ล่าสุดใน รัชกาล ที่ ๓ สุนทร ภู่ ได้ แต่ เรื่อง ใด ใน วรรณคดี...

ใน รัชกาล ที่ ๓ สุนทร ภู่ ได้ แต่ เรื่อง ใด ใน วรรณคดี กล่าว ถึง ศรี สุวรรณ เล่า เรื่อง กระบี่กระบอง

ต้องอ่าน

ตามหน้าต่างประตูมีรูนี่หว่า ทำไมถึงเอาหัวโผล่ออกมาข้างฝา หรืออีนางห่านี่เป็นไข. ฝ่ายแม่ค้าเห็นท่ามันผิดในดวงจิตรนึกฉงน … พออ้าปากร้องตะโกน …

ใน รัชกาล ที่ ๓ สุนทร ภู่ ได้ แต่ เรื่อง ใด ใน วรรณคดี กล่าว ถึง ศรี สุวรรณ เล่า เรื่อง กระบี่กระบอง

ส่วนเรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุนั้น คุณโยม จันทร์นวล นาคนิยม ได้เล่าไว้ว่า… ครั้นได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงพอพระทัยในคืนต่อมาก็ทรงโปรดให้บรรดานางในได้ตามเสด็จโดยทั่วหน้ากัน และเป็นประเพณีนับแต่นั้นมา… ขนาดรอยพระบาทของ พระกกุสันโธ ยาว ๓ วา (๑๒ ศอก) กว้าง ๑ วา (๔ ศอก) รอยพระบาท พระโกนาคม และ พระกัสสป ยาวและกว้างโดยลำดับ รอยของตถาคต ยาว ๑ วา กว้าง ๒ ศอก สั้นกว่าทุกพระองค์ และพระศรีอาริยเมตไตรย ที่จักมาภายหน้านั้น จักได้เหยียบทับลงไป ณ ที่นั้นแล.. พ่อ (ชื่อผู้ชาย) จะสนแต่แม่คนสวย ไหว้ด้วยจั๊บด้วยเป็นไง. หากแม้เจ้า (ชื่อผู้ชาย) ตัวสวยจะไหว้ด้วยจูบด้วยก็ยังได้.

ฉะนั้น ต้องถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่จะเริ่มงานกัน ภายใต้ “คณะกรรมการ” ที่จะได้เข้ามาช่วยดำเนินการต่อไปจนแล้ว เสร็จ โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ทุกคนทำกันด้วย ความเสียสละ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้… พระปุณณะ อยู่ถ้ำฤษี (เขางู จ.ราชบุรี) ผู้นำพระพุทธเจ้า สู่เกาะคนชาวน้ำ (ชาวเล) หมู่คนน้ำเกาะแก้ว เข้ากราบไหว้ ห้อมล้อม พระพุทธเจ้าสอนมาก หมู่คนขอรอยพระบาท ไว้ที่ชายทะเล… เอิองเงยโหงโหงย … แม่ฉอ้อนแม่หล่อนจ๋า ฉันมองเห็นหน้าแล้วก็ชอบใจ.

พระอภัยมณี

สำหรับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ก็ได้เล่าเรื่องนี้ไว้ว่า… ยามดึกดื่นตื่นนอนป้อนกล้วยน้ำ พ่อนาคกล้ำกลืนกินแสนยินดี … ยศชื่อเสียง เรารักกันสุดเหวี่ยง สู้กันเพียงขาดใจ …

ใน รัชกาล ที่ ๓ สุนทร ภู่ ได้ แต่ เรื่อง ใด ใน วรรณคดี กล่าว ถึง ศรี สุวรรณ เล่า เรื่อง กระบี่กระบอง

ทั้งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความสามัคคีเป็นอันดี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ นางกิ้มไล่ และ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หวังที่จะฝากพระวิหารหลังนี้ ให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์สืบต่อไป จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย. เป็นอันว่า ขอนำเรื่องที่พระเดชพระคุณท่านเล่าไว้เพียง แค่นี้ ในเวลาต่อมาท่านก็ได้เดินทางไปพิสูจน์ตามที่พระพรหม บอกไว้ ในขณะที่เดินทางมาถึงสามแยกควนเนียง พร้อมทั้งได้ เปลี่ยนจากการสร้างเจดีย์เป็นวิหารแทน ในตอนนี้ ม.ล.วรวัฒน นวรัตน ได้เล่ารายละเอียดไว้ว่า… พระบาทห้าแห่ง พระพุทธเจ้าสำแดง ย่างเหยียบไว้นั้น, เป็นที่วันทา เทวาทุกชั้น มนุษย์คนธรรพ์ ครุฑธิราชอสุรา, ลายลักษณ์เลิศไตร บูชาเข้าไว้ หญิงชายถ้วนหน้า, เช้าค่ำ ไก่ขัน ทุกวันเวลา อุตส่าห์ภาวนา เป็นนิจนิรันดร์, ใครว่าลายลักษณ์ ได้บุญมากนัก แปดหมื่นสี่พัน, เหมือนได้พบองค์ พระผู้ทรงธรรม์ พรรณนามานั้น หวังเข้านิพพาน. ประการที่ ๕ ถ้าได้เห็นผู้ใดทำความดีความชอบในราชการ และทำถูกต้องขนบธรรมเนียมทั้งคดีโลกคดีธรรม ก็จะจดจำไว้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วประพฤติและปฏิบัติตามสิ่งที่ดีนั้น ถ้าได้กระทำอย่างนี้แล้ว ก็จะต้องมีผู้เอ็นดูรัก ใคร่ ขอท่านบิดาอย่าวิตกเลย…  ฝ่ายแม่ค้าสงสัยมันอะไรกันเล่าหวา ทำไมหัวทรุออกมาข้างฝา จะซื้ออะไรก็ลงมา ทำลอยหน้าอยู่ได้.

บทความที่คนนิยมอ่านต่อ

เอ๋ย … ชื่อ (ชื่อผู้ชาย ๒ คน) จ๋าพี่มาว่าน้องนี้ด่า ช่างไม่ไว้หน้าก็อาฌาสัย. เขาว่าถ้ำๆ นั้นก็ชะโงก แหม! เขาว่าถ้ำสองถ้ำนั้นมันง้ำก็ชะโงก อีกสักหน่อยหญ้ารกจะทำก็อย่างไร?

เหตุใดผเู้ ขียนจึงกล่าวเชน่ น้ี ……………………………………………………………………………………………………………….. คาวา่ การเกก๋ ารกี๋ ในปัจจุบันมคี วามหมายวา่ ……………………………………………………………………………………….

แล้วนางได้ยกอุทาหรณ์นิทานเรื่อง นางนกกระเรียนคบนางนกไส้ช่างยุ มาประกอบด้วย ในที่สุดนางก็สรุปว่า… แต่ก่อนที่นางจะเข้าไปเป็นบาทบริจาริกาในพระราชสำนักนั้น พระศรีมโหสถ ผู้เป็นบิดาได้ตั้งปัญหาถาม เพื่อจะทดลองสติปัญญาความสามารถของนางว่า… ความรู้ในทางโลก ได้กล่าวถึงชาติและภาษาต่างๆ กล่าวถึงการแบ่งอาณาเขตในชมพูทวีป ส่วนในทางศาสนาได้กล่าวถึงพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ และลัทธิศาสนาอื่นบ้าง เป็นต้น สำหรับเรื่องการ ลอยกระทง ได้มีพรรณนาไว้ดังนี้… บุญมุนี อยู่ถ้ำฤษี ผู้นำพุทธ สู่เกาะ คนชาวน้ำ หมู่คนน้ำ เกาะแก้ว เข้ากราบไหว้ ห้อมล้อม พุทธสอนมาก หมู่คนขอรอยตีนไว้ ชายทเล พุทธเหยียบดิน ทำให้ใหญ่กว่า ๓ เท่า เมื่อวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย พุทธพัสสา ๒๒… เป็นอันว่า พระพุทธบาทสี่รอยนี้ มิได้มีเฉพาะแค่นี้ ยังมีที่อื่นอีกหลายแห่ง ซึ่งจะ เล่าต่อไปเรื่อยๆ ในตอนนี้ขอยุติการเล่าเรื่องทาง ภาคเหนือ ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อน จะ ได้นำเรื่องราวทาง ภาคใต้ อันเป็นสถานที่ สำคัญๆ มาเล่ากันต่อไป…

สุนทร ภู่

หนังสือเรื่อง นางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์นั่นเอง โดยได้บรรยายพระราชพิธีต่างๆ ในราชสำนัก ซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยนั้นได้แนะนำไว้ และได้พรรณนาสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นไว้ว่า… ในหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน อันเป็นพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยในเรื่องนี้เอาไว้ว่า… เอองตาระเหิงเหงย แม่ (ชื่อผู้หญิง) แม่คุณจ๋าฉันมองเห็นหน้าแล้วก็ชอบใจ. ดูช่วงล่างหรือว่าช่วงบน แม่น่ามลศิวิลัย ฉันนึกรักเธอหนักหนา ตั้งแต่เห็นหน้าของแม่นางใน. เขาลือกันลือกันหนักหนา เขาว่าคุณมรณามันต้องนานหลาย. เขาลือว่าแม่ตายตั้งแต่ปลายเดือนแปด ตั๊กกะแตนกัดขาเธอตาย.

ใน รัชกาล ที่ ๓ สุนทร ภู่ ได้ แต่ เรื่อง ใด ใน วรรณคดี กล่าว ถึง ศรี สุวรรณ เล่า เรื่อง กระบี่กระบอง

ทำศึกแทบน้ำตานอง เพื่อกู้ศักดิ์ของ – คำว่าสยาม … สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร์บัณฑิต โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔. จงกลับไปดูอีเฒ่าที่มันเฝ้าบ้าน นั่นแหละว่ามันต้องการมึงยังไง … เชิญเจ้าหัวกะลาหน้าก็เฉลิ่ม ให้กลับไปรักคนเดิมเสียเถิดไป … พี่ผูกสมัครรักเจ้าจึงเข้ามาหา ขอให้น้องเมตตาหน่อยเป็นไร … หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗.

  • หนังสือเรื่อง นางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์นั่นเอง โดยได้บรรยายพระราชพิธีต่างๆ ในราชสำนัก ซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยนั้นได้แนะนำไว้ และได้พรรณนาสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นไว้ว่า…
  • ช่วงล่างหรือว่าช่วงบน แม่น่ามลศิวิลัย ฉันนึกรักเธอหนักหนา ตั้งแต่เห็นหน้าของแม่นางใน.
  • เพราะ ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์เฉพาะผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นดังจะสังเกตได้ว่าพระพุทธรูปปางลีลา ทุกองค์ มักจะนิยมสร้างเป็นรูป “ดอกบัว”ไว้เพื่อรองรับฝ่าพระบาททั้งสองข้าง ฉะนั้น เพื่อให้ สมเหตุสมผลตามข้อวินิจฉัย ผู้เขียนจึงใคร่ขอ นำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยมา ยืนยันเป็นคำเฉลย จากคำถามที่ตั้งไว้ว่า…
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม…
  • เชิญเจ้าหัวกะลาหน้าก็เฉลิ่ม ให้กลับไปรักคนเดิมเสียเถิดไป …

 นับตั้งแต่ฉันมาอยู่ในถ้ำ จะเช้าหรือฉันก็ไม่รู้ ต้องมานั่งหัวใจหดหู่ เพราะยังไม่รู้จะไปไหน. เมื่อยามฉันนอนร้อนลน นางยักษ์ก็เฝ้าปรนนิบัติ เข้าพร่ำพลอดกอดลัด ฉันก็สลัดหนีไป. นี่ฉันจนใจเสียจริงๆ ฉันเดิรเหมือนลิงติดจั่น อนิจจาตัวฉันไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร. หวังจะพึ่งเจ้าภาพนี่หรือเขาก็ไม่มามอง จะพึ่งพี่น้องหรือก็ยาก ฉันต้องมายืนน้ำตาใหลพลาก โท่เอ๋ยมาจากกันง่ายๆ นี่เป็นเวรหรือกรรมแต่ปางไหน ที่ได้ติดตามมาสนอง ฉันต้องจากพี่จากน้องจากกระทั่งบ้านเมืองไกล.

ใน รัชกาล ที่ ๓ สุนทร ภู่ ได้ แต่ เรื่อง ใด ใน วรรณคดี กล่าว ถึง ศรี สุวรรณ เล่า เรื่อง กระบี่กระบอง

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕. เป็นสาเหตุอะไร มันจึงสูญหายไปสิ้น ฉันขอตอบ แม่ยุพินว่ามันมีหลายกรณี .. พลตรีดัด เชะชาติ ณ เมรุหน้าพลับพลาราชอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘), ๒๕๑๘.

บทความล่าสุด