามิ ภันเต กัมมัฏฐานัง เทหิ ข้าพเจ้าขอหยุดพักการ ปฏิบัติพระกรรมฐาน ไว้แต่เพียงเท่านี้ อิ ทัง เม ปุญญะภาคัง นิพพานะ ปั… เสี่ยน้อย ตอบรับว่าครับๆ ธรรมะ มีไว้ในใจก็ดีอยู่หรอก แต่ถ้ามี พระเครื่อง เก็บไว้นานๆ ก็มีสิทธิ์ขายได้นะครับ อามิตตพุทธ. ในหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อพุธนั้นมีตอนหนึ่งที่เป็นการพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับ “นิพพาน” ในวันที่ท่านได้บรรลุธรรม ใจความว่า … หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ” ตัวกูลูกพระพุทธองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู เจอครูกราบไหว้ ” อิมะมะมามา อิมะมะม… เทพเจ้าแห่งแก่งกระจานหลวงพ่อคง ฐิติวิริโย ‘ วัดเขากลิ้ง ‘ “ พระครูถาวรวิริยคุณ ” หรือหลวงพ่อคง ฐิตวิริโย เจ้าอาวาสรูปปัจจ… พระครูสุวรรณศาสนคุณ พระเกจิอาจารย์ผู้เฒ่าเรืองวิทยาคมแห่งเมืองสุพรรณบุรี ชาวบ้านต่างเรียกขนานนามของท่านว่า “ หลวงปู่ผู้เฒ่า ” หรือ ห…

หลวง พ่อ พุธ ฐา นิ โย คํา สอน

บทความล่าสุด