ล่าสุดโคลง สุภาษิต พระ ราช นิ พ น ต์ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า...

โคลง สุภาษิต พระ ราช นิ พ น ต์ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว เรื่อง ใด มา จาก นิทาน

ต้องอ่าน

แต่ทว่าจะขอปรึกษาหารือกับบรรดาท่านพุทธบริษัท มีท่าน พลอาศตรี ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์ ก่อน ถ้าพร้อมใจกันเมื่อไร แล้วก็วัดท่าซุงเสร็จเมื่อไรก็จะมาทำให้ เพราะของไม่โตนัก แต่ว่าหนักใจเรื่องที่ดินเจ้าของอาจจะเอาแพง เพราะเขาอยู่ในย่านของความเจริญมาก ท่านยกมือไหว้ด้วยความดีใจแล้วก็กลับไป… ประการที่ ๕ ถ้าได้เห็นผู้ใดทำความดีความชอบในราชการ และทำถูกต้องขนบธรรมเนียมทั้งคดีโลกคดีธรรม ก็จะจดจำไว้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วประพฤติและปฏิบัติตามสิ่งที่ดีนั้น ถ้าได้กระทำอย่างนี้แล้ว ก็จะต้องมีผู้เอ็นดูรัก ใคร่ ขอท่านบิดาอย่าวิตกเลย… เอองตาระเหิงเหงย แม่ (ชื่อผู้หญิง) แม่คุณจ๋าฉันมองเห็นหน้าแล้วก็ชอบใจ. ดูช่วงล่างหรือว่าช่วงบน แม่น่ามลศิวิลัย ฉันนึกรักเธอหนักหนา ตั้งแต่เห็นหน้าของแม่นางใน. เขาลือกันลือกันหนักหนา เขาว่าคุณมรณามันต้องนานหลาย.

  • มีความประพฤติไม่บกพร่อง เช่น ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดยาเสพติด เป็นต้น เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ดี โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คือไม่เข้ามาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์จากสถานที่นี้ บุคคลเหล่านี้ได้เคยร่วมงานกัน จนมีผลงานในการปฏิสังขรณ์พระวิหารหลังนี้มาแล้ว คือ…
  • สะกดการัตน์และวรรคตอนตามต้นฉบับ “คำนำเฉภาะเรื่อง” ของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) อธิบดีกรมศึกษาธิการ ในหนังสือ สอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์ สุภาสิตโลกนิติ์คำโคลง กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ จัดพิมพ์ครั้งแรก ร.ศ.
  • เอิองเงยโหงโหงย …
  • เพราะฉะนั้น ถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะจาก ไปนานแล้ว แต่พวกเราก็ได้ช่วยกันสืบทอดเจตนารมย์ไว้ ทุกประการ โดยเฉพาะภาคใต้ก็มีสถานที่นี้เพียงแห่งเดียว ที่ พระพรหมผู้อารักขาพระพุทธรูปทองคำที่ฝังอยู่ไว้ใต้ดิน ได้กล่าวไว้กับหลวงพ่อก่อนที่จะสร้างวิหารหลังนี้ว่า…
  • ประชาชนชาวไทยงามจริงงามศิวิลัย ปัจจุบันทันใสมศิวิลัยบริบูรณ์.

ในหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน อันเป็นพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยในเรื่องนี้เอาไว้ว่า… เอ๋ย … ชื่อ (ชื่อผู้ชาย ๒ คน) จ๋าพี่มาว่าน้องนี้ด่า ช่างไม่ไว้หน้าก็อาฌาสัย. เขาว่าถ้ำๆ นั้นก็ชะโงก แหม! เขาว่าถ้ำสองถ้ำนั้นมันง้ำก็ชะโงก อีกสักหน่อยหญ้ารกจะทำก็อย่างไร? มังกรอาละวาดฟาดหางแย่ หางมังกรมันจะแหย่เข้าไปชอนไช.

ราชตระกูล

๑๒๖ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. แต่ถ้าหากใครอยากจะขอรับเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่นี้ ซึ่งจะต้องใช้เงินทุนประมาณ ๓ ล้าน ๕ แสนบาทเศษ จะขอรับเป็นเจ้าภาพวัสดุก่อสร้างรายการ หนึ่งรายการใดก็ได้ จะขอระบุเป็นค่าปูนซิเมนต์ หรือค่าหิน ค่าทราย ค่าเหล็ก เป็นต้น ซึ่งมีราคาดังต่อไปนี้คือ… หนังสือเล่มนี้ อาตมาขอร้องให้ท่านชัยวัฒน์ ช่วยเรียบเรียงประวัติความเป็นมาในการสร้าง พระวิหารน้ำน้อย เพื่อให้สาธุชนทราบสักเล็กน้อย เพื่อจะได้เข้าใจ เพิ่ม ศรัทธาในการรู้ค่าของ พระวิหารน้ำน้อย มากขึ้น เรื่อง ที่เกี่ยวข้องก็คือ…

พระบาทห้าแห่ง พระพุทธเจ้าสำแดง ย่างเหยียบไว้นั้น, เป็นที่วันทา เทวาทุกชั้น มนุษย์คนธรรพ์ ครุฑธิราชอสุรา, ลายลักษณ์เลิศไตร บูชาเข้าไว้ หญิงชายถ้วนหน้า, เช้าค่ำ ไก่ขัน ทุกวันเวลา อุตส่าห์ภาวนา เป็นนิจนิรันดร์, ใครว่าลายลักษณ์ ได้บุญมากนัก แปดหมื่นสี่พัน, เหมือนได้พบองค์ พระผู้ทรงธรรม์ พรรณนามานั้น หวังเข้านิพพาน. สมเด็จพระร่วงเจ้าทรงรับและมีพระราชปฏิสันถารกับนางเรวดีพอสมควร และพระราชทานรางวัลพอสมควรแก่เกียรติยศ แล้วทรงพระกรุณาโปรดให้นางนพมาศเข้ารับราชการในตำแหน่งพระสนม นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา… นกเบญจวรรณอันประดับด้วยขน ๕ สี เป็นที่งดงามอยู่ในป่าใหญ่ ครั้นมนุษย์ดักเอามา ได้ก็นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านจนเป็นที่รัก เพราะมี ขนสีงามถึง ๕ สี ก็เจ้าเป็นมนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ในพระราชฐาน จะประพฤติตนให้บรรดาคนทั้งหลายรักใคร่เจ้า เช่น นกเบญจวรรณได้หรือไม่?

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด… เอิองยังเงยโหงโหงย … แม่ (ชื่อผู้หญิง) แม่คุณจ๋าฉันมองเห็นหน้าแล้วก็ชอบใจ. ช่วงล่างหรือว่าช่วงบน แม่น่ามลศิวิลัย ฉันนึกรักเธอหนักหนา ตั้งแต่เห็นหน้าของแม่นางใน. เขาลือกันนักกันหนา เขาว่าคุณมรณามาก็นานหลาย.

นิราศหนองคาย

ขนาดรอยพระบาทของ พระกกุสันโธ ยาว ๓ วา (๑๒ ศอก) กว้าง ๑ วา (๔ ศอก) รอยพระบาท พระโกนาคม และ พระกัสสป ยาวและกว้างโดยลำดับ รอยของตถาคต ยาว ๑ วา กว้าง ๒ ศอก สั้นกว่าทุกพระองค์ และพระศรีอาริยเมตไตรย ที่จักมาภายหน้านั้น จักได้เหยียบทับลงไป ณ ที่นั้นแล.. แบบตลับ มีขนาด ? นิ้ว เรียกว่า ระบบยูเมติก (U-Matic) ขนาด ? นิ้ว นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เรียกว่า ระบบวีเอชเอส (Video Home System หรือ VHS) และยังมีการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งการบันทึกและการเล่น เรียกว่า Super VHS หรือ S-VHS นอกจากนี้ยังมีเทปวิดีทัศน์ขนาดเล็ก คือ VHS-C และ 8 มม. บุญมุนี อยู่ถ้ำฤษี ผู้นำพุทธ สู่เกาะ คนชาวน้ำ หมู่คนน้ำ เกาะแก้ว เข้ากราบไหว้ ห้อมล้อม พุทธสอนมาก หมู่คนขอรอยตีนไว้ ชายทเล พุทธเหยียบดิน ทำให้ใหญ่กว่า ๓ เท่า เมื่อวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย พุทธพัสสา ๒๒… คอลงบางปลากด ออกแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ยาว ๑๐ กม.

โคลง สุภาษิต พระ ราช นิ พ น ต์ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว เรื่อง ใด มา จาก นิทาน

ขอเทพไทยชั้นฟ้าจงลงมาอวยพร ไห้รัฐธรรมนูญถาวร … ไม่เดือดร้อนอาดูร. ธรรมดาว่าไกรสรราชสีห์นี้ มีชาติอันสะอาด รังเกียจเอียดอาย อสุจิลามกยิ่งนัก เมื่อจะกัดเนื้อนั้น ถ้าเห็นเนื้อนั้น มีตัวอันแปดเปื้อนด้วยอสุจิโสโครกอยู่แล้วก็ละเสีย จะได้กัดก็หามิได้ มาตรแม้นจะเสียชัย ไม่ ควรที่จะยอมแพ้เลยก็ยอมแพ้ เพราะเหตุที่เกลียดแก่อสุจิ เยี่ยงอย่างมีมาแต่โบราณ…. สุดท้ายนี้ อาตมาหวังใจว่าท่านคงจะช่วยดำเนินงานต่อไป หากมีอะไรกับทางจังหวัด ที่จะได้ ช่วยประสานงาน อาตมาและท่านเจ้าอาวาสก็จะขอความร่วมมือกับท่านอำเภออีก ทั้งนี้ งานที่ผ่านมา ก็ได้อาศัยการประสานของท่านนายอำเภอ ซึ่งเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่นทุกประการ.

พระบรมราชอิสริยยศ

ว่าเรื่องมังกรอย่ามาย้อนยอก ระวังมังกรมันกลับมาตอกเมียแกตาย.  ประชาธิปัตตรัยเป็นสมัยที่เที่ยงตรง ขอไห้ชูชื่นยืนยงค์จงดำรงค์ไม่เสื่อมสูญ. จงดำรงค์วงศ์ประเทศ ช่วยปกเกตุราษฎร อย่าไห้เดือดร้อนเคืองขุ่น. สมัยวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนา ได้มีสภาราชทาน เห็นความสามารถของไทยเราไม่เป็นเต่าเป็นตุ่น. ประชาชนชาวไทยงามจริงงามศิวิลัย ปัจจุบันทันใสมศิวิลัยบริบูรณ์.

โคลง สุภาษิต พระ ราช นิ พ น ต์ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว เรื่อง ใด มา จาก นิทาน

โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ สมัยโบราณก็มีความเชื่อว่า เป็นรอยพระพุทธบาทที่ ๕ ที่ได้ประทับไว้ ณ ริมฝั่งน้ำนัมทา ตามที่ นางนพมาศ เป็นผู้คิดประดิษฐ์ กระทง ให้ มีลักษณะเป็นรูป ดอกบัว เพื่อเป็นเครื่อง บูชาสักการะลอยไปบูชารอยพระพุทธบาท โดยฝากไปกับ พระแม่คงคาซึ่งเรื่องวัตถุประสงค์ ในการลอยกระทงนี้ กำลังถูกลอยหายไปกับกระแสน้ำเหมือนกัน ผู้เขียนจึงขอตั้งหัวข้อ ไว้ดังนี้ว่า.. ทั้งนี้ ได้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยมีผู้ร่วมประชุม ณ วิหาร พระพุทธมหามงคลบพิตรประมาณ ๕๐ คน นอกเหนือจาก รายชื่อคณะกรรมการนี้ ยังมี คุณบุญธรรม-คุณสงบ, คุณ ทวีศักดิ์-คุณนิรินดา (แอ๊ะ) จากนาทวี คุณสุรัช นาวีการ คุณแอ๊ะ จากร้านเวิลด์โฟนสงขลา คุณปัญญารส เจริญชีพ คุณจินตนา พันธ์อมรชัย คุณนันทา อ่อนดี และยังมี… เมื่อหลวงพ่อท่านเข้าที่พักผ่อนตอนกลางคืน ขณะเอนกายลงนอน มีพรหมองค์หนึ่งมานั่งอยู่ทางปลายเท้า และบอกกับหลวงพ่อว่า จะมาบอกเรื่องพระใหญ่ แล้วได้เล่าให้หลวงพ่อฟังว่า มีพระพุทธรูปทองคำเนื้อเก้า เป็นทองคำแท้ ฝั่งอยู่ใต้ดิน (ที่บ้านน้ำน้อย หาดใหญ่) จุดนั้นอยู่ห่างจากทางรถไฟไปประมาณ 30 วา และออกจากเมืองหาดใหญ่ไปประมาณ 5 ก.ม. สำหรับหลักฐานชิ้นนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นต้นกำเนิดประเพณีนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเอกสารที่บันทึกไว้โดยท่านเจ้าของเรื่องโดยตรง นั่นก็คือ… หนังสือเรื่อง นางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์นั่นเอง โดยได้บรรยายพระราชพิธีต่างๆ ในราชสำนัก ซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยนั้นได้แนะนำไว้ และได้พรรณนาสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นไว้ว่า…

แล้วนางได้ยกอุทาหรณ์นิทานเรื่อง นกกระต้อยตีวิดและเรื่อง ช้างแสนงอน มาเล่าประกอบด้วย พระศรีมโหสถและบรรดาญาติมิตรทั้งหลาย ต่างได้ฟังก็มีความยินดีใน สติปัญญาของนางเป็นอันมาก และพากันสรร เสริญอำนวยพรอยู่ทั่วกัน… สวัสดี. เมื่อพูดถึงการ ลอยกระทง คนไทย ทุกคนแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงก็รู้จักกัน โดยเฉพาะ ประเทศไทยมีการรักษาประเพณีนี้มานานแล้ว แต่รูปแบบการจัดงานในปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามามาก จึงมีการจัดแสดงแสงและ สีเข้ามาประกอบ ทำให้เกิดบรรยากาศอันดีที่ จะทำให้ผู้ชมต้องย้อนกลับไปในภาพอดีตอีก ครั้งหนึ่ง แต่ถ้าจะสืบสาวราวเรื่องความเป็นมา ต่างๆ เช่นถามว่า…

โคลง สุภาษิต พระ ราช นิ พ น ต์ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว เรื่อง ใด มา จาก นิทาน

เจริญอายุวัณณะสุขะพลัง ให้สมหวังทุกข์ภัยขออย่าได้มี… ฉะนั้น การบูรณะครั้งนี้ จะได้อานิสงส์หลายประการ คือ… ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – Intangible Cultural Heritage. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เชียวชะต้อย ชะเอยโหงษ์เอยเจ้า ชาชาเจ้า พญาหงษ์เงย …

โคลง สุภาษิต พระ ราช นิ พ น ต์ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว เรื่อง ใด มา จาก นิทาน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ อาตมาจึงขอแจ้งเรื่องการซ่อมแซมพระวิหาร พร้อมกับขอเสนอบุคคล เหล่านี้เป็นกรรมการ เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้… เป็นอันว่า ขอนำเรื่องที่พระเดชพระคุณท่านเล่าไว้เพียง แค่นี้ ในเวลาต่อมาท่านก็ได้เดินทางไปพิสูจน์ตามที่พระพรหม บอกไว้ ในขณะที่เดินทางมาถึงสามแยกควนเนียง พร้อมทั้งได้ เปลี่ยนจากการสร้างเจดีย์เป็นวิหารแทน ในตอนนี้ ม.ล.วรวัฒน นวรัตน ได้เล่ารายละเอียดไว้ว่า… แต่ครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กล่าวว่าบูชา พระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในดาวดึงสพิภพ และบูชา พระพุทธบาท ซึ่งได้ปรากฏอยู่ ณหาดทราย เรียกว่า นะมะทานที อันเป็นที่ ฝูงนาคทั้งปวงสักการบูชาอยู่… สะกดการัตน์และวรรคตอนตามต้นฉบับ “คำนำเฉภาะเรื่อง” ของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) อธิบดีกรมศึกษาธิการ ในหนังสือ สอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์ สุภาสิตโลกนิติ์คำโคลง กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ จัดพิมพ์ครั้งแรก ร.ศ. ๑๒๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ร.ศ.

บทความล่าสุด