ล่าสุดโขน ที่ นำ ศิลปะ การ แสดง ของ ละคร ใน เข้า มา ผสมผสาน...

โขน ที่ นำ ศิลปะ การ แสดง ของ ละคร ใน เข้า มา ผสมผสาน ระหว่าง โขน กับ ละคร ใน คือ โขน ชนิด ใด

ต้องอ่าน

การแสดงโขน ชุดศึกกุมภกรรณตอนโมกขศักดิ์ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม พ.ศ.2556 จำนวน 34 รอบการแสดง โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น.

โขน ที่ นำ ศิลปะ การ แสดง ของ ละคร ใน เข้า มา ผสมผสาน ระหว่าง โขน กับ ละคร ใน คือ โขน ชนิด ใด

การแสดงโขน ตอน จองถนน ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 35 รอบการแสดง โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงรอบปฐมทัศน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.15 น. เป็นการแสดงโขน ที่มีฉากเปลี่ยนไปตามท้องเรื่องเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยวิวัฒนาการมาจากโขนโรงใน มีการพากย์ – เจรจา และขับร้อง แต่ปรับปรุงบทให้กระชับขึ้น โดยตัดทอนเรื่องราวลงบ้างเป็นบางตอนเพื่อให้เหมาะกับฉากและเวลาการแสดง ปัจจุบันแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ… การแสดงโขนตอนจองถนนระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จำนวน 35 รอบการแสดง โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงรอบปฐมทัศน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.15 น. การแสดงโขน ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2556 จำนวน 34 รอบการแสดง โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. การแสดงโขน ตอน นางลอย ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2553 จำนวน 7 รอบการแสดง โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดง วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.30 น.

บทความล่าสุด