ล่าสุดเมฆ ฝน มี ลักษณะ เป็น ก้อน หนา ทึบ คล้าย ภูเขา มี สี...

เมฆ ฝน มี ลักษณะ เป็น ก้อน หนา ทึบ คล้าย ภูเขา มี สี ดำ หรือ เทา เกิด ใน ระดับ ต่ำ เป็น เมฆ ชนิด ใด

ต้องอ่าน

รูปภาพธีมโดย sasimoto. ขับเคลื่อนโดย Blogger. รูปภาพธีมโดย luoman.

เมฆ ฝน มี ลักษณะ เป็น ก้อน หนา ทึบ คล้าย ภูเขา มี สี ดำ หรือ เทา เกิด ใน ระดับ ต่ำ เป็น เมฆ ชนิด ใด

หน้าต่างรูปภาพ ธีม. รูปภาพธีมโดย konradlew.

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ ศ 2555

วัฏจักรของน้ำ หรือชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า วัฏจักรของอุทกวิทยา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำระหว่าง ของเหลว ของแข็ง และ ก๊าซ. ในวัฏจักรของน้ำนี้ น้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปกลับ จากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสิ้นสุด ภายในอาณาจักรของน้ำ เช่น การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ชั้นบรรยากาศ น้ำพื้นผิวดิน ผิวน้ำ น้ำใต้ดิน และ พืช. กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถแยกได้เป็น four ประเภทคือ การระเหยเป็นไอ , หยาดน้ำฟ้า , การซึม , และ การเกิดน้ำท่า . วันนี้จดก้อนเมฆไว้ ๕ ประเภท ลองดูสนุก ๆ ครับ ;)…

บทความล่าสุด