ล่าสุดH5n1 เป็น เชื้อ ไวรัส ที่ ก่อ ให้ โรค ติดต่อ โรค ใด

H5n1 เป็น เชื้อ ไวรัส ที่ ก่อ ให้ โรค ติดต่อ โรค ใด

ต้องอ่าน

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ฐานข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. เครือข่ายสาธารณสุขไทยฯ ยื่นหนังสือถึง “จุติ ไกรฤกษ์ ” รมว.พม. ขอทบทวนการถ่ายโอนรพ.สต.

h5n1 เป็น เชื้อ ไวรัส ที่ ก่อ ให้ โรค ติดต่อ โรค ใด

ไข้หวัดใหญ่สามารถแยกได้ยากจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆโดยการพิจารณาจากสัญญาณของโรคและอาการแสดงเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่หลากหลายแบบที่มีความแม่นยำแตกต่างกันออกไป2 ดังนั้นทุกคนที่สงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ควรจะได้รับการตรวจรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมถือเป็นเรื่องที่สำคัญ. ปรีชา เปรมปรี และคณะ, รายงานการวิเคราะห์สถานการณไข้หวัดนกในประเทศไทย โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). 2550 พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในเป็ดอายุ 45 วัน ในจังหวัดวินห์ลอง บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยเป็ดเหล่านั้นไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสเอช 5 เอ็น 1 และทางการเวียดนามได้สั่งฆ่าเป็ดไป 800 ตัว และสั่งฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ที่พบการระบาดซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ one hundred forty กม.

บทความล่าสุด