ล่าสุดอารยธรรม จีน สมัย ราชวงศ์ ฮั่น ข้อ ใด ที่ มี อิทธิพล ต่อ สังคม...

อารยธรรม จีน สมัย ราชวงศ์ ฮั่น ข้อ ใด ที่ มี อิทธิพล ต่อ สังคม โลก มาก ที่สุด

ต้องอ่าน

- Advertisement -

ราชวงศ์ฮั่น จักรพรรดิฮั่นเกาจู่ การสถาปนาจักรวรรดิ ผู้สถาปนาราชวงศ์ คือ หลิวปัง ผู้นำกบฏชาวนากลุ่มหนึ่ง (เดิมทีเป็นขุนนางชั้นผู้น้อย… อารยธรรม มนุษย์มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เริ่มต้นจากสมัยที่มนุษย์มีชีวิตเร่ร่อน หาอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเริ่มมีก… ราชวงศ์ซ่ง ซ่งไท่จู่ เมื่อสิ้นราชวงศ์ถัง จีนแตกออกเป็น 2 ฝ่าย ภาคเหนือ มีราชวงศ์ปกครองสืบต่อเนื่องกันตามลำดับมากมายหลายราชวงศ ภาคใต้มีร… ชนชาติสุเมเรียน เป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมีย ซึ่งเชื่อกันว่า ชาวสุเมเรี่ยนได้อพ…

อารยธรรม จีน สมัย ราชวงศ์ ฮั่น ข้อ ใด ที่ มี อิทธิพล ต่อ สังคม โลก มาก ที่สุด

ราชวงศ์มองโกล (ราชวงศ์หยวน) กุบ ไลข่าน ปฐมจักพรรดิ์ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หยวน คือหนึ่งในราชวงศ์ของจักรวรรดิจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อกุบไลข่านผู้… อารยธรรมต่างๆ ความหมายของ อารยธรรม คำว่า ” อารยธรรม ” เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว… ปัจจัยที่ 1 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สถาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็นปัยจัยสำคัญโดยตรงปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสร้างสรร… ราชวงศ์หมิง จูหยวนจู ปฐมจักรพรรดิ์ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์หมิง หรือ ราชวงศ์เบ๋ง (ฮกเกี้ยน) หรือ ราชวงศ์เม้ง (แต้จิ๋ว) หรือ จักรวรรดิ ต้าหมิง…

อารยธรรมยุคต่างๆโลกตะวันออก

กำเนิดอารยธรรมจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรม… ราชวงศ์ชิง หรือ ราชวงศ์แมนจู นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ ราชวงศ์ชิงไม่ได้ก่อตั้งโดยชาวฮั่นซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศจีน แต่เป็นชาวแมนจู ซึ่งอาศัยอ… ราชวงศ์ถัง ถังไท่จง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถัง การสถาปนา ปลายราชวงศ์สุย แผ่นดินอยู่ในสภาพระส่ำระสายจากกลุ่มกองกำลังต่างๆที่ลุกฮือขึ… ราชวงค์ฉิน ฉินซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิ์ ผู้สถาปนาราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์ฉิน หรือ ราชวงศ์จิ๋น เป็นราชวงศ์ที่ปกครองแผ่นดินจีนระหว่างปีที่ 221–… สมัยประวัติศาสตร์ของจีน สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้ 4 ยุค คือ ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดสมัยราชว… ราชวงศ์คุปตะ (ค.ศ.320-ค.ศ.535) ราชวงศ์เริ่มแรกของ อารยธรรมอินเดีย สมัยกลางคือ ราชวงศ์คุปตะ ราชวงศ…

  • ราชวงศ์ถัง ถังไท่จง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถัง การสถาปนา ปลายราชวงศ์สุย แผ่นดินอยู่ในสภาพระส่ำระสายจากกลุ่มกองกำลังต่างๆที่ลุกฮือขึ…
  • อารยธรรม มนุษย์มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เริ่มต้นจากสมัยที่มนุษย์มีชีวิตเร่ร่อน หาอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเริ่มมีก…
  • สมัยประวัติศาสตร์ของจีน สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้ four ยุค คือ ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดสมัยราชว…
  • กลุ่ม อารยธรรม ชนเผ่าเซมิติค ที่เข้ามาสร้างความเจริญในบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียที่สำคัญ ได้แก่ 1.ชาวอัคคาเดียน เป็นพว…
  • อารยธรรมต่างๆ ความหมายของ อารยธรรม คำว่า ” อารยธรรม ” เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว…

จุดกำเนิดอารยธรรมสุเมเรียนมีที่มาอย่างไร หลายคนที่เคยผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโลกน่าจะเคยได้ยินชื่อของอารยธรรมสุเมเรียนที่เคย… กลุ่ม อารยธรรม ชนเผ่าเซมิติค ที่เข้ามาสร้างความเจริญในบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียที่สำคัญ ได้แก่ 1.ชาวอัคคาเดียน เป็นพว… ดินแดนตะวันออกเฉียงใต้มีการติดต่อแลกเปลี่ยน อารธรรม กับภายในมาช้านาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจ… ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. อารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุเป็น อารยธรรม ที่ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากิสถานในปัจจุบัน โดยถือว่า อารยธรรม …

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด