ล่าสุดอาณาจักร ตาม พร ลิงค์ มี ศูนย์กลาง อยู่ ที่ ใด

อาณาจักร ตาม พร ลิงค์ มี ศูนย์กลาง อยู่ ที่ ใด

ต้องอ่าน

- Advertisement -

ฐานเจดีย์ทรงกลมในสมัยศรีวิชัยตอนปลาย ในเขตวัดสีหยัง อ.ระโนด จ.สงขลา คือที่ตั้งเมืองโบราณ “เสียนมาย” ตามบันทึกของเจาจูกัวชาวจีนในปีพ.ศ. ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ช่วงต้น การเข้ามาอยู่อาศัย แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ที่มาภาพ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ .หน้า 32. ระบุว่า อาณาจักรตามพรลิงค์ ส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนใน พ.ศ. สีสันเกณฑ์ทหารชัยภูมิ สาวสองร่วมคัดเลือก ระดับดาวมหา’ลัยก็มา ให้กำลังใจทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก…

  • ในตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชก็กล่าวไว้เช่นนี้เช่นกัน เห็นจะไม่ต้องอธิบายซ้ำว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่เมืองนครศรีธรรมราช นับเป็นเรื่องที่ประหลาดมากที่เกิดไข้ห่าขึ้นจนทำให้เมืองเป็นเมืองร้าง ทำให้ประวัติของเมืองนครต้องขาดตอนเป็นห้วงๆ ด้วยเหตุที่ไข้ห่าเกิดขึ้น เป็นประจำเช่นนี้จนมีพระยาศรีธรรมาโศกราชองค์หนึ่ง คิดกำจัดไข้ห่าโดยการจัดทำเงินนอโมไปโปรยตามส่วนต่างๆของเมือง อาจจะเป็นเพราะเงินนอโมนี้เองในช่วงหลังๆจึงไม่ปรากฏว่ามีไข้ห่าอีกเลย .
  • สีสันเกณฑ์ทหารชัยภูมิ สาวสองร่วมคัดเลือก ระดับดาวมหา’ลัยก็มา ให้กำลังใจทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก…
  • และพระพุทธองค์เองได้เสด็จมายังสุวรรณภูมิหลายครั้งเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมาโปรดฉัพพรรณฤาษีณสุวรรณบรรพตโดยเฉพาะ และก่อนที่พระพุทธองค์เสด็จกลับ ฉัพพรรณฤาษีได้ทูลขอสิ่งที่เป็นตัวแทนพระพุทธองค์เพี่อไว้เป็นที่สักการะ พระพุทธองค์จึงได้อธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่ภูเขาลูกนั้น และในปัจจุบันนี้คิอรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี แต่พระพุทธบาทองค์จริงรองรับอยู่ข้างล่าง ถูกพระพุทธบาทจำลองสร้างทับไว้ด้านบนเพี่อกันพระพุทธบาทองค์จริงถูกทำลาย พระภิกษุที่พระพุทธองค์ส่งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิในยุคนั้น ส่งมารวม ๕ สายด้วยกันดังนี้.
  • ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา.
  • ฐานเจดีย์ทรงกลมในสมัยศรีวิชัยตอนปลาย ในเขตวัดสีหยัง อ.ระโนด จ.สงขลา คือที่ตั้งเมืองโบราณ “เสียนมาย” ตามบันทึกของเจาจูกัวชาวจีนในปีพ.ศ.

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชองค์นี้เป็นโอรสของมหาราชาองค์ก่อน ซึ่งแน่นอนเมื่อได้สั่งสมบารมีมาและอิทธิพลมาเต็มที่แล้วและเชื่อมั่นในอิทธิพลของตนเองจึงได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ โดยใช้พระนามว่า”พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช”เลียนแบบตามพระนามของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นพระเจ้าศีธรรมาโศกราชองค์ที่๑ และกล่าวต่อไปว่าเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ปัทมวงศ์หรือปทุมวงศ์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าครองนครศรีธรรมราชในปีใด พ.ศ.ใด และเมื่อสวรรคตแล้วก็ไม่ทราบว่ามีโอรสปกครองต่อหรือไม่ ประวัติศาสตร์ขาดตอนไปอย่างน่าเสียดาย. ภาพที่เห็นนี้คือทะเลน้อยซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดเล็ก ที่อยู่ทางเหนือของจังหวัดพัทลุง ที่เห็นเรือหางยาวแล่นอยู่คือร่องน้ำที่ลงไปสู่ทะเลหลวง คือทะเลสาบลูกใหญ่ตรงกลาง ทั้งหมดนี้คือเส้นทางลากเรือพระราชสาส์น โดยราชทูตชางจุนของพระจักรพรรดิจีนสุยเอียงตี้ นำมายังกรุงเชียะโท้(ประเทศดินแดง) ในระหว่างปีพ.ศ. ในตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชก็กล่าวไว้เช่นนี้เช่นกัน เห็นจะไม่ต้องอธิบายซ้ำว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่เมืองนครศรีธรรมราช นับเป็นเรื่องที่ประหลาดมากที่เกิดไข้ห่าขึ้นจนทำให้เมืองเป็นเมืองร้าง ทำให้ประวัติของเมืองนครต้องขาดตอนเป็นห้วงๆ ด้วยเหตุที่ไข้ห่าเกิดขึ้น เป็นประจำเช่นนี้จนมีพระยาศรีธรรมาโศกราชองค์หนึ่ง คิดกำจัดไข้ห่าโดยการจัดทำเงินนอโมไปโปรยตามส่วนต่างๆของเมือง อาจจะเป็นเพราะเงินนอโมนี้เองในช่วงหลังๆจึงไม่ปรากฏว่ามีไข้ห่าอีกเลย . และพระพุทธองค์เองได้เสด็จมายังสุวรรณภูมิหลายครั้งเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมาโปรดฉัพพรรณฤาษีณสุวรรณบรรพตโดยเฉพาะ และก่อนที่พระพุทธองค์เสด็จกลับ ฉัพพรรณฤาษีได้ทูลขอสิ่งที่เป็นตัวแทนพระพุทธองค์เพี่อไว้เป็นที่สักการะ พระพุทธองค์จึงได้อธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่ภูเขาลูกนั้น และในปัจจุบันนี้คิอรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี แต่พระพุทธบาทองค์จริงรองรับอยู่ข้างล่าง ถูกพระพุทธบาทจำลองสร้างทับไว้ด้านบนเพี่อกันพระพุทธบาทองค์จริงถูกทำลาย พระภิกษุที่พระพุทธองค์ส่งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิในยุคนั้น ส่งมารวม ๕ สายด้วยกันดังนี้. การนำเสนอบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดมโนทัศน์รวบยอดอย่างรวดเร็วที่สุดภายใน three ตอนจบเกี่ยวกับ “อาณาจักรลังกาสุกะ” อายุเกือบ 2 พันปี ในฐานะรัฐโบราณและเก่าแก่ที่สุดในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย…

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด