ล่าสุดเหตุ ใด ปรัชญา ขงจื๊อ จึง มี อิทธิพล ต่อ ชาว จีน มากกว่า ปรัชญา...

เหตุ ใด ปรัชญา ขงจื๊อ จึง มี อิทธิพล ต่อ ชาว จีน มากกว่า ปรัชญา อื่น

ต้องอ่าน

1) เสฐียร พันธรังสี. ศาสนาเปรียบเทียบ, 2516 หน้า 575. กาลเวลาที่ผ่านไปก็เหมือนสายน้ำที่ไหลไปอย่างไม่หยุดยั้ง逝者如斯夫! 不舍昼夜。

เหตุ ใด ปรัชญา ขงจื๊อ จึง มี อิทธิพล ต่อ ชาว จีน มากกว่า ปรัชญา อื่น

เราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก ถ้าไม่มีคนฟังเพลงที่เราร้อง เราก็ไม่ใช่นักร้อง เพราะร้องอยู่คนเดียวไม่มีคนฟัง… พวกสายอาร์ทที่เห็นด้วย ก็บอกว่า นี่คืองานศิลปะ ยกทฤษฎีวิวัฒนาการศิลปะ ยุคเก่า ยุคกลาง ยุคโมเดริน์…ศิลปะเพื่อศิลปะ! อะไรเยอะแยะมาสาธยายกัน… 5) โจเซฟ แกร์. ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร, 2533 หน้า 86.

ทำไมวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญกับนักสังคมวิทยา

พระธรรมโกศาจารย์, เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์. 10. คนที่ฉลาดจะไม่ทำผิดต่อผู้อื่น และจะไม่ผิดคำพูดของตนเองเช่นกัน知者不失人,亦不失言。

เหตุ ใด ปรัชญา ขงจื๊อ จึง มี อิทธิพล ต่อ ชาว จีน มากกว่า ปรัชญา อื่น

หากเรียนหนังสือแต่ไม่รู้จักใช้สมองคิดพิจารณาก็จะพบกับความสับสน หากมัวแต่เพ้อฝันแต่ไม่รู้จักหาความรู้ใส่ตนก็จะอยู่แต่ในวังวนแห่งความคิดอันอันตราย学而不思则罔,思而不学则殆。 เมื่อกล่าวถึงอารยธรรมจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวัติในปี ค.ศ. สิ่งที่ชาวบ้านเห็นคือนี่เหมือนเป็นการเอาพระศาสดามาเล่น เอาพ่อกูมาล้อ ว่าง่ายๆ ตบหัวกันนี่หว่า!! อีกทั้งสนับสนุนให้บุคคลเหล่านี้กระด้างกระเดื่องต่อผู้ใหญ่ และผู้มีอำนาจบางคนไม่รีรอที่จะพูดถึงซาร์ตร์ด้วยความรู้สึกสะอิดสะเอียน ดูถูกดูหมิ่น ดูแล้วก็มีชะตาคล้ายๆกับโสเครตีส นักปรัชญากรีกยุคคลาสสิกด้วย… จงขยันเรียนรู้อย่างไม่รู้จักเพียงพอ และสั่งสอนผู้อื่นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย学而不厌,诲人不倦。 ขงจื๊อได้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ 73 ปี ที่เมืองหลู่ ในปี 478 ก่อน ค.ศ.

Seayoutomorrow Camp บทเรียนหน้าบ้าน ของเยาวชนเกาะพีพี และผู้นำสิงห์ เอสเตท

14. การไม่กล้ายืดอกทำสิ่งที่เป็นธรรม นั่นแหละคือความขี้ขลาด见义不为,无勇也。 อย่าเพียงแต่ฟังแค่ลมปาก การจะเชื่อถือบุคคลใดยังต้องพิจารณาพฤติกรรมของเขาด้วย听其言而观其行。

เลือกที่อยู่ภายใต้การปกครองระบบนี้ หรือย้ายไปอยู่ที่อื่น มันตัดสินใจยากลำบาก หรือแทบเป็นไปไม่ได้ แต่การที่เราสามารถเลือกได้นั้นสำคัญยิ่งกว่า… เพราะฉะนั้น การออกมาแสดงการขอโทษอย่างจริงใจ แทนที่จะแก้ตัวหรือตัดพ้อประชดออกสื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งสมควรทำ ไม่สายเกินไป… “นรกคือคนอื่น” จะกระตุ้นผลักดันให้คนเราหลุดพ้นจากพันธนาการที่ครอบงำชีวิตจิตใจยังไง ตอนต่อไปค่อยว่ากัน….

ศาสนาขงจื้อ

สิ่งที่ตนเองไม่อยากทำหรือไม่อยากได้ ก็อย่ายัดเยียดให้กับผู้อื่น己所不欲,勿施于人。 หากตอนเช้าได้รู้แจ้งถึงสัจธรรมแล้ว คืนนั้นแม้ตายก็นอนตาหลับ朝闻道,夕死可也。 3) เสถียร โพธินันทะ. เมธีตะวันออก, 2514 หน้า 85-88.

  • อีกทั้งสนับสนุนให้บุคคลเหล่านี้กระด้างกระเดื่องต่อผู้ใหญ่ และผู้มีอำนาจบางคนไม่รีรอที่จะพูดถึงซาร์ตร์ด้วยความรู้สึกสะอิดสะเอียน ดูถูกดูหมิ่น ดูแล้วก็มีชะตาคล้ายๆกับโสเครตีส นักปรัชญากรีกยุคคลาสสิกด้วย…
  • 不舍昼夜。
  • สิ่งที่ตนเองไม่อยากทำหรือไม่อยากได้ ก็อย่ายัดเยียดให้กับผู้อื่น己所不欲,勿施于人。
  • ขงจื๊อได้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ seventy three ปี ที่เมืองหลู่ ในปี 478 ก่อน ค.ศ.
  • การไม่กล้ายืดอกทำสิ่งที่เป็นธรรม นั่นแหละคือความขี้ขลาด见义不为,无勇也。

13. ผู้ที่ไม่รักษาสัจจะวาจา จะเข้าสังคมได้อย่างไร人而无信,不知其可也。 เอาไว้มีโอกาสจะมาต่อรายละเอียดปรัชญาExistentialism ฌอง ปอล ซาร์ต(Jean-Paul Sartre) กับคำเก๋ๆของเฮียซาร์ตว่า… นักปรัชญาศิลปะและศิลปิน อย่างเช่น คอลลิงวูด ถ้ามาแจมด้วยคอลลิงวูด เขาก็จะบอกว่า…

เหตุ ใด ปรัชญา ขงจื๊อ จึง มี อิทธิพล ต่อ ชาว จีน มากกว่า ปรัชญา อื่น

บทความล่าสุด