ล่าสุดโรค แผลริมแข็ง เรียก อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า โรค ใด

โรค แผลริมแข็ง เรียก อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า โรค ใด

ต้องอ่าน

หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2. (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ). หน้า 1043.

โรค แผลริมแข็ง เรียก อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า โรค ใด

บทความล่าสุด